Araştırma Makalesi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 113 - 124, 28.06.2021

Öz

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Amasya yüzyıllar boyunca sayısız topluluk, devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Amasya sahip olduğu tarihi geçmişi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri ile her geçen gün adından söz ettiren önemli bir turizm şehridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 hedeflerinde marka kent olması için desteklediği 15 şehirden biridir. Ayrıca 2015 yılında Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları, UNESCO’nun “Dünya Miras Geçici Listesi”ne alınmıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda yerli ve yabancı turistlerin Amasya’ya olan talebinin artmasıyla birlikte turizm faaliyetleri de gelişmektedir. Bu çalışma ile sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yerel halkın turist kavramına ilişkin algılarını belirlemek ve turizm planlamacılarına destek olmak amaçlanmıştır. Bu amaçla “Turist ………….. gibidir. Çünkü……………………” şeklinde yarı yapılandırılmış bir form oluşturularak Amasya’da yaşayan yerel halktan formun doldurulması istenmiştir. Araştırma sonucuna göre değerlendirmeye alınan 115 formdan toplam 73 adet metafor elde edilmiştir. Katılımcıların oluşturdukları metaforların açıklamaları dikkate alınarak metaforlar ekonomik algı olarak turist, ilişkisel algı olarak turist, kültürel etkileşim algısı olarak turist, klasik algı olarak turist ve tanıtım algısı olarak turist şeklinde 5 kategoriye ayrılmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 Baran, G. G. & Özoğul, G. (2021). “Madalyonun Öteki Yüzü: Eylemli Turist Rehberlerinin Yerli ve Yabancı Turiste Yönelik Metaforik Algıları”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 434-474.
 • Referans2 Belhassen, Y., Caton, K. & Vahaba C. (2020). Boot Camps, Bugs, and Dreams: Metaphor Analysis of Internship Experiences in the Hospitality Industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 27, 1-11.
 • Referans3 Bilgen, N., Şahin, M. H. & Karatepe, A. (2014). Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Termal Turizm Kavramına Yönelik Düşüncelerinin Metaforlar Yolu ile Analizi. SDU International Journal of Educational Studies, 1 (2), 80-87.
 • Referans4 Dumbrăveanu, D. (2007). Principles and Practice of Sustainable Tourism Planning. Human Geographies, 77-80.
 • Referans5 Erol, G. & Düşmezkalender, E. (2019). Analysis of the Concepts of Tourism and Tourist by Metaphors. 20th National and 4th International Tourism Congress Proceedings Book (Edt: Emir, O.) (pp. 399- 407), Eskişehir, (16-19 October 2019).
 • Referans6 Ertaş, Ç. (2019). Şırnak’ta Yaşayan Yerel Halkın Turizme Dönük Metaforik Algısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 720-733.
 • Referans7 Geçit, Y. & Bulut, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Turist Kavramına Yönelik Algıları ve Doğu Karadeniz Bölümünde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri. (s.343-350). II. Rize Kalkınma Sempozyumu Çay – Lojistik – Turizm, Rize, (3 – 4 Mayıs 2013).
 • Referans8 GhulamRabbany, M., Afrin, S., Rahman, A., Islam, F. & Hoque, F. (2013). Environmental Effects of Tourism. American Journal of Environment, Energy and Power Research, 1 (7), 117-130.
 • Referans9 Gürbüz, S. & Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem- Analiz (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Referans10 Hunter, C. (1997). Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm. Annals of Tourism Research, 24 (4), 850-867.
 • Referans11 Klingensmith, S. W. (1953). Child Animism: What the Child Means by “Alive”. Child Development, 24(1), 51-61.
 • Referans12 Kozak, N., A. Kozak, M. ve Kozak M. (2017). Genel Turizm İlkeler- Kavramlar (Yenilenmiş 19. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Referans13 Köroğlu, Ö., Manav, S., & Karaca, K. Ç. (2018). Turizm Rehberliği Öğrencilerinin “Türk Mutfağı” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yöntemi ile Belirlenmesi. Sosyal ve Beşerî Bilimleri Dergisi, 10 (2), 114-129.
 • Referans14 Köroğlu, Ö., Ulusoy Y. H. & Avcıkurt, C. (2018). Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 98-113.
 • Referans15 Kulakoğlu Dilek, N., Dilek, S. E. & Gümüş, M. (2016). Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2/1), 1- 15.
 • Referans16 Liu, Z. (2003). Sustainable Tourism Development: A Critique, Journal of Sustainable Tourism, 11(6), 459-475.
 • Referans17 Muhanna, E. (2006). Sustainable Tourism Development and Environmental Management for Developing Countries. Problems and Perspectives in Management, 4 (2), 14-30.
 • Referans18 Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). “A Language Teacher is Like…”: Examining Malaysian Students’ Perceptions of Language Teachers through Metaphor Analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5 (2), 192-205.
 • Referans19 Oğuzbalaban, G. (2019). Karadeniz Ereğli’de Yaşayan Yerel Halkın “Turizm” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2566-2581.
 • Referans 20 Özder, Â., Kaya, H. & Ünlü, M. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Turizm” Kavramı ile İlgili Geliştirdikleri Metaforların Analiz Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 18-31.
 • Referans21 Pitcher, R. (2013). Using Metaphor Analysis: MIP and Beyond. The Qualitative Report, 18(68), 1-8.
 • Referans22 Postma, A., Cavagnaro E. & Spruyt, E. (2017). Sustainable Tourism 2040. Journal of Tourism Futures, 3(1), 13-22.
 • Referans23 Schmitt, R. (2005). Systematic Metaphor Analysis as a Method of Qualitative Research. The Qualitative Report, 10 (2), 358-394.
 • Referans24 Seyitoğlu, F. & Çakar, K. (2017) Tourism Education and Internships: A Metaphor Analysis, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 17(4), 269-280.
 • Referans25 Soykan, F. (1999). Doğal Çevre ve Kırsal Kültürle Bütünleşen Bir Turizm Türü: Kırsal Turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 67- 75.
 • Referans26 Şahin, S., Tezcan, A. E. & Bekci, M. (2018). Yerli Turistlerin Türkiye, İstanbul, Turizm ve Turist Rehberi ile İlgili Metaforları, Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 261-274.
 • Referans27 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dünya Miras Geçici Listesi, https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44395/dunya-miras-gecici-listesi.html. Erişim Tarihi: 08.02.2021.
 • Referans28 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı 2007-2013. Ankara, 2007. https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 08.02.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülnur KARAKAŞ TANDOĞAN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1283-3910
Türkiye


Melahat AVŞAR (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5700-2061
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 24 Şubat 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad883908, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {113 - 124}, doi = {}, title = {Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Avşar, Melahat} }
APA Karakaş Tandoğan, G. & Avşar, M. (2021). Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 113-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/63133/883908
MLA Karakaş Tandoğan, G. , Avşar, M. "Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 113-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/63133/883908>
Chicago Karakaş Tandoğan, G. , Avşar, M. "Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi AU - Gülnur Karakaş Tandoğan , Melahat Avşar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi %A Gülnur Karakaş Tandoğan , Melahat Avşar %T Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Karakaş Tandoğan, Gülnur , Avşar, Melahat . "Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 113-124 .
AMA Karakaş Tandoğan G. , Avşar M. Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 113-124.
Vancouver Karakaş Tandoğan G. , Avşar M. Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 113-124.
IEEE G. Karakaş Tandoğan ve M. Avşar , "Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 113-124, Haz. 2021