Araştırma Makalesi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 125 - 155, 28.06.2021
https://doi.org/10.37847/tdtad.884687

Öz

Çalışmada, Türkiye’nin 1963-2023 yıllarını kapsayan 60 yıllık döneminde, kitle turizmine ve alternatif turizme yönelik bakış açısının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin kitle turizmi ile alternatif turizme verdiği önemin, bir başka deyişle bu turizm türlerinin kalkınma planlarındaki yoğunluk derecesinin, tespit edilmesi ile ilgili dönemlerdeki turistik tüketicilerin istek ve beklentilerine de ışık tutulacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, 11 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı nitel analiz yöntemlerinden olan içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, kitle turizmi teması altında “finansman, havayolu işletmeciliği, ilke, öncelikli bölge, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, tanıtım, turistik kulanım, yatırımlar” olmak üzere toplam 8 adet kategori; alternatif turizm temasının altında ise, “eğilimler ve beklentiler, küçük ölçekli tesisler, mevsimsellik, projeler ve planlar, rekreasyonel alanlar ve milli parklar, sürdürülebilirlik ve turizmin çeşitlendirilmesi” olmak üzere toplam 7 adet kategori belirlenmiştir. Çalışmada, ilk beş yılı kapsayan Kalkınma Planı dönemlerinde (1963-1989) kitle turizmi ilkelerine ağırlık verildiği, bundan sonraki Kalkınma Planları’nı kapsayan dönemlerde (1990-2023) ise alternatif turizmin ve sürdürülebilir turizm ilkelerinin ön planda tutulduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akça, Y. (2016). Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası. S. Sarı, A. H. Gencer, & İ. Sözen (Dü.), International Conference on Eurasian Economies içinde (s. 721-726). Kaposvár, Macaristan: Eurasian Economists Association.
 • Akça, Y. (2016). Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası. S. Sarı, A. H. Gencer, & İ. Sözen (Dü.), International Conference on Eurasian Economies içinde (s. 721-726). Kaposvár, Macaristan: Eurasian Economists Association.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Çakıcı, A. C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm. A. Çakıcı (Dü.). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Çakıcı, A. C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm. A. Çakıcı (Dü.). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bekisheva, A. (2019, 11 06). How to Succeed with Planning in Management and Why it is Important. 01 08, 2021 tarihinde Ring Central: https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/blog/planning-in-management/#ring-uk adresinden alındı
 • Bekisheva, A. (2019, 11 06). How to Succeed with Planning in Management and Why it is Important. 01 08, 2021 tarihinde Ring Central: https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/blog/planning-in-management/#ring-uk adresinden alındı
 • Benson, A. (2005). Research Tourism-Professional Travel For Useful Discoveries. M. Novelli içinde, Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases (s. 133-144). Oxford: Elsevier.
 • Benson, A. (2005). Research Tourism-Professional Travel For Useful Discoveries. M. Novelli içinde, Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases (s. 133-144). Oxford: Elsevier.
 • Bramwell, B. (2004). Aspects of Tourism-Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainability in Southern Europe’s Coastal Regions. United Kingdom: Channel View Publications.
 • Bramwell, B. (2004). Aspects of Tourism-Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainability in Southern Europe’s Coastal Regions. United Kingdom: Channel View Publications.
 • Burns, P. (1999). Tourism paradoxes: Elitism or brutalism? Annals of Tourism Research, 26(2), 329-348.
 • Burns, P. (1999). Tourism paradoxes: Elitism or brutalism? Annals of Tourism Research, 26(2), 329-348.
 • Butler, R. (1990). Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse? Journal of Travel Research, 28(3), 40-45.
 • Butler, R. (1990). Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse? Journal of Travel Research, 28(3), 40-45.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapçılar, M. C., & Bayrakçı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (11), 186-201.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapçılar, M. C., & Bayrakçı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (11), 186-201.
 • Christodoulides, G. (2011). Branding in the Post-Internet Era. Marketing Theory, 9(1), 141–144.
