Yıl 2012, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 169 - 182 2016-07-13

The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)
Farklı sıcaklıkların Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) üzerinde beslenen Scymnus subvillosus (Geoeze) (Coleoptera: Coccinellidae)’un gelişimi ve üreme gücüne etkileri

Gül SATAR [1] , Nedim UYGUN [2]


Bu çalışmada, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) ile beslenen Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)’un gelişme, canlı kalma oranı ve üremesi beş farklı sabit (15, 20, 25, 30, 35 °C) ve bir değişken sıcaklık (25-35 °C), %60 ± 10 orantılı nem ve 16 saat aydınlatma koşullarına sahip iklim dolaplarında yürütülmüştür. Yumurtadan ergine gelişme süresi sıcaklığın artmasıyla birlikte önemli ölçüde kısalmış olup, 14.2 gün (30 °C) ile 31.0 gün (20 °C)’ arasında değişmiştir. Avcının gelişmesi 15 ve 35 °C sıcaklıklarda tamamlanamamıştır. Ovipozisyon periyodu 20, 25, 30 ve 25-35 °C’ de sırasıyla 67.9, 48.6, 42.5 ve 40.3 gün sürmüştür. En yüksek günlük ve toplam yumurta sayısı değerleri 30 °C’ de (11.8 dişi/gün ve 499.5 dişi/ömür) elde edilmiştir. Net üreme gücü ve kalıtsal üreme yeteneği değerleri 30 °C’ de (R0 = 109.51, rm= 0.155 gün-1 ) en yüksek, 20 °C’ de (R0= 64.77 ve rm= 0.058 gün-1 ) ise en düşük olarak bulunmuştur. Ortalama döl süresi (T0) sıcaklıktaki artışla birlikte kısalmış ve 39.99 gün (30 °C) ile 90.62 gün (20 °C) arasında değişmiştir. S. subvillosus’ un yumurtadan ergine gelişme eşiği sıcaklığının 10.26 °C, bir dölünü tamamlaması için gerekli etkili sıcaklıklar toplamının 286 günderece olduğu ve Adana (Türkiye)’da yılda 9.92 döl verebileceği hesaplanmıştır.
In this study, the development survival, and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) were determined at five constant temperatures (15, 20, 25, 30 and 35 ±1 °C) and one alternate temperature (25/35±1 °C), 60 ± 10% RH and a photoperiod of 16:8 h (L:D), (5,000 lux) in the climate chamber. Development time from egg to adult of S. subvillosus significantly decreased, varying from 14.2 days at 30 °C to 31.0 days at 20 °C. Development was not completed at 15 and 35 °C. The oviposition period lasted 67.9, 48.6, 42.5 and 40.3 days at 20, 25, 30 and 25/35 °C, respectively. The highest total fecundity and daily oviposition rate per female were obtained at 30°C as 499.5 eggs/♀ and 11.8 eggs/day, respectively. The highest intrinsic rate of increase (rm= 0.155 d-1 ) and net reproduction rate (R0= 109.51) values were determined at 30 °C and they were the lowest at 20 °C (rm= 0.058 d-1 and R0= 64.77). The mean generation time (T0) was the shortest at 30°C (T0= 39.99 d) and was the longest at 20 °C (90.62 d). Development from egg to adult required 286 DD (degree-days) above a base of 10.26 °C, estimated as developmental threshold, and predator can produce 9.92 generations per year in Adana, Turkey.
 • Birch L.C. 1970. The Distribution and Abundance of Animals. University of Chicago Press, Chicago, 782 pp.
 • Atlıhan R. & H. Chi 2008. Temperature-Dependent Development and Demography of Scymnus subvillosus (Coleoptera: Coccinellidae) Reared on Hyalopterus pruni (Homoptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology, 101 (2): 325-333.
 • Bodenheimer F.S. & E. Swirski 1957. Damage and Control. The Aphidoidae of The Middle East, 153-169.
 • Campbell A., B.D. Frazer, N. Gilbert, A.P. Gutierrez & M. Mackauer 1974. Temperature requirement of some aphids and their parasites. Journal of Applied Ecology, 11: 431- 438.
 • Emami M.S., A. Sahragard & J. Haji-Zadeh 1998. Effect of different temperatures on the development of Scymnus syriacus (Col.: Coccinellidae). Applied Entomology and Phytopathology, 66: (1-2): 21-22.
 • Jafari S., J.H. Zadeh, J.J. Sendi & R. Hoseini 2002. Effect of temperature on biological factors of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) in laboratory conditions. Journal of Entomologıcal Society of Iran, 22 (1): 13-28.
 • Jalali M.A., L. Tirry & P. De Clercq 2009. Effects of food and temperature on development, fecundity and life-table parameters of Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Applied Entomology, 133 (8): 615-625.
 • Karman M. 1971. General knowledge on plant protection researches. The Principles of Establishment and Evaluation of Experiments. General Directorate of Plant Protection and Quarantine Publications. Plant Protection Research Institute, Bornova- İzmir/Turkey, 279 pp.
 • Katsarou I., J.T., Margaritopoulos, J.A. Tsitsipis, D.C.H. Perdikis & K.D. Zarpas 2005. Effect of temperature on development, growth and feeding of Coccinella septempunctata and Hippodamia convergens reared on the tobacco aphid, Myzus persicae nicotianae. BioControl, 50 (4): 565-588.
 • Kawauchi S.E. 1985. The threshold temperature and thermal constant for development from the egg to the adult form of Coccinella septempunctata brucki, Propylea japonica and Scymnus (Pullus) hoffmanni (Coleoptera, Coccinellidae). Kurume University Journal, 32 (1): 45-51.
 • Laing J.E. 1968. Life history and life table of Phytoseiulus persimilis. Athias-Henriot. Acorologia, 10: 578-588.
