Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

DURMUŞ HOCAOĞLU’NUN TÜRK AYDININA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2022, Cilt 131, Sayı 258, 215 - 228, 20.06.2022
https://doi.org/10.55773/tda.1057310

Öz

Disiplinler arası çalışmaları ile tanınan Durmuş Hocaoğlu, ağırlıklı olarak fizik, fizik felsefesi, tarih ve tarih-siyaset üzerine çalışmıştır. Eserlerinde gerekli gördüğü her konuyu ele almakta, üslubu, entelektüel kimliği ve karakteri dikkat çekmektedir. Hocaoğlu, aydınların nasıl olması gerektiği, Türkiye'de nasıl oldukları, eksiklikleri ve yapılması gerekenler konusunda birçok makale yayınlamıştır. Hocaoğlu güncel, toplumsal ve siyasi konulardaki yazılarında dahi bilim ve felsefe çizgisinde devam etmiş ve çalışmalarında tarih ve felsefenin ne kadar mühim olduğu tekrarlamıştır. Hocaoğlu, Türk aydınlarının felsefi yaklaşımlardan uzak durduğuna dikkat çekmektedir. Gerçek aydının kendi zihnini keşfetmesi gerektiğini düşünür. Hocaoğlu felsefe okumaları sayesinde yeni kavramlar üretmiş ve okuyucularına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Düşüncelerinin yanı sıra dili kullanması da bir aydının nasıl olması gerektiğine örnek teşkil eder. Bu sebeplerle bu çalışmada aydın kavramını nasıl ele aldığı incelenmiştir. Bu çalışma, Hocaoğlu'nun yazıları incelenerek düşünsel yaklaşımının nasıl olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır. Entelektüel kavramına yaklaşım biçimi ve Türkiye'de entelektüel kavramının sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri ve bu sorunlara getirdiği çözümler bu çalışmada incelenmiştir.

Kaynakça

 • Afyoncu, Erhan, “Türkiye Beynini Kaybetti”, Türk Yurdu, S 280, C 30, Aralık 2010.
 • Aksoy, Mustafa, “Düşünen Beyin, Kanayan Vicdan: Durmuş Hocaoğlu”, Türk Yurdu, S 280, C 30, Aralık 2010.
 • Çelebi, Berat, Türk Ocağı Durmuş Hocaoğlu Anma Konuşması, Üsküdar Çevresi: Türk Ocağı Durmuş Hocaoğlu Anma Konuşması (V: 1.2) (uskudarcevresi.com) (Erişim Tarihi 17.06.2021), 2014.
 • Damdam, Emin, Durmuş Hocaoğlu ile Mülakat, http://www.eskisehirturkocagi.org/makaleler/alintiyazilari/durmus-hocaoglu-ile mulakat-dr-durmus-hocaoglu/, (20.06.2010), 2018.
 • Hocaoğlu, Durmuş, Devletçilik Bumerangı, Ufuk Kitapları, İstanbul 2002.
 • Hocaoğlu, Durmuş, Düşük Şiddetli Devrim, Kocav Yayınları, İstanbul 2015.
 • Hocaoğlu, Durmuş, Laisizm’den Milli Sekülerizm’e Laiklik Sorununun Felsefi Çözümlemesi, Selçuk Yayınları, Ankara 1995.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Ulus-Devlet, Millet ve Milliyetçilik Üzerine Bir Tahlil”, Türk Yurdu, C 16, S 109, Eylül 1996, s. 109.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Üzerine Mütalaalar”, 21. Yüzyılda Sultan Abdülhamid’e Bakış, Haz: Mehmet Tosun, Edi: Mehmet Gümüşkılıç, Nisan, İstanbul 2003.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Entelektüel ve Entelektüel Haysiyeti”, Muhalif, Y 1, S 28, (28.07.-03.08.2000).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “’İnorganik’ Aydın Kitlesi”, Yeni Ufuk Yazıları, S 04, (26 Haziran 1997).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Türk Milliyetçiliği’nin En Mühim İhtiyacı: Öz-Eleştiri”, Türk Yurdu, C 19 (51), S 139-140-141(500-501-502), Mart-Nisan-Mayıs, Ankara 1999.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Türk Aydınında Felsefi Zafiyetin Temelleri”, Türkiye Günlüğü, S 15, Yaz 1991.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Bu Ülkenin Herşeyi Var, Adam’dan Gayri, Tabii”, Yeniçağ, (24 Ekim 2008).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “‘Aydın’ Üzerine Bir Potpuri”, Yeniçağ, (28 Aralık 2008).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “‘Türkiye’li Aydın’ın Dini, Türk’e Olan Kinidir”, Yeniçağ, (09 Ocak 2009).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Türkleri Seviyorum; Ama…”, Yeniçağ, (15 Haziran 2008).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Bu Topraklar, Asırlardan Beri, Çapsız Adam Yetiştiriyor”, Yeniçağ, (12 Ekim 2008).
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Burası Bizim İçin Ya İkinci Ergenekon’dur Ya İkinci Endülüs (Mülakat)”, Türk Yurdu, C 26(58), S 232(593), Aralık 2006.
 • Hocaoğlu, Durmuş, “Osmanlı, Cumhuriyet, ‘Gaza, Cihad ve İla-yı Kelimatu’llah’ İdesi Üzerine Bir Tarih Kritiği”, Düşünen Siyaset, S 7-8, Ağustos-Eylül, Ankara 1999.
 • Taş, Hakan, “Durmuş Hocaoğlu (1948-2010) Bibliyografyası”, Türk Kültür İncelemeleri Dergisi, S 24, (2011).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mervenur TUZAK> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7596-6737
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 13 Ocak 2022
Kabul Tarihi 26 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 131, Sayı 258

Kaynak Göster

Chicago Tuzak, M. "DURMUŞ HOCAOĞLU’NUN TÜRK AYDININA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Türk Dünyası Araştırmaları 131 (2022 ): 215-228