Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 36 2019-06-30

Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Aydın SEVER [1] , Halil ŞİMŞEK [2] , Fatih ÇAKAR [3]


Bu çalışmada pulmoner rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılan Pursed-lip solunum egzersizlerinin, kronik bir rahatsızlığı bulunmayan genç bireylerde anksiyete, depresyon, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma Nisan 2018- Mayıs 2018 tarihleri arasında, Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı öğrencisi 33 sağlıklı birey üzerinde yapıldı. Bireylere egzersiz öncesi Beck Anksiyete, Beck Depresyon, Eq-5d Yaşam Kalitesi ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği uygulandı. Değerler kaydedildi ve bireylere haftada 3 seans olmak üzere 8 hafta Pursed-lip egzersileri yaptırıldı. Egzersiz sonrası bireylere Beck Anksiyete, Beck Depresyon, Eq-5d Yaşam Kalitesi ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçekleri uygulandı ve değerler alınarak kaydedildi. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, sağlıklı genç bireylerde Pursed-lip solunum egzersizini yapan kişilerin anksiyete, depresyon düzeyi egzersiz öncesine göre azalma anlamı bulundu (P<0,05). Uyku ve yaşam kalitesi değerlerinin uygulama öncesine göre artışın önemli olduğu gözlendi (P<0,05). 

Pursed-lip, depresyon, anksiyete, uyku kalitesi, yaşam kalitesi
  • [1] Akıskal HS. Mood disorders: historical introduction and conceptual overview. In: Sadock BJ, Sadock VA (eds). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 2005. p.1559-1575.[2] Kayahan M, Serbaş G. Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete-depresyon düzeyleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Derg. 2007;8:52-61.[3] Hisli N. Beck depresyon envanteri’nin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. Psikoloji Derg. 1989;7(23):3-13.[4] Seers K, Crichton N, Tutton L, Smith L, Saunders T. Effectiveness of relaxation for postoperative pain and anxiety: randomized controlled trial, J of Adv Nurs. 2008;681-688. [5] Karadağ M. Uyku bozuklukları sınıflaması (ICSD-2). T Klin Akciğer Arşivi. 2007;8:88-91.[6] Bingöl N. Hemşirelerin uyku kalitesi, iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.[7] Koulouglioti C, Cole R, Kitzman H. Inadequate sleep and unintentional injuries in young children. Public Health Nurs. 2008;25( 2):106-114.[8] Engin, E. Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi yoğun bakım hemşirelerinin uyku düzen özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi: Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, 1999.[9] The WHOQOL Group: The world health organization quality of life assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. Social Science and Medicine. 1998;46(12):1569-85. [10] Carr J A, Gibson B, Robinson P G. Measuring of life is quality of life determined by expectations or experience. BMJ. 2001;322:1240-43.[11] Eser SY, Fidaner H, Fidaner C, Elbi H, Eser E. Yaşam kalitesinin ölçülmesi, WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREF. 3P Derg. 1999;(7):5-13.[12] Pınar R. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi. Sendrom Eylül. 1997;9 (9):117.[13] Zorba E. Yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite. 10Th. International Sports Sciences Congress, Bolu: 2008. 82-85.[14] Gigliotti F, Romagnoli I, Scano G. Breathing retraining and exercise conditioning in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A physiological approach. Respir Med. 2003;97(3):197-204.[15] Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research. 1989;28(2):193-213.[16] Ağargün MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh uyku kalitesi indeksi’nin geçerliği ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Dergisi. 1996;7:107-11.[17] EuroQol Group. EuroQol--a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy. 1990;16:199-208.[18] Eser E, Dinç G, Cambaz S. EURO-QoL (EQ-5D) indeksinin toplum standartları ve psikometrik özellikleri: Manisa kent toplumu örneklemi. 2.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. İzmir: Meta Basımevi; 2007. p. 78.[19] Eser E. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin kavramsal temeli ve ölçümü. Sağlıkta Birikim Dergisi. 2006;5:1-5.[20] Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi. 1989;7:3-13.[21] Ulusoy M, Şahin N, Erkmen H. Turkish Version of The Beck Anxiety Inventory: psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998;12(2):163[22] Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Biyoistatistik Özdemir Basım Yayım ve Dağıtım LTD. Şti. 6. Baskı, Ankara; 1995.[23] Saryal B, Acıcan T. Güncel bilgiler ışığında kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara; 2003.[24] Çelik P, Esen A, Akın M, İçelli İ, Yorgancıoğlu A. Kronik obstrüktif akciğer olgularında depresyon. Solunum Hastalıkları. 1998;(9):25-32.[25] Oğuzhanoğlu KN. Tıbbi durumlar ve depresyon. Duygudurum Dizisi. 2001;3:116-125[26] Fadıloğlu Ç, İlkbay Y, Yıldırım Y. Huzurevinde kalan yaşlılarda uyku kalitesi. Turkish Journal of Geriatrics. 2006 9(3):165-9.[27] Abdulkadiroğlu Z, Bayramoğlu F, İlhan N. Uyku ve uyku bozuklukları. Genel Tıp Derg. 1997;7:161-6.[28] Koulouglioti C, Cole R, Kitzman H. Inadequate sleep and unintentional injuries in young children. Public Health Nursing. 2008;25( 2):106-14.[29] Carr JA, Higginson IJ. Measuring quality of life are quality of life measures patient centered. BMJ. 2001;322:1357-60.[30] Jenney EMJ, Campbell S. Measuring quality of life. Archives of disease childhood 1997;77:347-50.[31] Gotay CC, Korn EL, McCabe MS, Moore TD, Cheson BD. Quality-oflife assessment in cancer treatment protocols: research issues in protocol development. J Natl Cancer Inst. 1992;(84):575-9 [32] Taşpınar B. Sağlıklı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin pulmoner fonksiyon, fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi, depresif semptomlar ve kognitif yetenekler açısından karşılaştırılması: Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.[33] Costra CC, Azeredo Lerman C, Colombo C, Canterle DB, Machado MLL, Kesler A, et al. Effect of a pulmonary rehabilitation program on the levels of anxiety and depression and on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rev Port Pneumol. 2014;20(6):299-304. [34] Nield MA, Soo Hoo GW, Roper, JM, Santiago S. A breathıng pattern retraınıng strategy for dyspnea reductıon. J of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2007;(27):237-44. [35] Mueller R, Petty T, Filley G. Ventilation and arterial blood gas changes induced by pursed-lips breathing. J Appl Physiol. 1970;(28):78.[36] Vuori I, Urponen H, Hasan J, Partinen M. Epidemiology of exercise effects on sleep. Acta Physiol Scand. 1988;(574):3-7.[37] King AC, Oman RF, Brassington GS, Bliwise DL, Haskell WL. Moderate-intensity exercise and self-rated quality of sleep in older adults. A randomized controlled trial. JAMA. 1997;(277):32-7.[38] Teoman N, Özcan A, Acar B. The effect of exercise on physical fitness and quality of life in postmenopausal women. Maturitas. 2004;47(1):71-7.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aydın SEVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bingöl Üniversitesi SHMYO
Ülke: Turkey


