Yıl 2021, Cilt 127 , Sayı 251, Sayfalar 395 - 410 2021-04-19

KÜL (TİGİN), KÜR ~ KÛR ~ KÖR ~ KÛZ ~ KÜÇ VE KÖK ~ *KÛK UNVAN NİTELEYİCİLERİ ÜZERİNE

Yusuf GEDİKLİ [1]


Makalemizde kül unvan niteleyicisinin kür ~ kûr ~ kör ~ kûz ~ küç ve kök ~ *kûk unvan niteleyicileriyle köken ve anlam ortaklığı üzerinde durulmuş; birincil, asli ünlünün -ü- olduğu ortaya konulmuştur. Kül niteleyicisinin anlamı üzerinde de durulmuş, sözcüğün gerçek anlamının Kâşgarlı’da kür sözüne verilen “yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı”; kısaca “cesur” olduğu vurgulanmıştır.
Kül (Tigin), kür, kûz, küç, kök, cesur
  • 1. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, çev. Besim Atalay, TDK, Ankara 1986, c. I - IV.
  • 2.a. Banguoğlu, Tahsin ; Tahsin Banguoğlu, “Eski Türkçe bazı adlar üzerine 1. Gültekin”, X. Türk Dil Kurultayına Sunulan Bilimsel Bildiriler 1963, TDK y., Ankara 1964, s. 1-4. 2.b. Banguoğlu, Tahsin ; “Uygurlar ve Uygurca üzerine”, TDAYB 1958, s. 87-113.
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6681-5750
Yazar: Yusuf GEDİKLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Serbest
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 21 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2021

Chicago Gedikli, Y . "KÜL (TİGİN), KÜR ~ KÛR ~ KÖR ~ KÛZ ~ KÜÇ VE KÖK ~ *KÛK UNVAN NİTELEYİCİLERİ ÜZERİNE". Türk Dünyası Araştırmaları 127 (2021 ): 395-410