Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining with Content Analysis of The Websites Tourism Enterprises in Fortune 1000

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 162 - 171, 28.12.2023
https://doi.org/10.37847/tdtad.1368976

Öz

The aim of the research is to examine with content analysis of the websites of transportation (33), hotel, restaurant and entertainment (20) and food and beverage (37) businesses in the Fortune 1000. A total of 90 institutional websites were examined. The research has been needed due to the lack of studies on the information contained on the websites of tourism enterprises in the tourism sector. In this context, relevant institution websites have been evaluated based on corporate features, contact information and social media, social responsibility, finance and language options criteria. Qualitative research approach and content analysis method has been adopted in the research. According to the findings, it is seen that are included with a rate of over 50%, interim and annual financial reports, annual earnings information and of market value information if under the heading financial data; of all features except location information and frequently asked questions under the heading contact information and social media; of all features except the number of employees and mission-vision, under the heading corporate features in the corporate websites subject to review.

Kaynakça

 • Ağca, Y. Ve Gündüz, C. (2023). Türkiye’deki Otel Konuk Yorumları ve Puanlarının Metin Madenciliği ile Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 30(2), 397-411.
 • Abbasi, B.S, Abdolvand, N. ve Harandi, S.R. (2022). Predicting customers’ behavior using web content mining and web usage mining. International Journal of Information Science and Management, 20(3), 141-163.
 • Basu, A. (2015). Roles and Uses of company websites and social media for fortune 500. Journal of Management, 11(1), 37-42.
 • Bayram, M., & Yaylı, A. (2009). Otel web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 347-379.
 • Cappel, J. J., & Huang, Z. (2007). A usability analysis of company websites. The Journal of Computer Information Systems, 48(1), 117-123.
 • Ethnologue, (2020). The World's Most Spoken Languages. The World's Most Spoken Languages Web Sitesi: https://www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages/
 • Global Digital Reports. (2022) We Are Social. We Are Social Web Sitesi: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ Erişim Tarihi: 26.06.2022.
 • Gunduz. C., Calandra, D. ve Biancone, P. (2023). Halal tourism: a web content analysis in Italy. European Journal of Islamic Finance, 34-43.
 • Ham, S., & Lee, S. (2011). US restaurant companies’ green marketing via company websites: impact on financial performance. Tourism Economics, 17(5), 1055-1069. doi: 10.5367/te.2011.0066
 • Han, F., Peng, S., Geng, D., Song, H., Zhang, Q., & Weng, Y. (2021). The principles of the evaluation of China’s company web sites translation from perspective of eco-translatology. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (517), 181-185.
 • Karamustafa, K., & Öz, M. (2010). Türkiye’de konaklama işletmelerinin WEB sitelerinde yer verilen faktörlerin başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 189-218.
 • Kavut, S. (2019). Halkla ilişkiler aracı olarak web siteleri ve sosyal medya: Araştırma şirketleri üzerine bir araştırma. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(20), 178-201.
 • Kunz, M. B. (2018). Corporate social responsibility reporting on Fortune 500 corporate websites: Review and analysis. International Journal of Business & Public Administration, 15(1), 30-51.
 • Kuzu, A. (2013). Veri toplama yöntem ve araçları. İçinde Kurt, A.A.(Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 93-115). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Marcon, A. R., Murdoch, B., & Caulfield, T. (2021). Peddling promise? An analysis of private umbilical cord blood banking company websites in Canada. Cell Tissue Bank (22), 609-622.
 • Pollach, I. (2005). Corporate self-presentation on the WWW Strategies for enhancing usability, credibility. Corporate Communications: An International Journal, 10(4), 285-301. doi:10.1108/13563280510630098
 • Singh, V., & Point, S. (2006). (Re)presentations of gender and ethnicity in diversity statements on European company Websites. Journal of Business Ethics, 68(4), 363-379.
 • Thakur, N. (2023). Social media mining and analysis: a brief review of recent challenges. Information, 14(9), 484.
 • Uluçay, D. (2017). Gastronomi turizmi işletmelerinin WEB siteleri üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(2), 196-208.
 • Weiger, C., Smith , K. C., Cohen, J. E., Dredze, M., & Moran, M. B. (2020). How internet contracts impact research: content analysis of terms of service on consumer product websites. JMIR Public Health Surveill, 6(4). doi:10.2196/23579
 • Wimmer, R., & Dominick, J. (2013). Mass media research: An indroduction. Cengage Learning EMEA.

Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 162 - 171, 28.12.2023
https://doi.org/10.37847/tdtad.1368976

