Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 21 - 28 2017-06-13

Ankara’da Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) tarafından parazitlenmiş Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)’nın morfolojik teşhisi
Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey

Gülcan TARLA [1]


Buğday üretim alanlarında kaliteyi ve maliyeti etkileyen faktörlerden birisi zararlı böceklerdir. Kımıl, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayın ekonomik olarak en önemli zararlılardan birisidir. Bu zararlının erginleri yaklaşık dokuz ay süreyle ergin dönemde kışlak alanlardaki kuru yapraklar altında veya kök çevresindeki toprak içerisinde kışı geçirir. Bu dönemde, kışlak alanlardaki Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) zararlının önemli bir doğal düşmanıdır. Zararlının mücadelesinde bu nematod, biyolojik kontrol etmeni olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Nematoddan ari alanların bulaştırılmasında, kışlama alanlarından
toplanan bulaşık ergin kımılların çok büyük önemi vardır. Bu yöntemin başarısı mermithidlerle bulaşık bireylerin doğru morfolojik teşhisinin yapılmasına bağlıdır. Çalışma Ankara ilinde Oyaca kışlağından 2015 yılında toplanan örnekler ile yürütülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre bulaşık kımıl bireylerinin vücutları ıslak ve yağlı bir görünüme sahiptir. Bulaşık kımılın hareketi nematodun konukçunun vücudundan çıkmasına yakın zamanda yavaşlar. Nematod ile bulaşık böceğin boynu ileri doğru uzamakta ve nematodlar genellikle konukçu vücudunu göğüs ve başın birleştiği yerden terk etmektedir. Nematod konukçuyu terk etmeden önce başın göz seviyesi ile göğüs arasındaki ortalama mesafe 355.3 ± 113.17 μm (n = 11) olarak ölçülmüştür.

One of the factors affecting the quality and cost of the wheat is harmful insects in wheat producing areas. The wheat stink bug (WSB), Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) is one of the most economically important pests of wheat in the Central Anatolia Region of Turkey. Adults of this pest overwinter in the adult life stage under dry leaves or in soil around roots for about nine months in overwintering areas. During this period, Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) is an important natural enemy of this pest in overwintering areas and has considerable potential as a biological control agent.Infected WSB adults collected from overwintering areas are of great importance for the infection of nematode-free areas. The success of this method depends on the morphological diagnosis of individuals infected with mermithids. The study was carried out by collecting overwintering adults from Oyaca in Ankara Province in 2015. The bodies of infected WSB individuals have a wet and greasy appearance. The movement of infected WSB is slowed when the time is near for nematodes to leave the host’s body. The cervix of the infected insect was prolonged and the nematodes usually left the host’s body from the junction of
the thorax and head. Before leaving the host, the mean distance between the head at eye level and the thorax was 355.3 ± 113.17 μm (n = 11).

