Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 37 2020-07-03

The Recovery of the Cultural Heritage on the Silk Road to the World Tourism: Kazakhstan Sample
İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği

Muharrem AVCI [1] , Karlygash SARTAYEVA [2]


In this study, it has been determined that the Silk Road is not only an ancient medieval trade tool extending from the Atlantic Ocean to China, from Europe to Asia, but also a bridge of interaction between Western and Eastern cultures. For the current world; It has been observed that it is of great economic, cultural and political importance. Based on this situation, a study was carried out on the example of Kazakhstan on whether this trade route could be evaluated in terms of tourism in terms of tourism. The aim of the research is to measure the awareness of the cultural heritage on the Silk Road routes passing through Kazakhstan by the locals and the level of awareness regarding the use of tourism. Its importance is to contribute to ensuring that these cultural values are brought to international tourism. In the study, the opinions of experts and local people were taken, and qualitative and quantitative field researches and analyses were made on “The Contribution of Silk Road Cultural Values in Kazakhstan to the Development of Country Tourism”. In this context, 400 questionnaires were applied to 11 relevant experts carrying out studies on the Great Silk Road and a sample of the population from the population of Taraz city on the Silk Road. The interview form findings are described in tables, and the filled questionnaire forms are explained with frequency, T Test and ANOVA statistics. As a result, it has been determined that both experts and locals are conscious and willing to bring cultural heritage on the Silk Road to international tourism.