 • Lu W. & M.E. Montgomery 2001. Oviposition, development and feeding of Scymnus (Neopullus) sinuanodulus (Coleoptera: Coccinellidae) a predator of Adelges tsugae. Annual Entomological Society of America, 94 (1): 64-70.
 • Messenger P.S. 1970. Bioclimatic inputs to biological control and pest management programs. Concepts of Pest Management (Ed. By R.L. Rabb. & F.E. Guthrie) North Carolina State University Press, Raleigh, 84-99.
 • Meyer J.S., C.G. Ingersoll, L.L. McDonald & M.S. Boyce 1986. Estimating uncertainty in population growth rates: jackknife vs. bootstrap techniques. Ecology, 67: 1156-1166.
 • Naranjo S.E., R.L. Gibson & D.D. Walgenbach 1990. Development, survival, and reproduction of Scymnus frontalis (Col.: Coccinellidae), an imported predator of Russian wheat aphid, at four fluctuating temperatures. Annals of the Entomological Society of America, 83 (3): 527-532.
 • Obrycki J.J & M.J. Tauber 1981. Phenology of three coccinellid species: Thermal requirements for development. Annals of the Entomological Society of America, 74: 31- 36.
 • Omkar A.P. 2004. Temperature-dependent development and immature survival of an aphidophagous ladybeetle, Propylea dissecta (Mulsant). Journal of Applied Entomology, 128 (7): 510–514.
 • Satar S., U. Kersting & N. Uygun 1999. Development and fecundity of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) on Three Malvaceae Hosts. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 637-643.
 • Soroushmehr Z., A. Sahragard & L. Salehi 2008. Comparative life table statistics for the ladybeetle Scymnus syriacus reared on the green citrus aphid, Aphis spiraecola, fed on two host plants. Entomological Science, 11: 281-288.
 • Southwood T.R.E. 1978. Ecological Methods. Chapman and Hall, London, 391 pp.
 • Smith B.C. 1966. Variation in Weight, Size, and Sex Ratio of Coccinellid Adults (Coleoptera: Coccinellidae).The Canadian Entomologist, 98: 639-644.
 • Tawfik, M.F.S., S. Abul-Nasr, B.A. Saad & S. Abul-Nasr 1974.The biology of Scymnus interruptus Goeze (Coleoptera: Coccinellidae). Bulletin de la Societe-Entomologique d'Egypte, 57: 9-26.
 • Uygun N. 1981. Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde taksonomik araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 157: 43-45. Uygun N. & R. Atlıhan 2000. The effect of temperature on development and fecundity of S. levaillanti. Biocontrol, 45: 453-462.
 • Uygun N., S. Toros, R. Ulusoy, S. Satar & I. Özdemir 2001. Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea (Homoptera) türleri ile bunların parazitoid ve predatörlerinin saptanması. TUBİTAK, Proje no: 105-O-581, 175-178.
 • Uygun N., S. Toros, R. Ulusoy, S. Satar & I. Özdemir 2004. Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidophag Coccinellidae ve Syrphidae türleri. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 64 s.
 • Yarpuzlu F. & N. Uygun 2010. Farklı sıcaklıkların avcı böcek Cheilomenes propinqua. (Coleoptera: Coccinellidae)’ nın gelişme ve üreme gücüne etkileri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1 (2): 97-107.
 • Zeren O. 1989. Çukurova bölgesinde sebzelerde zararlı olan yaprak bitleri (Aphidoidea) türleri, konukçuları ve doğal düşmanları üzerine araştırmalar. Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayınları, 154-155.
Diğer ID JA33MR74EE
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gül SATAR
Kurum: ?

Yazar: Nedim UYGUN
Kurum: ?

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Temmuz 2016

Bibtex @ { tbmd240139, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {169 - 182}, doi = {}, title = {The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)}, key = {cite}, author = {Satar, Gül and Uygun, Nedim} }
APA Satar, G , Uygun, N . (2016). The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 3 (2) , 169-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22445/240139
MLA Satar, G , Uygun, N . "The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)" . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 3 (2016 ): 169-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/22445/240139>
Chicago Satar, G , Uygun, N . "The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 3 (2016 ): 169-182
RIS TY - JOUR T1 - The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) AU - Gül Satar , Nedim Uygun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 182 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) %A Gül Satar , Nedim Uygun %T The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) %D 2016 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Satar, Gül , Uygun, Nedim . "The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2016): 169-182 .
AMA Satar G , Uygun N . The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). Türk. biyo. müc. derg. 2016; 3(2): 169-182.
Vancouver Satar G , Uygun N . The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2016; 3(2): 169-182.
IEEE G. Satar ve N. Uygun , "The effects of various temperatures on development and fecundity of Scymnus subvillosus (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)", Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 169-182, Tem. 2016