Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of Yunus Emre's Awareness in Faith Tourism by the Youth of the Turkic World: The Case of Kastamonu University Faculty of Tourism

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 63 - 78, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1058414

Öz

From past to present, Yunus Emre has been a respected figure in many parts of Anatolia as a guide with his divine love. For this reason, there are still many people who want to follow Yunus Emre's path. It is known that there are more than one tomb of Yunus Emre in the geography of the Turkish world, and people visit these shrines to pay their respects to him. When these visits are evaluated within the scope of faith tourism, it shows that more people over middle age adopt the Sufi love that Yunus Emre shed light on. But it is clear that Yunus Emre, which also occupies a very important place in terms of our culture, should also know about young people. Considering the importance of 2021, Yunus Emre's death is 700. being a period of years and entering UNESCO's list of anniversaries, the impact it has caused on the youth of the Turkic world comes to the fore. Therefore, the study has two goals. Its first goal is to measure how much young people know and know Yunus Emre, and the other is to introduce Yunus Emre's words and works that he left behind to the youth. In this study, students of the Faculty of Tourism of Kastamonu university were selected as a sample. In the study, 280 students were surveyed and the awareness levels of young people on Yunus Emre were examined. As a result, it was revealed that young people did not know Yunus Emre enough and confused most of the information they knew about Yunus Emre with other Sufi leaders.

Kaynakça

 • Kaynakça Avcı, M. (2019). Vuslatının 450 Yıl Dönümünde Hz. Pir Şey Sabani Veli Yılı 2019.
 • Bars, M. E., & Irmak, Y. (2019). Tasavvuf ve Halk İnancı Işığında Yunus Emre'de Toprak İmgesi. Journal of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18).
 • Bulut, Y., & Gülcan, B. (2018). Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4).
 • Durbilmez, B. (2017). Türk dünyası kültürü. Ötüken Neşriyat.
 • İbret, Ü., Aydınözü, D., & Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi. Marmara coğrafya dergisi, (32), 239-269.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Öz Baran Ofset, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kavak, A. (2017). Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre’nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne Katkıları. Universal Journal Of Theology, 2(2), 133-142.
 • Oğuz, M. Ö. (2011). Çok mekânlı ve/veya çok mezarlı anlatı kahramanları: Yunus Emre. Milli Folklor Dergisi, 12(91), 5-11.
 • Özköse, K. (2016). Anadolu Tasavvuf Önderleri (2. bs.). İstanbul: Mavi Yayıncılık.
 • Sargın, S. (2006). Yalvaç’ta İnanç Turizmi. Fırat Üniversitesi Toplumsal Bilimler Dergisi, 16(2), 1-18.
 • Şimşek, A. (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2653, Açık öğretim Fakültesi Yayını NO: 1619, s.97.
 • Tan, F. Z., & Yıldıran, C. (2019). İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına Katkısı. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 83-91.
 • Yetim, F. (2005). Yunus Emre’nin Kabri ile İlgili Görüşler Üzerine. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1).
 • Yılmaz, Ö. (2013). Zaman ve Mekânı Aşan Söylemleriyle Yunus Emre'de İnsan Anlayışı. Journal of Social Sciences Eskişehir Osmangazi University/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • İnternet Kaynakçaları https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Dünyası_Kültür_Başkenti
 • https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1136
 • https://www.sozadresi.com/yunus-emre-sozleri/
 • https://www.neoldu.com/yunus-emrenin-en-guzel-siirleri-sozleri-9423h.htm

İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 63 - 78, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1058414

