Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 17 - 28 2019-06-24

The efficacy of native entomopathogenic nematodes on the fall webworm Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)
Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği

Çiğdem GÖZEL [1]


The fall webworm, Hyphantria cunea (Drury) prefers mulberry and maple leaves but it can also cause damage to apple, pear, plum, cherry, quince, walnut, hazelnut and ornamental plants. In this study, the susceptibility of H. cunea to native entomopathogenic nematodes (EPNs) was investigated under laboratory conditions. Ten isolates from four EPNs, namely Steinernema affine, S. carpocapsae, S. feltiae and H. bacteriophora, were used in the study. The EPNs were isolated from different provinces of Turkey and H. cunea larvae were collected from hazelnut orchards in Düzce. The efficacy assays were conducted on 12 well plates at 25 0C using one H. cunea larva/100 infective juveniles. The mortalities of H. cunea larvae were recorded at 24, 48 and 72 h after nematode inoculation. Depending on the nematode species, 25-100% mortality of the H. cunea larvae occurred. Based on the results of this study it would be useful to determine the potential of EPNs for the biological control of H. cunea in field studies.

Amerikan beyaz kelebeği, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) birçok süs bitkisi ve çalının yanı sıra fındık gibi önemli bazı tarımsal ürünlerin de zararlısıdır. Bu çalışmada yerel entomopatojen nematodların (EPN) H. cunea’nın larvaları üzerinde meydana getirdikleri ölüm oranları laboratuvar koşullarında araştırılmıştır. Çalışmada dört EPN türü; Steinernema affine (Bovien, 1937), S. carpocapsae (Weiser, 1955), S. feltiae (Filipjev, 1934) ve H. bacteriophora (Poinar, 1975)’ya ait toplam 10 EPN izolatı kullanılmıştır. EPN’ler Türkiye’nin farklı illerinden elde edilmiştir. H. cunea larvaları aktif oldukları dönemlerde Düzce’deki fındık bahçelerinden toplanmıştır. Etkinlik denemeleri H. cunea larvaları ile platelerde 25 oC’de laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. Tek bir H. cunea larvasına 100 IJs yoğunluğu inokule edilmiş olup kontrol platelerine sadece aynı oranda saf su verilmiştir. Plateler nematod inokulasyonundan 24, 48 ve 72 saat sonra kontrol edilmiş ve ölüm oranları belirlenmiştir. EPN uygulamaları H. cunea larvalarında türe bağlı olarak %25-100 arasında ölüme neden olmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak, EPN’lerin H. cunea’nın biyolojik mücadelesinde kullanılma potansiyelinin doğa çalışmaları ile belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 • Akkuzu E. & T. Mol 2006. Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea (Dry.)) üzerine biyolojik ve morfolojik araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2: 50-57.
 • Baş R. 1982. Türkiye için yeni bir bitki zararlısı, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae). Yayınlanmamış Tez, İstanbul, Türkiye, 65 s.
 • Bedding R.A. & R.J. Akhurst 1975. A simple technique for detection of insect parasitic rhabditid nematodes in soil. Nematologica, 21: 109-110.
 • Boriani M. 1994. New records of parasitoids from Hyphantria cunea (Drury, 1773) (Lepidoptera: Arctiidae) in Italy. Entomofauna,15: 425-432.
 • Boucias D.G. & G.L. Nordin 1977. lnterinstar susceptibility of the fall webworm, Hyphantria cunea, to its nucleopolyhedrosis and granulosis viruses. Journal of Invertebrate Pathology, 30: 68-75.
 • Chkhubianishvili T., I. Malania & M. Kakhadze 2007. Susceptibility of entomopathogenic nematodes to the fall webworm Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 175 (2): 175-178.
 • Drooze A.T. 1985. Insects of Eastern forests. USDA Forest Service Misc. Publ. 1426. Washington, DC.
