Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Web Of Science (WoS) Veri Tabanına Göre “Türk Dilleri” Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 133 Sayı: 262, 29 - 48, 28.02.2023
https://doi.org/10.55773/tda.1244966

Öz

Bu çalışmanın amacı, Web of Science (WoS) veri tabanında “Türk dilleri” üzerine yapılan akademik yayınların bibliyometrik değişkeler açısından tetkik edilmesidir. Araştırmada, nitel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Clarivate Analytics şirketine ait Web of Science (WoS) veri tabanından çekilmiştir. Tespit edilen veriler, R Studio’nun Biblioshiny paketi aracılığıyla analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Sonuç olarak 1980-2022 zaman evresinde yayımlanmış 50 çalışma değerlendirilmiştir. Bu yayınların 38’inin makale, 6’sının kitap bölümü, 1’inin editöryal çalışma ve 5’inin de bildiri olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yayınların 59 araştırmacı tarafından üretildiği ve bu yazarlardan 26’sının tek yazarlı olarak çalışmalarını yayımladığı, 29’unun çalışmalarını çok yazarlı olarak hazırladığı tanıklanmıştır.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • BOYACK, K., KLAVANS, R., BÖRNER, K., “Mapping the backbone of science”, Scientometrics 64, 2005, pp. 351-374.
 • COBO M. J., LÓPEZ‐HERRERA A. G., HERRERA‐VIEDMA E, HERRERA F., “Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62, 2011, pp. 1382-1402.
 • COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E., & HERRERA, F., “An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field”, Journal of Informetrics, 5 (1), 2011, 146–166.
 • GARFIELD, E., “Citation indexes for science: A new dimension in documentation through association of ideas”, Science, 122, 1955, 108-111.
 • JOHANSON, Lars, Turkic (Cambridge Language Surveys), Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
 • LOTKA, A. “The Frequency distribution of scientific productivity”, Journal of the Washington Academy of Sciences, 16 (12), 1926, pp. 317-323.
 • MORAL-MUÑOZ, José A., Herrera-Viedma, Enrique, Santisteban-Espejo, Antonio, Cobo, Manuel J., “Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review”, Profesional De La información, 29(1), 2020, pp. 1-20.
 • ZUPIC, I., ČATER, T., “Bibliometric methods in management and organization”, Organizational Research Methods, 18(3), 2015, 429-472.

A Bibliometric Evaluation Of Studies on “Turkish Languages” According To Web Of Science (WoS) Database

Yıl 2023, Cilt: 133 Sayı: 262, 29 - 48, 28.02.2023
https://doi.org/10.55773/tda.1244966

Öz

The aim of this study is to examine the academic publications on "Turkic languages" in the Web of Science (WoS) database in terms of bibliometric variables. A qualitative method was used in the research. The data of the study was drawn from the Web of Science (WoS) database of the Clarivate Analytics company. Detected data was analyzed and visualized through R Studio's Biblioshiny package. As a result, 50 studies published in the 1980-2022 time phase were evaluated. It was determined that 38 of these publications were articles, 6 were book chapters, 1 were editorial work and 5 were papers. It has been witnessed that the publications in question were produced by 59 researchers, 26 of these authors published their studies as a single author, and 29 of them prepared their studies with multiple authors.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • BOYACK, K., KLAVANS, R., BÖRNER, K., “Mapping the backbone of science”, Scientometrics 64, 2005, pp. 351-374.
 • COBO M. J., LÓPEZ‐HERRERA A. G., HERRERA‐VIEDMA E, HERRERA F., “Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62, 2011, pp. 1382-1402.
 • COBO, M. J., LÓPEZ-HERRERA, A. G., HERRERA-VIEDMA, E., & HERRERA, F., “An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field”, Journal of Informetrics, 5 (1), 2011, 146–166.
 • GARFIELD, E., “Citation indexes for science: A new dimension in documentation through association of ideas”, Science, 122, 1955, 108-111.
 • JOHANSON, Lars, Turkic (Cambridge Language Surveys), Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
 • LOTKA, A. “The Frequency distribution of scientific productivity”, Journal of the Washington Academy of Sciences, 16 (12), 1926, pp. 317-323.
 • MORAL-MUÑOZ, José A., Herrera-Viedma, Enrique, Santisteban-Espejo, Antonio, Cobo, Manuel J., “Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review”, Profesional De La información, 29(1), 2020, pp. 1-20.
 • ZUPIC, I., ČATER, T., “Bibliometric methods in management and organization”, Organizational Research Methods, 18(3), 2015, 429-472.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Salih Mehmet Arçın 0000-0002-9337-0611

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2023
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 133 Sayı: 262

Kaynak Göster

Chicago Arçın, Salih Mehmet. “Web Of Science (WoS) Veri Tabanına Göre ‘Türk Dilleri’ Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bibliyometrik Bir Değerlendirme”. Türk Dünyası Araştırmaları 133, sy. 262 (Şubat 2023): 29-48. https://doi.org/10.55773/tda.1244966.