 • Christodoulides, G. (2011). Branding in the Post-Internet Era. Marketing Theory, 9(1), 141–144.
 • Costa, C. (2020). Tourism planning: a perspective paper. Tourism Review, 75(1), 198-202.
 • Costa, C. (2020). Tourism planning: a perspective paper. Tourism Review, 75(1), 198-202.
 • Curiel, J. (2017, 05 02). Series: Planning, Its Advantafes and How It Helps Us Achieve Our Objectives. 01 08, 2021 tarihinde Geneva Business News: https://www.gbnews.ch/series-planning-its-advantages-and-how-it-helps-us-achieve-our-objectives/ adresinden alındı
 • Curiel, J. (2017, 05 02). Series: Planning, Its Advantafes and How It Helps Us Achieve Our Objectives. 01 08, 2021 tarihinde Geneva Business News: https://www.gbnews.ch/series-planning-its-advantages-and-how-it-helps-us-achieve-our-objectives/ adresinden alındı
 • Çatal, S. (2010). Örneği, Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi: Eğirdir İlçesi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çatal, S. (2010). Örneği, Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi: Eğirdir İlçesi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, Ş. Ş. (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 101-119.
 • Demir, Ş. Ş. (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 101-119.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Dinç, H. (1996). Kitle Turizmine Dönüşük Politikaların Faturası ve Karşı Tepki: Alternatif Turizm Arayışları. M. Çubuk (Dü.) içinde, Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım (s. 108-117). Alanya: Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Dinç, H. (1996). Kitle Turizmine Dönüşük Politikaların Faturası ve Karşı Tepki: Alternatif Turizm Arayışları. M. Çubuk (Dü.) içinde, Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım (s. 108-117). Alanya: Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Dinçer, M., & Çetin, G. (2015). Kalkınma Planlarında Turizm. D. Küçükaltan, H.Çeken, & Ş. Mercan (Dü) içinde, Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması (s. 171-192). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dinçer, M., & Çetin, G. (2015). Kalkınma Planlarında Turizm. D. Küçükaltan, H.Çeken, & Ş. Mercan (Dü) içinde, Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması (s. 171-192). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • DPT. (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2006). 2006 Yılı Programı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2006). 2006 Yılı Programı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Dwyer, L., King, B., & Prideaux, B. (2007). The Effects of Restrictive Business Practices on Australian Inbound Package Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(1), 47–64.
 • Dwyer, L., King, B., & Prideaux, B. (2007). The Effects of Restrictive Business Practices on Australian Inbound Package Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(1), 47–64.
 • Erdoğdu, C. (2013). Turizm Yatırımları ve Türleri Nelerdir? 01 19, 2020 tarihinde Fizibilite Türkiye: https://fizibiliteturkiye.com/tumkategoriler/turizm-yatirimlari-ve-turleri-nelerdir/ adresinden alındı
 • Erdoğdu, C. (2013). Turizm Yatırımları ve Türleri Nelerdir? 01 19, 2020 tarihinde Fizibilite Türkiye: https://fizibiliteturkiye.com/tumkategoriler/turizm-yatirimlari-ve-turleri-nelerdir/ adresinden alındı
 • Esen, Ş., Emir, G., & Uyar, H. (2012). Cumhuriyetten Günümüze Hükümet Programlarında Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Esen, Ş., Emir, G., & Uyar, H. (2012). Cumhuriyetten Günümüze Hükümet Programlarında Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gunn, C. A. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. London: Routledge.
 • Gunn, C. A. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. London: Routledge.
 • Günel, Ö. D. (2009). Turizm Sektöründe Mevsimsellik Sorunu ve Mevsimlik İstihdamın Sektör Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Konaklama İletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Programı.
 • Günel, Ö. D. (2009). Turizm Sektöründe Mevsimsellik Sorunu ve Mevsimlik İstihdamın Sektör Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Konaklama İletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Programı.
 • Hall, C. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Pearson Education: London.
