Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of Modified Atmosphere Packaging and Storage Time of Cherries collected from different altitudes

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 17 - 22, 31.12.2019

Öz

In this
research, the effects of modified atmospheric packaging (MAP) varieties grown
in Kahramanmaraş Türkoğlu District, Tekir Town and Bertiz Region in
Kahramanmaraş Türkoğlu District, which are located at different altitudes, were
investigated. Fruit weights, fruit hardness and fruit color values of cherry
fruits obtained from different altitudes were measured after harvest. Then,
cherry fruits treated with MAP and Witness treatment were examined for fruit
weights, fruit hardness and fruit color values at 30 °C for 30 days. In the MAP
treatment, the weight loss of the cherries from different altitudes was lower
than that of the witness. Fruit meat hardness was more in MAP treatment. At the
same time, it has been determined that MAP application has a significant effect
on color change.

Kaynakça

 • [1] Öz, F., 1988. Kiraz ve Vişne. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı. Yayın No: 16, 30, Yalova. 43-61s.
 • [2] Pareek, O. P., Sharma, S., 2017. Systematic pomology. (Vol. 1-2)(Set). Scientific Publishers. 909.
 • [3] Dickinson, T. A., 2018. Sex and Rosaceae apomicts. Taxon, 67(6), 1093-1107.
 • [4] Eryüce, N., 2010. Kiraz yetiştiriciliğinde gübreleme edtr. anaç d.,önemli kültür bitkilerinin gübrelenmesi. Ulusal Potasyum Enstitüsü, Ege Üniv. Bornova İzmir, ISBN: 978-605-87957.
 • [5] Bülbül, M., Mirik, M., 2014. Prevalence, isolation and identification of bacterial canker pathogens on sweet cherry trees in Tekirdağ. The Journal of Turkish Phytopathology, 34(1-3), 15-24.
 • [6] UİB, 2017. Kiraz Raporu, Uludağ İhracatçi Birlikleri Genel Sekreterliği Ar&Ge Şubesi. 13.
 • [7] Acıköse, S., Gürbüz, İ.B., 2018. Bursa kiraz ihracat araştırması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(2), 191-202.
 • [8] Sarısu, H.C., Demirtaş, İ., 2015. Gisela 5 ve Kuşkirazı Anaçları Üzerine Aşılı Davraz ve 0900 Ziraat kiraz çeşitlerinin verim, meyve kalitesi ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Meyve Bilimi, 2(1), 9-15.
 • [9] Tian, S.P., Jiang, A.L., Xu, Y., Wang, Y.S., 2004. Responses of physiology and quality of sweet cherry fruit to different atmospheres in storage. Food Chemistry, 87(1), 43-49.
 • [10] Şen, F., 2013. Farklı ambalajlarda muhafaza edilen hıyar (Cucumis sativus L.) meyvelerinin kalite değişimleri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 60-70.
 • [11] Sakaldaş, M., Kaçan, A., Şeker, M., Kaynaş, K., 2013. ‘Monroe’ve ‘Blake’Geççi şeftali çeşitlerinde modifiye atmosfer paketleme uygulamasının muhafaza süresince meyve kalitesine etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-8.
 • [12] Özdoğru, B., Şen, F., Bilgin, N. A., Mısırlı, A., 2014. Bazı sofralık kayısı çeşitlerinin depolanma sürelerinin belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 89-96.
 • [13] Karaca, S., Şen, F., 2014. Nar meyvesinin muhafazasında farklı modifiye atmosfer ambalajlarının çürüklük gelişimi, ağırlık kaybı, renk ve duyusal özellikleri üzerine etkileri. Anadolu, J. of AARI, 24 (2), 21 – 31.
 • [14] Polat, S., Bal, E., 2017. Soğukta muhafaza edilen brokoli çeşitlerinin (Brassica oleracea L., var. italica cvs. Belstar ve Beaumont) depolama süresi ve kalite özellikleri üzerine modifiye atmosfer paketlemenin etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 103-108.
 • [15] Aglar, E., Ozturk, B., Guler, S.K., Karakaya, O., Uzun, S., Saracoglu, O., 2017. Effect of modified atmosphere packaging and ‘Parka’treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits (Prunus avium L.‘0900 Ziraat’) during cold storage and shelf life. Scientia horticulturae, 222, 162-168.
 • [16] Çavuşoğlu, Ş., Tekin, O., Bahar, A., Ercişli, S., Özrenk, K., Durmaz, N., 2018. 0900 Ziraat’ kiraz çeşidinde UV-C ve sıcak su uygulamalarının modifiye atmosfer koşullarında muhafazaya etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(4), 634-642.
 • [17] Valdenegro, M., Huidobro, C., Monsalve, L., Bernales, M., Fuentes, L., Simpson, R., 2018. Effects of ethrel, 1‐MCP and modified atmosphere packaging on the quality of ‘Wonderful’pomegranates during cold storage. Journal of the Science of Food and Agriculture.
 • [18] Marangonia, A.G., Stanley, D.W., 1991. Studies on the long-term storage of mature green tomato fruit. Journal of Horticultural Science, 66(1): 81-84.
 • [19] Kaynaş, K., Sakaldaş, M., Kuzucu, F.C., 2008. Çanakkale yöresinde yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinde hasat sonrası farklı map uygulamalarının meyve kalitesine etkileri. IV. Ulusal Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 25–32. 08- 11 Ekim 2008, Antalya
 • [20] Erkan, M., Karaşahin, I., Şahin, G., Eren, İ., Karamürsel, F., 2005. Modified atmosphere and 1-MCP combination affect postharvest quality of japanese type plums. 9th International Controlled Atmosphere Research Conference. 5-10 July 2005, Michigan State University, USA.
 • [21] Koyuncu, M. A., Dilmaçünal, T., Savran, H. E., Çağatay, Ö., 2005. Kütahya vişne çeşidinin soğukta depolanması. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1) : 53 – 57.
 • [22] Akbulut, M. Özcan, M., 2005. 0900 Ziraat kiraz çeşidinde hasat sonrası farklı ambalaj uygulamalarının ürün ve kalite kayıpları üzerine etkilerinin araştırılması. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6–9 Eylül, Hatay.

Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 8 Sayı: 2, 17 - 22, 31.12.2019

Öz

Bu
araştırma daha önceden belirlenmiş, farklı rakımlarda bulunan Kahramanmaraş
Türkoğlu İlçesi, Tekir Kasabası ve Bertiz Yöresinde yetiştirilen Ziraat-900
kiraz çeşitlerinin modifiye atmosfer ambalajlarının (MAP) avantajlarından yararlanılarak muhafaza süresine etkisi
araştırılmıştır. Farklı rakımlardan alınan kiraz meyvelerinin hasattan sonra
meyve ağırlıkları, meyve sertliği ve meyve renk değerleri ölçülmüştür. Daha sonra MAP ve Tanık muamelesine
alınan kiraz meyveleri +4
°C'de 30 günlük muhafaza
süresince meyve ağırlıkları, meyve sertliği ve meyve renk değerleri
değişimi incelenmiştir. Farklı rakımlardan alınan kirazların depolama süresince
MAP muamelesinde meyve ağırlık kaybı veren değişimi tanığa göre daha az
olmuştur. Meyve eti sertliği ise MAP muamelesinde daha fazla olmuştur. Aynı
zamanda MAP uygulamasının renk değişimini önemli ölçüde etkilediği
belirlenmiştir

Kaynakça

 • [1] Öz, F., 1988. Kiraz ve Vişne. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı. Yayın No: 16, 30, Yalova. 43-61s.
 • [2] Pareek, O. P., Sharma, S., 2017. Systematic pomology. (Vol. 1-2)(Set). Scientific Publishers. 909.
 • [3] Dickinson, T. A., 2018. Sex and Rosaceae apomicts. Taxon, 67(6), 1093-1107.
 • [4] Eryüce, N., 2010. Kiraz yetiştiriciliğinde gübreleme edtr. anaç d.,önemli kültür bitkilerinin gübrelenmesi. Ulusal Potasyum Enstitüsü, Ege Üniv. Bornova İzmir, ISBN: 978-605-87957.
 • [5] Bülbül, M., Mirik, M., 2014. Prevalence, isolation and identification of bacterial canker pathogens on sweet cherry trees in Tekirdağ. The Journal of Turkish Phytopathology, 34(1-3), 15-24.
 • [6] UİB, 2017. Kiraz Raporu, Uludağ İhracatçi Birlikleri Genel Sekreterliği Ar&Ge Şubesi. 13.
 • [7] Acıköse, S., Gürbüz, İ.B., 2018. Bursa kiraz ihracat araştırması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(2), 191-202.
 • [8] Sarısu, H.C., Demirtaş, İ., 2015. Gisela 5 ve Kuşkirazı Anaçları Üzerine Aşılı Davraz ve 0900 Ziraat kiraz çeşitlerinin verim, meyve kalitesi ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Meyve Bilimi, 2(1), 9-15.
 • [9] Tian, S.P., Jiang, A.L., Xu, Y., Wang, Y.S., 2004. Responses of physiology and quality of sweet cherry fruit to different atmospheres in storage. Food Chemistry, 87(1), 43-49.
 • [10] Şen, F., 2013. Farklı ambalajlarda muhafaza edilen hıyar (Cucumis sativus L.) meyvelerinin kalite değişimleri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 60-70.
 • [11] Sakaldaş, M., Kaçan, A., Şeker, M., Kaynaş, K., 2013. ‘Monroe’ve ‘Blake’Geççi şeftali çeşitlerinde modifiye atmosfer paketleme uygulamasının muhafaza süresince meyve kalitesine etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-8.
 • [12] Özdoğru, B., Şen, F., Bilgin, N. A., Mısırlı, A., 2014. Bazı sofralık kayısı çeşitlerinin depolanma sürelerinin belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 89-96.
 • [13] Karaca, S., Şen, F., 2014. Nar meyvesinin muhafazasında farklı modifiye atmosfer ambalajlarının çürüklük gelişimi, ağırlık kaybı, renk ve duyusal özellikleri üzerine etkileri. Anadolu, J. of AARI, 24 (2), 21 – 31.
 • [14] Polat, S., Bal, E., 2017. Soğukta muhafaza edilen brokoli çeşitlerinin (Brassica oleracea L., var. italica cvs. Belstar ve Beaumont) depolama süresi ve kalite özellikleri üzerine modifiye atmosfer paketlemenin etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 103-108.
 • [15] Aglar, E., Ozturk, B., Guler, S.K., Karakaya, O., Uzun, S., Saracoglu, O., 2017. Effect of modified atmosphere packaging and ‘Parka’treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits (Prunus avium L.‘0900 Ziraat’) during cold storage and shelf life. Scientia horticulturae, 222, 162-168.
 • [16] Çavuşoğlu, Ş., Tekin, O., Bahar, A., Ercişli, S., Özrenk, K., Durmaz, N., 2018. 0900 Ziraat’ kiraz çeşidinde UV-C ve sıcak su uygulamalarının modifiye atmosfer koşullarında muhafazaya etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(4), 634-642.
