Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik Yön- Devrim Hareketi ve Aydınlar Ocağı'nın İktidar Stratejilerinde Milliyetçiliğin Yeri

Yıl 2023, Cilt: 133 Sayı: 262, 137 - 140, 28.02.2023

Öz

Bir kitabı okumanın ve anlamanın yanında yazarın eserini nasıl oluşturduğu anlaşılmalıdır. Ayrıca eleştiri/tenkit yöntemine başvurularak daha anlamlı hale getirilebilmelidir. Bu sebeple bu çalışmamızda Onur TÜRKÖLMEZ'in doktora tezinden ürettiği bu eserini ele aldık. Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik kitabında, Türkölmez'in dönemin kaynakları dışında karşılaştırmalı analizleri de bulunmaktadır. Eser üç ana bölüm ve alt başlıklardan oluşmaktadır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Kitap İncelemeleri
Yazarlar

Mervenur Tuzak 0000-0002-7596-6737

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2023
Gönderilme Tarihi 14 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 133 Sayı: 262

Kaynak Göster

Chicago Tuzak, Mervenur. “Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik Yön- Devrim Hareketi Ve Aydınlar Ocağı’nın İktidar Stratejilerinde Milliyetçiliğin Yeri”. Türk Dünyası Araştırmaları 133, sy. 262 (Şubat 2023): 137-40.