Bu çalışmada, İpek Yolu’nun Atlas Okyanusu’ndan Çin’e, Avrupa’dan Asya’ya uzanan, sadece ortaçağ dönemindeki eski bir ticaret aracı olmadığı, Batı ve Doğu kültürleri arasında etkileşim köprüsü olduğu tespit edilmiştir. Güncel dünya için ise; ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan büyük önem arz ettiği gözlemlenmiştir. Bu durumdan hareketle, bu ticaret yolunun barış eksenli olarak mevcut kültürel mirasın turizm açısından değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Kazakistan örneği üzerinde yürütülen bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Kazakistan’dan geçen İpek Yolu güzergâhları üzerindeki kültürel mirasın yerel halk tarafından bilinirliğini ve turizm amaçlı kullanıma ilişkin farkındalık düzeyini ölçmektir. Önemi ise, bu kültürel değerlerin uluslararası turizme kazandırılmasını sağlamaya katkıda bulunmaktır. Çalışmada Kazakistan'daki İpek Yolu kültürel değerlerinin ülke turizminin gelişmesine katkısı konusunda, uzmanların ve yerli halkın görüşlerine başvurulmuş, nitel ve nicel alan araştırmaları ve analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda, Ulu İpek Yolu konusunda çalışmalar yürüten 11 ilgili uzmana görüşme formu ve İpek Yolu üzerindeki Taraz şehri halkına da nüfustan elde edilen bir örneklem çerçevesinde 400 adet anket uygulaması yapılmıştır. Görüşme formu bulguları tablolar halinde betimlenmiş, doldurulan anket formları ise frekans, T Test, ANOVA istatistikleri ile açıklanmıştır. Sonuç olarak, gerek uzmanların gerekse yerli halkın İpekyolu üzerindeki kültürel mirasın uluslararası turizme kazandırılması konusunda bilinçli ve istekli olduğu tespit edilmiştir.
 • Ablayeva, A. (2013). Kazakistan Turizminde İpek Yolu’nun Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Amatbek, D. (2017). Yeni İpekyolu Projeleri Bağlamında Kazakistan’ın Politikası, Ankasam, Ankara
 • Artuç, S.(2014). İpek Yolu’ndaki Göç Haraketlerinin Türk Edebiyatına Yansımaları, Türk Yurdu Yayınları, 100, 201, Ankara.
 • Atasoy, F.(2012). Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı, “İpek Yolu Üzerinde Türklüğün Kendisini Keşfi” Türk Ocakları Genel Merkezi “Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu” 3-4 Ekim 2012 Ankara.
 • Atasoy, F. (2014). İpek Yolu’nda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası, Türk Yurdu Yayınları,100, 9-11, Ankara.
 • Ayverdi, E. H. (1982). Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul.
 • Baypakov, K. (1998). Srednevekovıe Goroda na Velikom Şelkovom Puti. Almatı: Ğılım Yay.
 • Budagov, B. ve Kurbanov, B. (2017). İpek Yolu ve Türk Dünyası,1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir.
 • Deniz, T.(2016). Yeni Umutların Işığında Tarihi İpek Yolu Coğrafyası, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:34,Temmuz, İstanbul.
 • Erkal, M. E.(1994). Etnik Tuzak, Genişletilmiş 4.Baskı, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Gülcan, B.(2016). Türk Dünyası İlişkilerinde Kritik Faktör Olarak Turizm, Yükselen İpek Yolu 1.Cilt, İpek Yolu’nda Ekonomi ve Turizm, Türk Yurdu Yayınları, Ankara.
 • Köse, F. ( 2012). İstanbul Halveti Tekkeleri, M. Ü. İlahiyat Fakültesi VakfıYayınları, İstanbul.
 • Kydyrali, D. (2014). Medeniyetler Diyalogu İnşasında İpek Yolu’nun Önemi. Türk Yurdu Yayınları, 107, Ankara.
 • Mammadov, H. (2014). Ulu İpek Yolu ve Medeniyetler Arası Diyalog, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Oktay, K.(2016). Organize İpekYolu Turları Üzerine Bir İnceleme, Yükselen İpek Yolu 1.Cilt, İpek Yolu’nda Ekonomi ve Turizm, Türk Yurdu Yayınları, Ankara.
 • Purtaş, F. (2014). İpek Yolu’nun Güvenliğinde Kültürel Diplomasinin Rolü ve TÜRKSOY. Türk Yurdu Yayınları, 100, Ankara.
 • Sayım, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Konu Tespiti- Süreç Yönetimi- Tez Yazımı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tezer, H. (2016). 21. Asır’da İpek Yolu Ekonomileri ve Türk Dünyası’nın Ekonomik Gelişim Süreci. Türk Yurdu Yayınları, 107, Ankara.
 • Turan, O. (1969). Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul.
 • Uspanova, B. (2017). Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Geliştirilebilir Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizminin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Yereli, B.A. (2014). Yeniden Canlanan İpek Yolu’nda Ekonomik Stratejiler. Türk Yurdu Yayınları, 100, Ankara.
 • Yesevi, İ. (2010). Türkistan Şehri Uluğ Türkistan’ın Kalbi. Yesevi Dergisi, 198, İstanbul.
 • Zeybek, N. Z.(1997). Türk Olmak, Ocak Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0264-1181
Yazar: Muharrem AVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5096-8368
Yazar: Karlygash SARTAYEVA
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Kazakhstan


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 25 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @konferans bildirisi { tdtad748306, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {14 - 37}, doi = {10.37847/tdtad.748306}, title = {İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği}, key = {cite}, author = {Avcı, Muharrem and Sartayeva, Karlygash} }
APA Avcı, M , Sartayeva, K . (2020). İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 14-37 . DOI: 10.37847/tdtad.748306
MLA Avcı, M , Sartayeva, K . "İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 14-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/748306>
Chicago Avcı, M , Sartayeva, K . "İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 14-37
RIS TY - JOUR T1 - İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği AU - Muharrem Avcı , Karlygash Sartayeva Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.748306 DO - 10.37847/tdtad.748306 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 37 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.748306 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.748306 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği %A Muharrem Avcı , Karlygash Sartayeva %T İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.748306 %U 10.37847/tdtad.748306
ISNAD Avcı, Muharrem , Sartayeva, Karlygash . "İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 14-37 . https://doi.org/10.37847/tdtad.748306
AMA Avcı M , Sartayeva K . İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 14-37.
Vancouver Avcı M , Sartayeva K . İpek Yolu’ndaki Kültürel Mirasın Dünya Turizmine Kazandırılması: Kazakistan Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 14-37.