 • [17] Valdenegro, M., Huidobro, C., Monsalve, L., Bernales, M., Fuentes, L., Simpson, R., 2018. Effects of ethrel, 1‐MCP and modified atmosphere packaging on the quality of ‘Wonderful’pomegranates during cold storage. Journal of the Science of Food and Agriculture.
 • [18] Marangonia, A.G., Stanley, D.W., 1991. Studies on the long-term storage of mature green tomato fruit. Journal of Horticultural Science, 66(1): 81-84.
 • [19] Kaynaş, K., Sakaldaş, M., Kuzucu, F.C., 2008. Çanakkale yöresinde yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinde hasat sonrası farklı map uygulamalarının meyve kalitesine etkileri. IV. Ulusal Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 25–32. 08- 11 Ekim 2008, Antalya
 • [20] Erkan, M., Karaşahin, I., Şahin, G., Eren, İ., Karamürsel, F., 2005. Modified atmosphere and 1-MCP combination affect postharvest quality of japanese type plums. 9th International Controlled Atmosphere Research Conference. 5-10 July 2005, Michigan State University, USA.
 • [21] Koyuncu, M. A., Dilmaçünal, T., Savran, H. E., Çağatay, Ö., 2005. Kütahya vişne çeşidinin soğukta depolanması. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1) : 53 – 57.
 • [22] Akbulut, M. Özcan, M., 2005. 0900 Ziraat kiraz çeşidinde hasat sonrası farklı ambalaj uygulamalarının ürün ve kalite kayıpları üzerine etkilerinin araştırılması. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6–9 Eylül, Hatay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf NİKPEYMA Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, BAHÇE BİTKİLERİ PR.
0000-0001-7899-4023
Türkiye


Ferudun KOÇER
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ÜNİVERSİTE SANAYİ-KAMU İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8749-7106
Türkiye


Çetin HÜYÜKLÜ Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-5880-1818
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdfd613953, journal = {Türk Doğa ve Fen Dergisi}, eissn = {2149-6366}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {2}, pages = {17 - 22}, title = {Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi}, key = {cite}, author = {Nikpeyma, Yusuf and Koçer, Ferudun and Hüyüklü, Çetin} }
APA Nikpeyma, Y. , Koçer, F. & Hüyüklü, Ç. (2019). Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 8 (2) , 17-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/51475/613953
MLA Nikpeyma, Y. , Koçer, F. , Hüyüklü, Ç. "Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi" . Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 17-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/51475/613953>
Chicago Nikpeyma, Y. , Koçer, F. , Hüyüklü, Ç. "Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 17-22
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi AU - YusufNikpeyma, FerudunKoçer, ÇetinHüyüklü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Doğa ve Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 22 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-6366 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Doğa ve Fen Dergisi Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi %A Yusuf Nikpeyma , Ferudun Koçer , Çetin Hüyüklü %T Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi %D 2019 %J Türk Doğa ve Fen Dergisi %P -2149-6366 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Nikpeyma, Yusuf , Koçer, Ferudun , Hüyüklü, Çetin . "Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 / 2 (Aralık 2019): 17-22 .
AMA Nikpeyma Y. , Koçer F. , Hüyüklü Ç. Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi. TDFD. 2019; 8(2): 17-22.
Vancouver Nikpeyma Y. , Koçer F. , Hüyüklü Ç. Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi. Türk Doğa ve Fen Dergisi. 2019; 8(2): 17-22.
IEEE Y. Nikpeyma , F. Koçer ve Ç. Hüyüklü , "Farklı Rakımlardan Toplanan Kirazların Modifiye Atmosfer Ambalajları ile Muhafaza Süresine Etkisi", Türk Doğa ve Fen Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 17-22, Ara. 2019