 • Hall, C. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Pearson Education: London.
 • Hall, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationship. Harlow: Prentice Hall.
 • Hall, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationship. Harlow: Prentice Hall.
 • Herms, F. (2006). Alternative Tourism on Gran Canaria. Hamburg: Diplomica Verlag.
 • Herms, F. (2006). Alternative Tourism on Gran Canaria. Hamburg: Diplomica Verlag.
 • Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
 • Kan, N., & Kuleyin, B. (2017). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi(UDTS 2016 Özel Sayı), 51-64.
 • Kan, N., & Kuleyin, B. (2017). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi(UDTS 2016 Özel Sayı), 51-64.
 • Kozak, M. A., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Kozak, M. A., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Kuşluvan, S., & Kuşluvan, Z. (1998). Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi. Pazarlama Dünyası, 12(69), 18-29.
 • Kuşluvan, S., & Kuşluvan, Z. (1998). Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi. Pazarlama Dünyası, 12(69), 18-29.
 • Kutlu, E. (2004). İktisadi Kalkınma ve Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Kutlu, E. (2004). İktisadi Kalkınma ve Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Lane, B. (1994). What is Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Lane, B. (1994). What is Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Loss, L. (2019, 10 07). Tourism has generated 20% of total world employment since 2013. 01 10, 2021 tarihinde Tourism Review News: https://www.tourism-review.com/tourism-industry-is-the-pillar-of-economy-news11210 adresinden alındı
 • Loss, L. (2019, 10 07). Tourism has generated 20% of total world employment since 2013. 01 10, 2021 tarihinde Tourism Review News: https://www.tourism-review.com/tourism-industry-is-the-pillar-of-economy-news11210 adresinden alındı
 • Mowforth, M., & Munt, I. (2003). Tourism and Sustainability: Development and New Tourism In The Third World. London: Routledge.
 • Mowforth, M., & Munt, I. (2003). Tourism and Sustainability: Development and New Tourism In The Third World. London: Routledge.
 • Naumov, N., & Green, D. (2016). Mass tourism. J. Jafari, & H. Xiao (Dü) içinde, Encyclopedia of Tourism (s. 594). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Naumov, N., & Green, D. (2016). Mass tourism. J. Jafari, & H. Xiao (Dü) içinde, Encyclopedia of Tourism (s. 594). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: Yön Ajans.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: Yön Ajans.
 • Özaslan, İ. (1992). Turizm toplantıları (1990-1991: İstanbul-Antalya. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Özaslan, İ. (1992). Turizm toplantıları (1990-1991: İstanbul-Antalya. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Özdemir, G. (2006). Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yasar University, 1(3), 239-253.
 • Özdemir, G. (2006). Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yasar University, 1(3), 239-253.
 • Portney, K. (2015). Sustainability. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Portney, K. (2015). Sustainability. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Resmi Gazete. (1982). 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Kanun, 21(5), 5501-5510. Ankara.
 • Resmi Gazete. (1982). 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Kanun, 21(5), 5501-5510. Ankara.
 • Samdahl, D. M., & Robertson, R. (1989). Social Determinants of Environmental Concern: Specification and Test of the Model. Environment and Behavior, 21(1), 57-81.
 • Samdahl, D. M., & Robertson, R. (1989). Social Determinants of Environmental Concern: Specification and Test of the Model. Environment and Behavior, 21(1), 57-81.
 • Sarı, C., & Aktürk, M. (2018). Türkiye Turizminde: Kalkınma Planları ile Hedeflenenler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar Arasındaki Farklılıklar (1980-2015). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 22(4), 2301-2313.
 • Sarı, C., & Aktürk, M. (2018). Türkiye Turizminde: Kalkınma Planları ile Hedeflenenler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar Arasındaki Farklılıklar (1980-2015). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 22(4), 2301-2313.
 • SBB. (2019). On Birinci Kalkınma Planı. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • SBB. (2019). On Birinci Kalkınma Planı. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • Schwartz, J., & Miller, T. (1991). The Earth’s Best Friends. American Demographics, 13(2), 26-35.
