Araştırma Makalesi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 226 - 236, 28.06.2021
https://doi.org/10.37847/tdtad.899195

Öz

Bu çalışmanın amacı Trabzon ilinde faaliyet göstermekte olan otellerin helal turizm imkânları ve yöneticilerinin gözünden helal turizme yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla oluşturulan anket formu Trabzon ilinde yerleşik olan üç, dört ve beş yıldızlı otellerin yöneticileri ile görüşülerek doldurtulmuştur. Araştırmaya 31 otel yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonucunda, otel yöneticilerin %35’inin helal otelcilik konusunda bilgi sahibi olmadığı, otellerin %90’ının web sitesinde helal konusunda herhangi bir ibareye yer vermediği, sadece sekiz otelin kendisini helal otel olarak pazarladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ortadoğulu Müslüman turistler tarafından çoğunlukla tercih edilen bir destinasyon olan Trabzon ilinin helal otelcilik konusunda ilerleme göstermesi beklenmektedir. Araştırma sonucunda otel yöneticilerine öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Baran, Z., Batman, O., & Yıldız, M. S. (2017). Helal Otel Belgeli Otellerdeki Yöneticilerin Sertifikalı Helal Gıda Uygulamalarıyla İlgili Düşünceleri: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği. Bartın Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 455-470.
 • Batman, O. (2015, Eylül). Helal Turizm. Zafer Bilim-Araştırma Kültür-Sanat Dergisi, 39(465), 50-51.
 • Bayram, N. (2015). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (5 b.). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Bhuiyan, M., & Darda, M. (2017). Prospects and Potentials of Halal TourismDevelopment in Bangladesh. 1. International Halal Tourism Congress.
 • Boğan, E., Batman , O., & Sarıışık , M. (2016). Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches.
 • Buhalis, D., & Law, R. (2008). Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C., & Ay, S. (2017). Konya İlinde Helal Turizm Uygulamaları. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Alanya / Turkey, (s. 1148-1155). Antalya.
 • El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? Tourism Management Perspectives(19), 121-130.
 • Helal turizm pazarı 220 milyar dolara ulaşacak. (2018, 12 1). Sabah.
 • Henderson, J. C. (2010). Sharia-Compliant Hotels. Tourism and Hospitality Research, 10(3), 246-254.
 • Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim World ant Its Tourisms. Annals of Tourism Research(44), 1-19.
 • Karaman, A., Aylan, F., & Saçlı, Ç. (2017). Otel Yöneticilerinin Helal Turizme Bakış Açısı: Konya Uygulaması. I. International Halal Tourism Congress, (s. 575-588). Alanya. Kozak, N., Akoğlan Kozak, M., & Kozak , M. (2017). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar (19 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik Ürün Çeşiti Olarak Helal Turizm Konsepti Uygulayan Konaklama Tesislerinde Müşteri Algıları. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Olalı, H., & Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık.
 • Özdemir, H. (2015). Muhafazakâr Otel Müşterilerinin Otel İşletmelerinde Aradıkları Özelliklerin. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Özdemir, İ. (2012). Turizmde Yeni Bir Pazar Bölümü Olarak İslami Turizm: Dindar Müslüman Turistler ve İslami Otellere Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pamukçu, H., & Arpacı, Ö. (2016). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi(1), 147-160.
 • Pamukçu, H., & Sarıışık, M. (2018). Tüm Yönleriyle Helal Turizm Kavramlar, Uygulamalar, Standartlar ve Modeller. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Saad, H., Ali, B., & Abdel-Ati, A. (2014). Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges. Advances in Hospitality and Tourism Research, 2(1), 1-13.
 • Sandıkçı, M., Çağlar, A., & Güzel, C. (2017). Otellerde Konaklayan Turistlerin Helal Hizmet Veren (Muhafazakar) Otel Algıları Üzerine Bir Araştırma. 1. International Halal Tourism Congress / 07-09 April 2017 / Alanya / Turkey, (s. 561-574). Antalya.
 • Standard, D. (2015). Halal Tourism- An Overview. WHTS15: The World Halal Travel Summit and Exhibition, Abu Dhabi.
 • Temizkan, R., Ceylanlar, N. A., & Şen, B. (2017). Helal Otel Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinde Personel Seçim Kriterleri ve Klasik Otel İşletmeleri ile Karşılaştırılması. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, (s. 853-860). Antalya.
 • Yardımcı, T. (2018, 12 14). Trabzon'da yıllık turist sayısı 4,5 kat arttı. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/trabzonda-yillik-turist-sayisi-4-5-kat-artti/1338656 adresinden alınmıştır.
 • Yılmaz, M. (2016). Mardin İlindeki Alternatif Turizm Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zengin , B. (2011). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (2 b.). (C. Avcıkurt, & N. Hacıoğlu, Dü) Nobel.
 • Zengin, B., Şen, M., Üstün, M., & Bozkurt, E. (2017). Türk Halkının Helal Turizme Bakış Açısı: Sakarya Örneği. 1. Halal Tourism Congress. Antalya.
 • Zengin, B., Ulama, Ş., Dursun, C., & Eroğul, C. (2017). Helal Turizm Konseptli Otel İşletmelerinin Tanıtımında Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği. 1. International Halal Tourism Congress/ 07-09 April 2017 / Alanya / Turkey, (s. 599-613). Antalya.
 • http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/TR-57706/turizm-isletme-belgeli-tesisler.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan KARAKAŞ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9285-0552
Türkiye


Nilüfer ŞAHİN TEZCAN (Sorumlu Yazar)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0403-5150
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 18 Mart 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad899195, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {226 - 236}, doi = {10.37847/tdtad.899195}, title = {Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karakaş, Ayhan and Şahin Tezcan, Nilüfer} }
APA Karakaş, A. & Şahin Tezcan, N. (2021). Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 226-236 . DOI: 10.37847/tdtad.899195
MLA Karakaş, A. , Şahin Tezcan, N. "Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 226-236 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/63133/899195>
Chicago Karakaş, A. , Şahin Tezcan, N. "Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 226-236
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi AU - Ayhan Karakaş , Nilüfer Şahin Tezcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37847/tdtad.899195 DO - 10.37847/tdtad.899195 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 236 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.899195 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.899195 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi %A Ayhan Karakaş , Nilüfer Şahin Tezcan %T Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 6 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.899195 %U 10.37847/tdtad.899195
ISNAD Karakaş, Ayhan , Şahin Tezcan, Nilüfer . "Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 226-236 . https://doi.org/10.37847/tdtad.899195
AMA Karakaş A. , Şahin Tezcan N. Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 226-236.
Vancouver Karakaş A. , Şahin Tezcan N. Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 226-236.
IEEE A. Karakaş ve N. Şahin Tezcan , "Trabzon Otellerinin Helal Turizm Açısından İncelenmesi", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 226-236, Haz. 2021, doi:10.37847/tdtad.899195