Yazar: Halil ŞİMŞEK
Kurum: Bingöl Üniversitesi SHMYO
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih ÇAKAR
Kurum: Bingöl Üniversitesi SHMYO
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tdfd494602, journal = {Türk Doğa ve Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6366}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {32 - 36}, doi = {}, title = {Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {SEVER, Aydın and ŞİMŞEK, Halil and ÇAKAR, Fatih} }
APA SEVER, A , ŞİMŞEK, H , ÇAKAR, F . (2019). Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Türk Doğa ve Fen Dergisi , 8 (1) , 32-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/46335/494602
MLA SEVER, A , ŞİMŞEK, H , ÇAKAR, F . "Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 32-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/46335/494602>
Chicago SEVER, A , ŞİMŞEK, H , ÇAKAR, F . "Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 32-36
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması AU - Aydın SEVER , Halil ŞİMŞEK , Fatih ÇAKAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Doğa ve Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 36 VL - 8 IS - 1 SN - -2149-6366 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Doğa ve Fen Dergisi Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması %A Aydın SEVER , Halil ŞİMŞEK , Fatih ÇAKAR %T Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması %D 2019 %J Türk Doğa ve Fen Dergisi %P -2149-6366 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD SEVER, Aydın , ŞİMŞEK, Halil , ÇAKAR, Fatih . "Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 32-36 .
AMA SEVER A , ŞİMŞEK H , ÇAKAR F . Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. TDFD. 2019; 8(1): 32-36.
Vancouver SEVER A , ŞİMŞEK H , ÇAKAR F . Sağlıklı Genç Bireylerde Pursed-Lip Solunum Egzersizinin Anksiyete, Depresyon, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Türk Doğa ve Fen Dergisi. 2019; 8(1): 36-32.