 • Schwartz, J., & Miller, T. (1991). The Earth’s Best Friends. American Demographics, 13(2), 26-35.
 • Smith, V., & Eadington, W. (1992). Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Philadelphia: Univeristy of Pennsylvania Press.
 • Smith, V., & Eadington, W. (1992). Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Philadelphia: Univeristy of Pennsylvania Press.
 • Soyak, M. (2013). Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye’de Turizm Politikalarının Evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi(4), 1-18.
 • Soyak, M. (2013). Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye’de Turizm Politikalarının Evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi(4), 1-18.
 • TDK. (2020a). Milli Park. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020a). Milli Park. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020b). Rekreasyon Alanı. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020b). Rekreasyon Alanı. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass Tourism vs Alternative Tourism? Challenges and New Positionings. Études Caribéennes, 31-32.
 • Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass Tourism vs Alternative Tourism? Challenges and New Positionings. Études Caribéennes, 31-32.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • UNWTO. (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
 • UNWTO. (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
 • Uzkesici, D. (2019). Ekonomik Kalkınma Planı Analizi. 01 17, 2020 tarihinde Pazarlamasyon: https://pazarlamasyon.com/11-ekonomik-kalkinma-plani-analizi/ adresinden alındı
 • Uzkesici, D. (2019). Ekonomik Kalkınma Planı Analizi. 01 17, 2020 tarihinde Pazarlamasyon: https://pazarlamasyon.com/11-ekonomik-kalkinma-plani-analizi/ adresinden alındı
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Üzümcü, T., Çelik, A., & Karataş, M. (2017). Koruma-Kullanma İkileminde Sürdürülebilirlik ve Kırsal Turizm: Konya-Sille Örneği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10(1), 53-64.
 • Üzümcü, T., Çelik, A., & Karataş, M. (2017). Koruma-Kullanma İkileminde Sürdürülebilirlik ve Kırsal Turizm: Konya-Sille Örneği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10(1), 53-64.
 • Vanhove, N. (1997). Mass Tourism: Benefits and Costs. J. J. Pigram, & S. Wahab (Dü) içinde, Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability (s. 50-69). New York: Routledge.
 • Vanhove, N. (1997). Mass Tourism: Benefits and Costs. J. J. Pigram, & S. Wahab (Dü) içinde, Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability (s. 50-69). New York: Routledge.
 • Var, T., İçöz, O., & İlhan, İ. (2002). Turizm Planlaması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Var, T., İçöz, O., & İlhan, İ. (2002). Turizm Planlaması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission.
 • WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission.
 • Yaldız, E., & Asatekin, N. (2016). Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi. METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2), 161-182.
 • Yaldız, E., & Asatekin, N. (2016). Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi. METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2), 161-182.
 • Yemen, A. (2015). Kalkınma Planlarında Büyükşehirlerin Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 999-1023.
 • Yemen, A. (2015). Kalkınma Planlarında Büyükşehirlerin Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 999-1023.

EVALUATION OF MASS TOURISM AND ALTERNATIVE TOURISM IN THE SCOPE OF FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 125 - 155, 28.06.2021
https://doi.org/10.37847/tdtad.884687

Öz

In the study, Turkey's 60-year period covering the years 1963-2023, is intended to assess the perspectives for mass tourism and alternative tourism. It is thought that determining the importance given to mass tourism and alternative tourism, in other words, the intensity of these types of tourism in development plans will shed light on the demands and expectations of touristic consumers in the relevant periods. Accordingly, 11 Five-Year Development Plans were analyzed using the content analysis technique, one of the qualitative analysis methods. As a result of the content analysis, a total of 8 categories were determined under the theme of mass tourism "financing, airline management, principle, priority region, travel agency and tour operator, promotion, touristic use, investments"; a total of 7 categories were determined under the theme of alternative tourism “trends and expectations, small-scale facilities, seasonality, projects and plans, recreational areas and national parks, sustainability and diversification of tourism.” In the study, it was seen that mass tourism principles were emphasized during the first five development plan periods (1963-1989). Also, it was determined that alternative tourism and sustainable tourism principles were prioritized in the periods covering the next development plans (1990-2023).