 • Gaugler R., Y.I. Wang & J.F. Campbell 1994. Aggressive and evasive behaviors in Popillia japonica (Coleoptera: Scarabaeidae) larvae: Defenses against entomopathogenic nematode attack. Journal of Invertebrate Pathology, 64 (3): 193-199.
 • Gorgadze O., M. Lortkipanidze, P. Tailliez, M. Burjanadze & M. Kuchava 2013. Field evalution of entomopathogenic nematodes for controlling fall webworm Hypantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in West Georgia. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 90, 2013. Proceedings of the meeting “Biological Control-its unique role in organic and integrated production” at Zagreb (Croatia), 16-20 June, 2013, 293-296.
 • Gözel U. & Ç. Gözel 2013. Effect of entomopathogenic nematode species on the corn stalk borer (Sesamia cretica Led. Lepidoptera: Noctuidae) at different temperatures. Turkish Journal of Entomology, 37: 65-72.
 • Gözel Ç. & İ. Kasap 2015. Efficacy of entomopathogenic nematodes against the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in tomato field. Turkish Journal of Entomology, 39: 229-237.
 • Gözel Ç., İ. Kasap & U. Gözel 2018. Biological control of tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) by entomopathogenic nematodes. Yüzüncü Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 28: 159-163.
 • Griffin C.T., R. Chaerani, D. Fallon, A.P. Reid & M.J. Downes 2000. Occurrence and distribution of the entomopathogenic nematodes Steinernema ssp. and Heterorhabditis indica in Indonesia. Journal of Helminthology, 74: 143-150.
 • Işık M. & A.F. Yanılmaz 1992. Studies on natural enemies and control measures of the fall webworm (Hyphantria cunea Drury. Lep.: Arctiidae) in hazelnut plantation in Samsun. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun, Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 22-23 (1987-1988): 55-58.
 • İren Z. 1977. Önemli Meyve Zararlıları, Tanımları, Zararları, Yasayışları ve Mücadele Metodları. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü. Ankara Bölge ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, Mesleki Eserler Serisi, Ankara, 36: 165 s.
 • Japoshvili G., A. Nikolaishvili, N. Dzneladze & L. Goguadze 2006. The fall webworm (Hyphantria cunea) in Western Georgia. Proceedings of the Georgian Academy of Science, Biological SeriesB., 4: 122-126.
 • Kaya H.K. & S.P. Stock 1997. Techniques in Insect Nematology. In: Lacey L.A. Ed. Manual of Techniques in Insect Pathology. Biological Techniques Series. San Diego, London: Academic Press, 281-324.
 • Koppenhöfer A.M. 2000. Nematodes. In: Field manual of techniques in invertebrate pathology (Eds L.A. Lacey, H.K. Kaya), Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 283-301.
 • Masaki S. & K. Umeya 1977. Larval life, adaptation and speciation in the fall webworm, in (Ed Hidaka T.) vol. 2, Tokyo Kadansha Ltd., 23-27.
 • Mikaia N. 2008. Reproductive potential of an entomopathogenic nematode, Steinernema feltiae, on different hosts (Galleria mellonella, Hyphantria cunea and Leptinotarsa decemlineata). International Congress of Zoology, 26-29 August 2008, Paris, France.
 • Mráček Z., S. Bečvář & P. Kindlmann 1999. Survey of entomopathogenic nematodes from the families Steinernematidae and Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida) in the Czech Republic. Folia Parasitol, 46: 145-148.
 • Nguyen K.B., D.I. Shapiro-Ilan, R.J. Stuart, C.W. McCoy, R.R. James & B.J. Adams 2004. Heterorhabditis mexicana n. sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae) from Tamaulipas, Mexico, and morphological studies of the bursa of Heterorhabditis spp. Nematology, 6: 231-244.
 • Nordin G.L, R.G. Rennels & J.V. Maddox 1972. Parasites and pathogens of the fall webworm in Illinois. Environmental Entomology, 1: 351-354.
 • Nurieva I. 2002. Bioecological abilities of parasitoids parasitising Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) in Azerbaijan. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Erzurum, Türkiye.
