Yıl 2021, Cilt 127 , Sayı 251, Sayfalar 367 - 374 2021-04-19

9. YÜZYIL BİZANS KRONİĞİ SCRİPTOR İNCERTUS (811 KRONİĞİ)


Scriptor İncertus adıyla bilinen anonim iki fragmandan biri olan, “Περὶ Νıκηφόρου Τοῦ βασıλέως καὶ πῶς ἀφίησıν τὰ κῶλα ἐν Βουλγαρίᾳ” başlıklı 811 Kroniği, Bizans İmparatoru I. Nikephoros’un (802-811) Krum Han (803-814) liderliğindeki Tuna Bulgarları’nı ortadan kaldırmak adına Bulgar ülkesinin içine doğru yaptığı büyük seferi anlatır. Metin, bu seferde, ordudaki birliklerden ve ilerleyişten bahsettikten sonra Bulgarlar tarafından ağır bir şekilde mağlup edilen Bizans ordusunun mağlubiyet sebepleri ve I. Nikephoros’un savaş sırasındaki davranışları hakkında da bilgi verir.
Tuna Bulgarları, I.Nikephoros, Bizans, Pliska, Scriptor Incertus, Krum Han
 • AHMETBEYOĞLU, Ali: “Krum Han”, Türk Dünyası Araştırmaları, 1989.
 • ÇELGİN, Güler: Eski Yunanca Türkçe Sözlük, Alfa Yayınları, İstanbul 2018.
 • FEHER, Geza: Bulgar Türkleri Tarihi, TTK, Ankara 1984.
 • GREGOİRE, Henri: “ Un Nouveau Fragment du <Scriptor Incertus De Leone Armenio>” Byzantion, Vol. 11, No.2, 1936.
 • IADEVAIA, Francesca: Scriptor İncertus, Edas, 1987.
 • KARATAY, Osman: Bulgarlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2018.
 • KAZDAN, P. A.: The Oxford Dictionary of Byzantium, V. 1-3, Oxford University Press, New York 1991.
 • MANGO, Cyrill&SCOTT, Roger: The Cronicle of Theophanes Confessor- Byzantine and Near Eastern History, AD 284-813, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • MONTARİNİ, Franco: The Brill Dictionary of Ancient Greek, Brill, 2015.
 • MORAVCSIK, Gyula: Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Çev. Hüseyin Namık Orkun, TTK, Ankara 1988.
 • OSTROGORSKY, Georg: Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. Işıltan, 10. Baskı, TTK, Akara 2019.
 • SOPHULOS, Panos: “The Chronicle of 811, The Scriptor İncertus and The Byzantine-Bulgar Wars of the Early Ninth Century”, Bulgaria Mediaevalis, 1/2010.
 • STEPHENSON, Paul: “Abouth the Emperor Nikephoros and How He Leaves His Bones in Bulgaria”: A Context for he Controversial Chronicle of 811” Dumbarton Oaks Papers, Vol. 60, 2006.
 • TEKİN, Talat: Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, Ankara 1987.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makaleleri
Çevirmenler

Çevirmen: Hüseyin UÇAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 21 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2021

Chicago . "9. YÜZYIL BİZANS KRONİĞİ SCRİPTOR İNCERTUS (811 KRONİĞİ)". Çev., Hüseyin Uçar. Türk Dünyası Araştırmaları 127 (2021 ): 367-374