Kaynakça

 • Akça, Y. (2016). Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası. S. Sarı, A. H. Gencer, & İ. Sözen (Dü.), International Conference on Eurasian Economies içinde (s. 721-726). Kaposvár, Macaristan: Eurasian Economists Association.
 • Akça, Y. (2016). Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası. S. Sarı, A. H. Gencer, & İ. Sözen (Dü.), International Conference on Eurasian Economies içinde (s. 721-726). Kaposvár, Macaristan: Eurasian Economists Association.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Çakıcı, A. C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm. A. Çakıcı (Dü.). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Çakıcı, A. C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm. A. Çakıcı (Dü.). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bekisheva, A. (2019, 11 06). How to Succeed with Planning in Management and Why it is Important. 01 08, 2021 tarihinde Ring Central: https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/blog/planning-in-management/#ring-uk adresinden alındı
 • Bekisheva, A. (2019, 11 06). How to Succeed with Planning in Management and Why it is Important. 01 08, 2021 tarihinde Ring Central: https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/blog/planning-in-management/#ring-uk adresinden alındı
 • Benson, A. (2005). Research Tourism-Professional Travel For Useful Discoveries. M. Novelli içinde, Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases (s. 133-144). Oxford: Elsevier.
 • Benson, A. (2005). Research Tourism-Professional Travel For Useful Discoveries. M. Novelli içinde, Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases (s. 133-144). Oxford: Elsevier.
 • Bramwell, B. (2004). Aspects of Tourism-Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainability in Southern Europe’s Coastal Regions. United Kingdom: Channel View Publications.
 • Bramwell, B. (2004). Aspects of Tourism-Coastal Mass Tourism: Diversification and Sustainability in Southern Europe’s Coastal Regions. United Kingdom: Channel View Publications.
 • Burns, P. (1999). Tourism paradoxes: Elitism or brutalism? Annals of Tourism Research, 26(2), 329-348.
 • Burns, P. (1999). Tourism paradoxes: Elitism or brutalism? Annals of Tourism Research, 26(2), 329-348.
 • Butler, R. (1990). Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse? Journal of Travel Research, 28(3), 40-45.
 • Butler, R. (1990). Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse? Journal of Travel Research, 28(3), 40-45.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapçılar, M. C., & Bayrakçı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (11), 186-201.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapçılar, M. C., & Bayrakçı, S. (2016). Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (11), 186-201.
 • Christodoulides, G. (2011). Branding in the Post-Internet Era. Marketing Theory, 9(1), 141–144.
 • Christodoulides, G. (2011). Branding in the Post-Internet Era. Marketing Theory, 9(1), 141–144.
 • Costa, C. (2020). Tourism planning: a perspective paper. Tourism Review, 75(1), 198-202.
 • Costa, C. (2020). Tourism planning: a perspective paper. Tourism Review, 75(1), 198-202.
 • Curiel, J. (2017, 05 02). Series: Planning, Its Advantafes and How It Helps Us Achieve Our Objectives. 01 08, 2021 tarihinde Geneva Business News: https://www.gbnews.ch/series-planning-its-advantages-and-how-it-helps-us-achieve-our-objectives/ adresinden alındı
 • Curiel, J. (2017, 05 02). Series: Planning, Its Advantafes and How It Helps Us Achieve Our Objectives. 01 08, 2021 tarihinde Geneva Business News: https://www.gbnews.ch/series-planning-its-advantages-and-how-it-helps-us-achieve-our-objectives/ adresinden alındı
 • Çatal, S. (2010). Örneği, Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi: Eğirdir İlçesi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çatal, S. (2010). Örneği, Turizm Planlaması İçin Yeni Politikaların ve Stratejilerin Geliştirilmesi: Eğirdir İlçesi. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, Ş. Ş. (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 101-119.