 • Rezaei V., S. Moharramipour & A.A. Talebi 2003. The first report of Psychophagus omnivorus (Walker) and Chouioia cunea (Yang) parasitoid wasps of American white webworm Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) from Iran. Applied Entomology and Phytopathology, 70: 137-138.
 • Sharov A.A. & S.S. Izhevskiy 1987. The parasitoid complex of the American white butterfly Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) in the south of the european part of the USSR. Entomologicheskoe Obozrenie, 66 (2): 290-298.
 • Sullivan G.T., İ. Karaca, S.K. Ozman-Sullivan & Z.Q. Yang 2011. Chalcidoid parasitoids of overwintered pupae of Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in hazelnut plantations of Turkey’s central Black Sea region. The Canadian Entomologist, 143: 411-414.
 • Szalay-Marzso L. 1972. Biology and control of the fall webworm (Hyphantria cunea Drury) in the middle and east european countries. Organisation Europeenne et Mediterranneene Pour la Protection des Plantes, 3: 25-35.
 • Yamanaka S., K. Seta & M. Yasuda 1986. Evaluation of the use of entomogenous nematode, Steinernema feltiae (Str. Mexican) for the biological control of the fall webworm, Hyphantria cunea, (Lepidoptera: Arctiidae). Japanese Journal of Nematology, 16: 26-31.
 • Yang Z.Q., X.Y. Wang, J.R. Wei, H.R. Qu & X.R. Qiao 2008. Survey of the native insect natural enemies of Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) in China. Bulletin of Entomological Research, 98: 293-302.
 • Yurt Ç., Ç. Gözel & U. Gözel 2015. Bazı entomopatojen nematod türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) üzerindeki etkinlikleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2: 1-7.
 • Varjas L. & F. Sehnal 1973. Use of a juvenile hormone analogue against the fall webworm, Hyphantria cunea. Entomologia Experimentalis et Applicata, 16 (1): 115-122.
 • Warren L.O. & M. Tadic 1967. The fall webworm, Hyphantria cunea, its distribution (North America, Europe, Japan and Korea) and natural enemies: A world list (Lepidoptera: Arctiidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 40: 194-202.
 • Webster J.M. 1972. Nematodes and biological control. In Economic Nematology. (Ed: JM. Webster), Academic Press, Inc. Ltd., London, 469-496.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0742-7205
Yazar: Çiğdem GÖZEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tbmd523446, journal = {Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi}, issn = {2146-0035}, eissn = {2548-1002}, address = {Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye}, publisher = {Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {17 - 28}, doi = {10.31019/tbmd.523446}, title = {Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği}, key = {cite}, author = {Gözel, Çiğdem} }
APA Gözel, Ç . (2019). Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi , 10 (1) , 17-28 . DOI: 10.31019/tbmd.523446
MLA Gözel, Ç . "Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği" . Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 10 (2019 ): 17-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/47262/523446>
Chicago Gözel, Ç . "Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 10 (2019 ): 17-28
RIS TY - JOUR T1 - Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği AU - Çiğdem Gözel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31019/tbmd.523446 DO - 10.31019/tbmd.523446 T2 - Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 28 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0035-2548-1002 M3 - doi: 10.31019/tbmd.523446 UR - https://doi.org/10.31019/tbmd.523446 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği %A Çiğdem Gözel %T Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği %D 2019 %J Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi %P 2146-0035-2548-1002 %V 10 %N 1 %R doi: 10.31019/tbmd.523446 %U 10.31019/tbmd.523446
ISNAD Gözel, Çiğdem . "Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği". Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 10 / 1 (Haziran 2019): 17-28 . https://doi.org/10.31019/tbmd.523446
AMA Gözel Ç . Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği. Türk. biyo. müc. derg. 2019; 10(1): 17-28.
Vancouver Gözel Ç . Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 2019; 10(1): 17-28.
IEEE Ç. Gözel , "Yerel entomopatojen nematodların Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) üzerindeki etkinliği", Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 17-28, Haz. 2019, doi:10.31019/tbmd.523446