Öz

Araştırmanın amacı, Fortune 1000’de yer alan ulaştırma (33), otel, restoran ve eğlence (20) ve yiyecek-içecek (37) işletmelerinin web sitelerinin içerik analizi ile incelenmesidir. Toplamda 90 adet kurum web sitesi incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmaya turizm sektörü içerisinde yer alan turizm işletmelerinin web sitelerinin içerdiği bilgilere yönelik çalışma eksikliğinden dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kurum web siteleri kurumsal özellikler, iletişim bilgileri ve sosyal medya, sosyal sorumluluk, finans ve dil seçenekleri ölçütleri esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ve içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Bulgulara göre, incelemeye tabi kurum web sitelerinde kurumsal özellikler başlığında, çalışan sayısı ve misyon-vizyon dışındaki tüm özelliklerin; iletişim bilgileri ve sosyal medya başlığında, konum bilgisi ve sıkça sorulan sorular dışındaki tüm özelliklerin; finansal veriler başlığında ise ara dönem ve yıllık finansal rapor, yıllık kazanç bilgisi ve piyasa değeri bilgilerinin %50’nin üzerinde bir oran ile yer aldığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Ağca, Y. Ve Gündüz, C. (2023). Türkiye’deki Otel Konuk Yorumları ve Puanlarının Metin Madenciliği ile Analizi. Yönetim ve Ekonomi, 30(2), 397-411.
 • Abbasi, B.S, Abdolvand, N. ve Harandi, S.R. (2022). Predicting customers’ behavior using web content mining and web usage mining. International Journal of Information Science and Management, 20(3), 141-163.
 • Basu, A. (2015). Roles and Uses of company websites and social media for fortune 500. Journal of Management, 11(1), 37-42.
 • Bayram, M., & Yaylı, A. (2009). Otel web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 347-379.
 • Cappel, J. J., & Huang, Z. (2007). A usability analysis of company websites. The Journal of Computer Information Systems, 48(1), 117-123.
 • Ethnologue, (2020). The World's Most Spoken Languages. The World's Most Spoken Languages Web Sitesi: https://www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages/
 • Global Digital Reports. (2022) We Are Social. We Are Social Web Sitesi: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ Erişim Tarihi: 26.06.2022.
 • Gunduz. C., Calandra, D. ve Biancone, P. (2023). Halal tourism: a web content analysis in Italy. European Journal of Islamic Finance, 34-43.
 • Ham, S., & Lee, S. (2011). US restaurant companies’ green marketing via company websites: impact on financial performance. Tourism Economics, 17(5), 1055-1069. doi: 10.5367/te.2011.0066
 • Han, F., Peng, S., Geng, D., Song, H., Zhang, Q., & Weng, Y. (2021). The principles of the evaluation of China’s company web sites translation from perspective of eco-translatology. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (517), 181-185.
 • Karamustafa, K., & Öz, M. (2010). Türkiye’de konaklama işletmelerinin WEB sitelerinde yer verilen faktörlerin başarımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 189-218.
 • Kavut, S. (2019). Halkla ilişkiler aracı olarak web siteleri ve sosyal medya: Araştırma şirketleri üzerine bir araştırma. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(20), 178-201.
 • Kunz, M. B. (2018). Corporate social responsibility reporting on Fortune 500 corporate websites: Review and analysis. International Journal of Business & Public Administration, 15(1), 30-51.
 • Kuzu, A. (2013). Veri toplama yöntem ve araçları. İçinde Kurt, A.A.(Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 93-115). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Marcon, A. R., Murdoch, B., & Caulfield, T. (2021). Peddling promise? An analysis of private umbilical cord blood banking company websites in Canada. Cell Tissue Bank (22), 609-622.
 • Pollach, I. (2005). Corporate self-presentation on the WWW Strategies for enhancing usability, credibility. Corporate Communications: An International Journal, 10(4), 285-301. doi:10.1108/13563280510630098
 • Singh, V., & Point, S. (2006). (Re)presentations of gender and ethnicity in diversity statements on European company Websites. Journal of Business Ethics, 68(4), 363-379.
 • Thakur, N. (2023). Social media mining and analysis: a brief review of recent challenges. Information, 14(9), 484.
 • Uluçay, D. (2017). Gastronomi turizmi işletmelerinin WEB siteleri üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(2), 196-208.
 • Weiger, C., Smith , K. C., Cohen, J. E., Dredze, M., & Moran, M. B. (2020). How internet contracts impact research: content analysis of terms of service on consumer product websites. JMIR Public Health Surveill, 6(4). doi:10.2196/23579
 • Wimmer, R., & Dominick, J. (2013). Mass media research: An indroduction. Cengage Learning EMEA.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm Planlaması, Turizm Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin Bulut 0000-0002-9515-9959

Kenan Güllü 0000-0002-8604-8798

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bulut, Y., & Güllü, K. (2023). Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 162-171. https://doi.org/10.37847/tdtad.1368976
AMA Bulut Y, Güllü K. Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. Aralık 2023;8(2):162-171. doi:10.37847/tdtad.1368976
Chicago Bulut, Yasin, ve Kenan Güllü. “Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Ile İncelenmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8, sy. 2 (Aralık 2023): 162-71. https://doi.org/10.37847/tdtad.1368976.
EndNote Bulut Y, Güllü K (01 Aralık 2023) Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8 2 162–171.
IEEE Y. Bulut ve K. Güllü, “Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy. 2, ss. 162–171, 2023, doi: 10.37847/tdtad.1368976.
ISNAD Bulut, Yasin - Güllü, Kenan. “Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Ile İncelenmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 8/2 (Aralık 2023), 162-171. https://doi.org/10.37847/tdtad.1368976.
JAMA Bulut Y, Güllü K. Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;8:162–171.
MLA Bulut, Yasin ve Kenan Güllü. “Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Ile İncelenmesi”. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy. 2, 2023, ss. 162-71, doi:10.37847/tdtad.1368976.
Vancouver Bulut Y, Güllü K. Fortune 1000’de Yer Alan Turizm İşletmelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;8(2):162-71.