 • Demir, Ş. Ş. (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 101-119.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge Publications.
 • Dinç, H. (1996). Kitle Turizmine Dönüşük Politikaların Faturası ve Karşı Tepki: Alternatif Turizm Arayışları. M. Çubuk (Dü.) içinde, Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım (s. 108-117). Alanya: Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Dinç, H. (1996). Kitle Turizmine Dönüşük Politikaların Faturası ve Karşı Tepki: Alternatif Turizm Arayışları. M. Çubuk (Dü.) içinde, Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım (s. 108-117). Alanya: Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 • Dinçer, M., & Çetin, G. (2015). Kalkınma Planlarında Turizm. D. Küçükaltan, H.Çeken, & Ş. Mercan (Dü) içinde, Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması (s. 171-192). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dinçer, M., & Çetin, G. (2015). Kalkınma Planlarında Turizm. D. Küçükaltan, H.Çeken, & Ş. Mercan (Dü) içinde, Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması (s. 171-192). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • DPT. (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1990). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2006). 2006 Yılı Programı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2006). 2006 Yılı Programı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • DPT. (2007). Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Dwyer, L., King, B., & Prideaux, B. (2007). The Effects of Restrictive Business Practices on Australian Inbound Package Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(1), 47–64.
 • Dwyer, L., King, B., & Prideaux, B. (2007). The Effects of Restrictive Business Practices on Australian Inbound Package Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 12(1), 47–64.
 • Erdoğdu, C. (2013). Turizm Yatırımları ve Türleri Nelerdir? 01 19, 2020 tarihinde Fizibilite Türkiye: https://fizibiliteturkiye.com/tumkategoriler/turizm-yatirimlari-ve-turleri-nelerdir/ adresinden alındı
 • Erdoğdu, C. (2013). Turizm Yatırımları ve Türleri Nelerdir? 01 19, 2020 tarihinde Fizibilite Türkiye: https://fizibiliteturkiye.com/tumkategoriler/turizm-yatirimlari-ve-turleri-nelerdir/ adresinden alındı
 • Esen, Ş., Emir, G., & Uyar, H. (2012). Cumhuriyetten Günümüze Hükümet Programlarında Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Esen, Ş., Emir, G., & Uyar, H. (2012). Cumhuriyetten Günümüze Hükümet Programlarında Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gunn, C. A. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. London: Routledge.
 • Gunn, C. A. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. London: Routledge.
 • Günel, Ö. D. (2009). Turizm Sektöründe Mevsimsellik Sorunu ve Mevsimlik İstihdamın Sektör Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Konaklama İletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Programı.
 • Günel, Ö. D. (2009). Turizm Sektöründe Mevsimsellik Sorunu ve Mevsimlik İstihdamın Sektör Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Konaklama İletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Programı.
 • Hall, C. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Pearson Education: London.
 • Hall, C. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Pearson Education: London.
 • Hall, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationship. Harlow: Prentice Hall.
 • Hall, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationship. Harlow: Prentice Hall.
 • Herms, F. (2006). Alternative Tourism on Gran Canaria. Hamburg: Diplomica Verlag.
 • Herms, F. (2006). Alternative Tourism on Gran Canaria. Hamburg: Diplomica Verlag.
 • Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: T.C. Kalkınma Bakanlığı.
 • Kan, N., & Kuleyin, B. (2017). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi(UDTS 2016 Özel Sayı), 51-64.
 • Kan, N., & Kuleyin, B. (2017). Kalkınma Planları Çerçevesinde Türkiye’nin Deniz Turizmi Stratejilerinin Tarihsel Gelişimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi(UDTS 2016 Özel Sayı), 51-64.
 • Kozak, M. A., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Kozak, M. A., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Kuşluvan, S., & Kuşluvan, Z. (1998). Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi. Pazarlama Dünyası, 12(69), 18-29.
