Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-1080 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |


Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın da ileriye gitmesi açısından değerlendirilebilecek önemli bir güçtür. Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesinde yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin akademik çalışmalarla araştırılmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, yılda iki kere yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergi olarak Aralık 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 2020 yılının şubat ayında yayınlanan, Sobiad Etki Değeri'ne göre derginin impact (etki) değerinin 0,323 olduğu açıklanmıştır. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi,

* SIS (Scientific Indexing Services),
* SOBIAD,
* ISI (International Scientific Indexing),
* DRJI (Directory of Research Journal Indexing),
* Türkiye Turizm Dizini,
* J-Gate,
* Bilgindex'te taranmaktadır.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi

ISSN 2587-1080 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan Türk Dünyası’nın da ileriye gitmesi açısından değerlendirilebilecek önemli bir güçtür. Turizmin Türk Dünyası’nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesinde yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin akademik çalışmalarla araştırılmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, yılda iki kere yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergi olarak Aralık 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 2020 yılının şubat ayında yayınlanan, Sobiad Etki Değeri'ne göre derginin impact (etki) değerinin 0,323 olduğu açıklanmıştır. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi,

* SIS (Scientific Indexing Services),
* SOBIAD,
* ISI (International Scientific Indexing),
* DRJI (Directory of Research Journal Indexing),
* Türkiye Turizm Dizini,
* J-Gate,
* Bilgindex'te taranmaktadır.
Cilt 5 - Sayı 1 - 3 Tem 2020