Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TARİHİN KARA KİTABI: TARİHÇİLİĞİMİZDE USÛL VE AHLÂK MESELELERİ

Yıl 2022, Cilt: 131 Sayı: 258, 229 - 238, 20.06.2022

Öz

Kitap okumak, okuduğunu anlama ve ondan bir sonuç çıkarmak tarihçi için önemli bir olaydır. Birde bu kitap bir tenkit kitabı olursa bu daha da faklı bir mana kazanır. Çünkü eser içerisinde eleştiren ve eleştirilenler vardır. İddiaların doğru olup olmadığı ve yapılan yanlış (lar) var ise bunun başkalarına etkisi hangi düzeyde olmuştur. O nedenle “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir; yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” diyor, Atatürk. Bizde bu çalışmamızda Ali Birinci’nin Tarihin Kara Kitabı’nı ele aldık. Tarihin Kara Kitabı, Ali Birinci’nin değişik zamanlarda ve farklı mecmualarda basılmış tarihin ahlâki meseleleri ve usûlü hakkındaki düşüncelerini içeren bir tenkit kitabıdır. Takdim, Giriş Niyetine ve devamındaki 5 bölümden oluşmakta.

Kaynakça

  • Birinci, Ali, “İntihal Hırsızlık Olmasın!”, Yedikıta Dergisi, Sayı:73, Eylül 2014, s.16-19. Birinci, Ali, “Tarihçilikte Meslek Ahlâkı veya Ahlâksızlığın Tarihçiliği Meselesi”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, 2 (7), 2006, s.77-108 Sakar, Ekrem, İlim Camiasındaki Usûlsüzlüklerden ve Ahlâksızlıklardan Bir Demet: Tarihin Kara Kitabı”. 30 Ocak 2022, https://sondevir.gaste24.com/medya/ilim-camiasindaki-ahlksizliklardan-bir-demet-h314176.html
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Muhammet Kemaloğlu 0000-0001-7542-7517

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 131 Sayı: 258

Kaynak Göster

Chicago Kemaloğlu, Muhammet. “TARİHİN KARA KİTABI: TARİHÇİLİĞİMİZDE USÛL VE AHLÂK MESELELERİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 131, sy. 258 (Haziran 2022): 229-38.