 • Kuşluvan, S., & Kuşluvan, Z. (1998). Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi. Pazarlama Dünyası, 12(69), 18-29.
 • Kutlu, E. (2004). İktisadi Kalkınma ve Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Kutlu, E. (2004). İktisadi Kalkınma ve Büyüme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Lane, B. (1994). What is Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Lane, B. (1994). What is Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.
 • Loss, L. (2019, 10 07). Tourism has generated 20% of total world employment since 2013. 01 10, 2021 tarihinde Tourism Review News: https://www.tourism-review.com/tourism-industry-is-the-pillar-of-economy-news11210 adresinden alındı
 • Loss, L. (2019, 10 07). Tourism has generated 20% of total world employment since 2013. 01 10, 2021 tarihinde Tourism Review News: https://www.tourism-review.com/tourism-industry-is-the-pillar-of-economy-news11210 adresinden alındı
 • Mowforth, M., & Munt, I. (2003). Tourism and Sustainability: Development and New Tourism In The Third World. London: Routledge.
 • Mowforth, M., & Munt, I. (2003). Tourism and Sustainability: Development and New Tourism In The Third World. London: Routledge.
 • Naumov, N., & Green, D. (2016). Mass tourism. J. Jafari, & H. Xiao (Dü) içinde, Encyclopedia of Tourism (s. 594). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Naumov, N., & Green, D. (2016). Mass tourism. J. Jafari, & H. Xiao (Dü) içinde, Encyclopedia of Tourism (s. 594). Switzerland: Springer International Publishing.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: Yön Ajans.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: Yön Ajans.
 • Özaslan, İ. (1992). Turizm toplantıları (1990-1991: İstanbul-Antalya. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Özaslan, İ. (1992). Turizm toplantıları (1990-1991: İstanbul-Antalya. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Özdemir, G. (2006). Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yasar University, 1(3), 239-253.
 • Özdemir, G. (2006). Resort Planlaması: Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi. Journal of Yasar University, 1(3), 239-253.
 • Portney, K. (2015). Sustainability. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Portney, K. (2015). Sustainability. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Resmi Gazete. (1982). 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Kanun, 21(5), 5501-5510. Ankara.
 • Resmi Gazete. (1982). 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. Kanun, 21(5), 5501-5510. Ankara.
 • Samdahl, D. M., & Robertson, R. (1989). Social Determinants of Environmental Concern: Specification and Test of the Model. Environment and Behavior, 21(1), 57-81.
 • Samdahl, D. M., & Robertson, R. (1989). Social Determinants of Environmental Concern: Specification and Test of the Model. Environment and Behavior, 21(1), 57-81.
 • Sarı, C., & Aktürk, M. (2018). Türkiye Turizminde: Kalkınma Planları ile Hedeflenenler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar Arasındaki Farklılıklar (1980-2015). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 22(4), 2301-2313.
 • Sarı, C., & Aktürk, M. (2018). Türkiye Turizminde: Kalkınma Planları ile Hedeflenenler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar Arasındaki Farklılıklar (1980-2015). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 22(4), 2301-2313.
 • SBB. (2019). On Birinci Kalkınma Planı. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • SBB. (2019). On Birinci Kalkınma Planı. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • Schwartz, J., & Miller, T. (1991). The Earth’s Best Friends. American Demographics, 13(2), 26-35.
 • Schwartz, J., & Miller, T. (1991). The Earth’s Best Friends. American Demographics, 13(2), 26-35.
 • Smith, V., & Eadington, W. (1992). Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Philadelphia: Univeristy of Pennsylvania Press.
 • Smith, V., & Eadington, W. (1992). Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism. Philadelphia: Univeristy of Pennsylvania Press.
 • Soyak, M. (2013). Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye’de Turizm Politikalarının Evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi(4), 1-18.
 • Soyak, M. (2013). Uluslararası Turizmde Son Eğilimler ve Türkiye’de Turizm Politikalarının Evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi(4), 1-18.