 • Brown E.S. 1962. Notes on the systematics and distribution of some species of Aelia Fabr. (Hemiptera: Pentatomidae) in the Middle East, with special reference to the rostrata group. Annals and Magazine of Natural History, 5: 129-145.
 • Brown E.S. 1965. Notes on the migration and direction of flight of Eurygaster and Aelia species (Hemiptera: Pentatomoidea) and their possible bearing on invasions of cereal crops. Journal of Animal Ecology, 34:93-107.
 • Campanella P., D .L. O. Cassio & C. Schicchi 1978. On the damage caused by Aelia rostrata (Boh.) to cereal ears in relation to population density. The Review of Applied Entomology, 66 (10):609.
 • China W.E. & N. Lodos 1959. A study of the taxonomic characters of some species of Aelia F. (Heteroptera- N. Pentatomidae), Journal of Natural History Series, 13, 2:22, 577-602.
 • Dikyar R. 1981. Biology and control of Aelia rostrata in central Anatolia. Bulletin, Organisation-Europe´enne et Mediterrane´enne pour la Protection des Plants, 2: 39-41.
 • Gallego C. & J. Sanchez-Bocherini 1980. Cereal bugs in Spain. Characteristics of invasions in the Central region. Study of natural parasitism. (Abst. In R.A.E., 1980, 68(7): 422.
 • Grigorov S.P. 1960. Investigations on the bionomics of pentatomids of the genera Eurygaster Lap and Aelia F. in Bulgaria and their control. The Review of Applied Entomology, 48: 104.
 • Kamminga K.L., J.A. Davis S.P., Stock & A.R. Richter 2012. First report of a mermithid nematode infecting Piezodorus guildinni and Acrosternum hilare (Hemiptera: Pentatomidae) in the United States. Florida Entomologist, 95: 214-217.
 • Lodos N. 1958. A new species of Aelia from Turkey (Hemiptera: Pentatomoidea). The Annals and Magazine of Natural History, (13) 1:795-800.
 • Lodos, N., 1981. Aelia species and their economic importance in Turkey. EPPO Bulletin,11: (2) 29-32.
 • Manachini B. & S. Landi 2003. New record of Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) parasitizing Rhaphigaster nebulosa Poda (Hemiptera: Pentatomidae). Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura, Ser. II, 35: 91-94.
 • Memisoglu H. & M. Ozer 1994. Natural enemies and their activities of sunn pest (Eurygaster maura L., Hemiptera: Scutelleridae) in Ankara. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, 25-28 Ocak 1994, İzmir: 175–186.
 • Memisoglu H., K. Melan, M. Ozkan & A. U. Kilic 1994. Investigations on the crop losses the wheat caused by cereal bug (Aelia rostrata Boh.) in the region of central Anatolia. Bitki Koruma Bülteni, 34: 111-121.
 • Memisoglu H., K. Melan, M., Ozkan A. U. Kilic & Y. Dortbudak 1996. Investigations on the hibernation and migration of Aelia rostrata Boh. In the central Anatolia. Bitki Koruma Bülteni, 36: 115-142. Mennan S. & O. Erturk 2006. First Record of Parasitism of a Mermithidae (Nematoda) on Leptinotersa decemlineata (Coleopra: Chrysomelidae) in Turkey. Pakistan Journal of Nematology, 24:39-43.
 • Panizzi A. R., J. E. McPherson D. G., James M. Javahery & R. M. McPherson 2000. Stink bugs (Pentatomidae). In: C. W. Schaefer and A. R. Panizzi (Eds.). Heteroptera of economic importance. Chapter 13.,421-474. CRC Boca Raton, FL.
 • Putschkov V.G. 1961. Fauna of Ukraine. Shield bugs. Vol. 21, Acad. Sci., UK, SSR, Kiev, Ukraine, USSR.
 • Rubstov I.A. 1978. Mermithidae: classification, importance and utilization. Leningrad: Nauka, 208 pp. (In Russian.).
 • Salis L., M. Goula, J. Izquierdo & E. Gordún 2013. Population density and distribution of wheat bugs infesting durum wheat in Sardinia, Italy. Journal of Insect Science, 13:1-15.
 • Tadic M.D. 1970. A Contribution to knowledge of cereal bugs in Yugoslavia. Review of Applied Entomology, 60: 1979.
 • Tarla G., G. Jr Poinar & S. Tarla 2011. Hexamermis eurygasteri sp. n. (Mermithidae: Nematoda) Parasitizing the Sunn Pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Turkey. Systematic Parasitology, 79:195-200.
 • Tarla G., S. Tarla & M. Islamoglu 2015, First report of Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) parasitizing Eurygaster maura (Heteroptera: Scutelleridae) in an overwintering area. Florida Entomologist, 98: 974-978.
 • Tarla G., S. Tarla, M. Islamoglu & G. Gun 2012. Parasitism of the Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera: Scutelleridae) with Hexamermis eurygasteri Tarla, Poinar and Tarla (Nematoda: Mermithidae). Egyptian Journal of Biological Pests Control, 22: 1-3.
 • Tarla G., Ş. Tarla, M. İslamoğlu & M. Kodan. 2012. Parasitism of the Wheat Stinkbug, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) with the Entomopathogenic Nematode, Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae). Egypt Journal of Biological Pests Control, 22 (2):141-143.
 • Wagner E. 1960. Die paläarktischen arten der gattung Aelia Fabricius 1803 (Hem. Het. Pentatomidae). Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 47: 149-195.
 • Wagner E. 1966. Wanzen oder Heteropteren I. Pentatomorpha. In Die Tierwelt Deutschlands, 235 pp.
 • Yaman M., Z. Demirbag & J. Lipa 2002. A mermithid parasitic in Euproctis chrysorrhoea (Lepidoptera, Lymantriidae) in Turkey. In: Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Biological Sciences, 50 (3), Poland: 195-198.
 • Yaman M., O. Tosun & C. Aydin 2009. Occurrence of the pathogens and parasites of Phyllotreta undulata (Coleoptera: Chrysomelidae) in Turkey. Turkish Journal of Zooloogy, 33:139-146.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülcan TARLA (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { tbmd399550, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {21 - 28}, doi = {}, title = {Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey}, key = {cite}, author = {TARLA, Gülcan} }
APA TARLA, G . (2017). Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 8 (1) , 21-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35750/399550
MLA TARLA, G . "Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2017 ): 21-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35750/399550>
Chicago TARLA, G . "Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 (2017 ): 21-28
RIS TY - JOUR T1 - Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey AU - Gülcan TARLA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 28 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey %A Gülcan TARLA %T Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey %D 2017 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD TARLA, Gülcan . "Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 / 1 (Haziran 2017): 21-28 .
AMA TARLA G . Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey. Türk. biyo. müc. derg. 2017; 8(1): 21-28.
Vancouver TARLA G . Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2017; 8(1): 28-21.