Öz

Geçmişten günümüze Yunus Emre ilahi aşkıyla yol gösterici olarak Anadolu’nun birçok yerinde saygı duyulan bir şahsiyet olmuştur. Bu nedenle halen Yunus Emre’nin yolundan gitmek isteyen birçok insan vardır. Türk Dünyası coğrafyasında Yunus Emre’nin birden fazla türbesinin mevcut olduğu bilinmekte ve insanlar ona saygılarını göstermek için bu türbeleri ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler inanç turizmi kapsamında değerlendirildiğinde, daha çok orta yaş üstü insanların Yunus Emre’nin ışık tuttuğu tasavvufi aşkı benimsediklerini göstermektedir. Ancak kültürümüz açısından da oldukça önemli bir yere sahip olan Yunus Emre’nin genç yaştaki insanların da bilmesi gerektiği açıktır. 2021 yılının da önemine bakıldığında Yunus Emre’nin ölümünün 700. yıl dönemi olması ve UNESCO’nun yıl dönümleri listesine girerek Türk dünyası gençliği üzerinde uyandırdığı etki ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amacı; gençlerin Yunus Emre’yi ne kadar tanıdığı ve bildiğini ölçmek, diğeri ise Yunus Emre’nin sözlerini ve geride bıraktığı eserlerini gençliğe tanıtmaktır. Bu çalışmada, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada 280 öğrenciye anket tekniği uygulanmış ve gençlerin Yunus Emre üzerindeki bilinirlik düzeyleri incelenmiştir. Sonuç olarak, gençlerin Yunus Emre’yi yeterince tanımadığı ve Yunus Emre hakkında bildikleri çoğu bilgiyi diğer tasavvuf önderleriyle karıştırdıkları ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça Avcı, M. (2019). Vuslatının 450 Yıl Dönümünde Hz. Pir Şey Sabani Veli Yılı 2019.
 • Bars, M. E., & Irmak, Y. (2019). Tasavvuf ve Halk İnancı Işığında Yunus Emre'de Toprak İmgesi. Journal of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18).
 • Bulut, Y., & Gülcan, B. (2018). Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4).
 • Durbilmez, B. (2017). Türk dünyası kültürü. Ötüken Neşriyat.
 • İbret, Ü., Aydınözü, D., & Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi. Marmara coğrafya dergisi, (32), 239-269.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Öz Baran Ofset, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kavak, A. (2017). Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre’nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne Katkıları. Universal Journal Of Theology, 2(2), 133-142.
 • Oğuz, M. Ö. (2011). Çok mekânlı ve/veya çok mezarlı anlatı kahramanları: Yunus Emre. Milli Folklor Dergisi, 12(91), 5-11.
 • Özköse, K. (2016). Anadolu Tasavvuf Önderleri (2. bs.). İstanbul: Mavi Yayıncılık.
 • Sargın, S. (2006). Yalvaç’ta İnanç Turizmi. Fırat Üniversitesi Toplumsal Bilimler Dergisi, 16(2), 1-18.
 • Şimşek, A. (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını NO: 2653, Açık öğretim Fakültesi Yayını NO: 1619, s.97.
 • Tan, F. Z., & Yıldıran, C. (2019). İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına Katkısı. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 83-91.
 • Yetim, F. (2005). Yunus Emre’nin Kabri ile İlgili Görüşler Üzerine. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1).
 • Yılmaz, Ö. (2013). Zaman ve Mekânı Aşan Söylemleriyle Yunus Emre'de İnsan Anlayışı. Journal of Social Sciences Eskişehir Osmangazi University/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • İnternet Kaynakçaları https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Dünyası_Kültür_Başkenti
 • https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1136
 • https://www.sozadresi.com/yunus-emre-sozleri/
 • https://www.neoldu.com/yunus-emrenin-en-guzel-siirleri-sozleri-9423h.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine TATLI> (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İNANÇ TURİZMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0001-6723-1987
Türkiye


Muharrem AVCI>
kastamonu üniversitesi
0000-0002-0264-1181
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 16 Ocak 2022
Kabul Tarihi 29 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad1058414, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {63 - 78}, doi = {10.37847/tdtad.1058414}, title = {İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {Tatlı, Emine and Avcı, Muharrem} }
APA Tatlı, E. & Avcı, M. (2022). İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 63-78 . DOI: 10.37847/tdtad.1058414
MLA Tatlı, E. , Avcı, M. "İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 63-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/70343/1058414>
Chicago Tatlı, E. , Avcı, M. "İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 63-78
RIS TY - JOUR T1 - İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği AU - EmineTatlı, MuharremAvcı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37847/tdtad.1058414 DO - 10.37847/tdtad.1058414 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 78 VL - 7 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.1058414 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.1058414 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği %A Emine Tatlı , Muharrem Avcı %T İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 7 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.1058414 %U 10.37847/tdtad.1058414
ISNAD Tatlı, Emine , Avcı, Muharrem . "İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Haziran 2022): 63-78 . https://doi.org/10.37847/tdtad.1058414
AMA Tatlı E. , Avcı M. İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 63-78.
Vancouver Tatlı E. , Avcı M. İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 63-78.
IEEE E. Tatlı ve M. Avcı , "İnanç Turizminde Yunus Emre’nin Türk Dünyası Gençliğince Bilinirliğinin Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 63-78, Haz. 2022, doi:10.37847/tdtad.1058414