 • TDK. (2020a). Milli Park. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020a). Milli Park. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020b). Rekreasyon Alanı. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • TDK. (2020b). Rekreasyon Alanı. Sözlük Maddesi. Türk Dil Kurumu.
 • Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass Tourism vs Alternative Tourism? Challenges and New Positionings. Études Caribéennes, 31-32.
 • Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). Mass Tourism vs Alternative Tourism? Challenges and New Positionings. Études Caribéennes, 31-32.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi. Tourism and Recreation, 1(2), 58-66.
 • UNWTO. (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
 • UNWTO. (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
 • Uzkesici, D. (2019). Ekonomik Kalkınma Planı Analizi. 01 17, 2020 tarihinde Pazarlamasyon: https://pazarlamasyon.com/11-ekonomik-kalkinma-plani-analizi/ adresinden alındı
 • Uzkesici, D. (2019). Ekonomik Kalkınma Planı Analizi. 01 17, 2020 tarihinde Pazarlamasyon: https://pazarlamasyon.com/11-ekonomik-kalkinma-plani-analizi/ adresinden alındı
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Üzümcü, T., Çelik, A., & Karataş, M. (2017). Koruma-Kullanma İkileminde Sürdürülebilirlik ve Kırsal Turizm: Konya-Sille Örneği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10(1), 53-64.
 • Üzümcü, T., Çelik, A., & Karataş, M. (2017). Koruma-Kullanma İkileminde Sürdürülebilirlik ve Kırsal Turizm: Konya-Sille Örneği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 10(1), 53-64.
 • Vanhove, N. (1997). Mass Tourism: Benefits and Costs. J. J. Pigram, & S. Wahab (Dü) içinde, Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability (s. 50-69). New York: Routledge.
 • Vanhove, N. (1997). Mass Tourism: Benefits and Costs. J. J. Pigram, & S. Wahab (Dü) içinde, Tourism, Development and Growth: The Challenge of Sustainability (s. 50-69). New York: Routledge.
 • Var, T., İçöz, O., & İlhan, İ. (2002). Turizm Planlaması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Var, T., İçöz, O., & İlhan, İ. (2002). Turizm Planlaması. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission.
 • WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission.
 • Yaldız, E., & Asatekin, N. (2016). Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi. METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2), 161-182.
 • Yaldız, E., & Asatekin, N. (2016). Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi. METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2), 161-182.
 • Yemen, A. (2015). Kalkınma Planlarında Büyükşehirlerin Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 999-1023.
 • Yemen, A. (2015). Kalkınma Planlarında Büyükşehirlerin Mevcut Durum Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 999-1023.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İpek İtır CAN (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4793-7151
Türkiye


Oktay EMİR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7972-1980
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 22 Şubat 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad884687, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {125 - 155}, doi = {10.37847/tdtad.884687}, title = {Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Can, İpek İtır and Emir, Oktay} }
APA Can, İ. İ. & Emir, O. (2021). Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 125-155 . DOI: 10.37847/tdtad.884687
MLA Can, İ. İ. , Emir, O. "Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 125-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/63133/884687>
Chicago Can, İ. İ. , Emir, O. "Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 125-155
RIS TY - JOUR T1 - Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi AU - İpek İtır Can , Oktay Emir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37847/tdtad.884687 DO - 10.37847/tdtad.884687 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 155 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.884687 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.884687 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi %A İpek İtır Can , Oktay Emir %T Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 6 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.884687 %U 10.37847/tdtad.884687
ISNAD Can, İpek İtır , Emir, Oktay . "Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 125-155 . https://doi.org/10.37847/tdtad.884687
AMA Can İ. İ. , Emir O. Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 125-155.
Vancouver Can İ. İ. , Emir O. Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 125-155.
IEEE İ. İ. Can ve O. Emir , "Beş Yıllık Kalkınma Planları Kapsamında Kitle Turizmine ve Alternatif Turizme Bakışın Değerlendirilmesi", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 125-155, Haz. 2021, doi:10.37847/tdtad.884687