Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 75 - 82, 23.12.2021

Öz

Bu çalışmada mobil platformlarda kullanılan tipografinin okunurluk ve okunabilirlik bağlamında incelenerek okuyucu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan literatür taramaları yardımıyla tipografi standartları rehberi oluşturularak gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Arditi, A., Cho, J., 2005, Serif and font Legibility, Vision Research, 45, 2926-2933
 • Ateşman, E., 1997, Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi, TÖMER Dil Dergisi, Sayı 58, 71-75.
 • Bezirci, B., Yılmaz, A., E., 2010, Türkçe İçin Yeni Bir Okunabilirlik Ölçütü Önerisi, SIU2010- IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır
 • Bradley, S., 2011, The Two Functions Of Type: Readability And Legibility, http://www.vanseodesign.com/web-design/display-text-type/ [Erişim Tarihi: 29.12.2019]
 • Cengizhan, C. ve Ateş, D., 2006, Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla, Türkiye
 • Dikmen, Ü., 2013, Ekran Fontlarının Kullanılabilirliğe Etkisi, İDİL Dergisi, 2 (6), 306-323
 • Dursun, F., 2018, İndirilebilir Mobil Uygulamaların Okunurluk ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi: Ulusal Gazeteler Örneği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Erdal, G., 2013, Ambalajın Dili ve Psikolojik Etkisi, Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-10
 • Ham, P. V. (2010). Social Power in International Politics, New York: Taylor & Francis e-Library
 • Jackson, L., L., S., 1998, Developing and Validating an Instrument to Analyze the Legibility of a Web Pages Based Upon Text Style and Color Combinations, Degree of Doctor of Science, The School o f Engineering and Applied Science of The George Washington University, USA
 • Jayarante, Y.,S.,N., Anderson, N., K., Zwahlen, R., A., 2014, Readability of Websites Containing Information on Dental Implants, Clinical Oral Implants Research, 25, 1319-1324
 • Kılıç, Y., 2009, Eski Ön Asya Toplumları Arasında Yazı ve Dil Etkileşimi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kızılşafak, E., 2014, Grafik Tasarım Ürünü Olarak Yazı Tasarımının Tarihi, E-Journal Of New World Sciences Academy, 9(2), 55-65
 • Legge, G., E., Denis, G., P., Rubin, G., S., Schleske, M., M., (1985), Pyschophysics of ReadingI. Normal Vision, Vision Res, 25 (2), 239-252
 • Lester, P., M., 2014, Visual Communication: Images with Messages, 6th Edition, Cengage Learning, ISBN: 9781133308645
 • Li, H., Stoller, B., 2007. Parameters of MobileAdvertising A Field Experiment, International Journal of Mobile Marketing. 2 (1), pp. 4–11
 • Lipton, E., B., 1990, The Effects of Typography Cuing on Retention, Faculty of the Graduate School University of Southern California in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, California
 • Mazlum, H., 2017, Modernizm Sürecinde Yeni Tipografi’nin Doğuşu ve Jan Tschichold, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 1.
 • Namlı, Ç., 2010, Mobil Uygulama Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Park, W., 2014, Typography Principle by Viewpoint of Part and Whole, Archives of Design Research, 27 (1), 31-55
 • Papadima, A., Kourdis, E., 2015, Global Meets Local: Typographic Practies and the Semiotic Role of Subtitling in the Creation of Parodies in Cypriot Dialect on Internet Texts, Social Semiotics, DOI:10.1080/10350330.2015.1051343
 • Pipes, A., 2005, Production for Graphic Designers, Laurance King Publishing, London, ISBN: 978-1-85669-458-2
 • Reftery, J. 2016, The Economy of Typography (The Arragement or Mode of Operation of Typography), Master of Thesis, Dublin School of Creative Arts, Dublin Institute of Technology, Ireland
 • Sarıkavak, N. Kemal. (1997) Tipografinin temelleri, İstanbul: Doruk Yayınları
 • Siemoneit, M., (1989), Typographisches Gestahen, Polygraph Verlang Frankfurt main
 • Stewart, A., 1986, Practice, principles, and theory in the design of instructional text. University of Glasgow PhD thesis, Scotland.
 • Tosunoğlu, M., 2010, Farklı Okuma Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi, Türklük Bilim Araştırmaları Dergisi.
 • Uçar, T. F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul. İnkılap Kitabevi.
 • Wang, Y., 2012, Designin Restauran Digital Menus to Enhance User Experience, Degree of Master of Fine Arts, Iowa State University, Ames, Iowa
 • Yasa, S., 2012, Grafik Tasarımda İletişim ve Göstergebilim, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(5), 267-278
 • Yeaman, A., R., J., 1984, Electronic Books and Legibility: A Microcomputer Simulation, University of Washington Phd Thesis, USA
 • Yılmaz, F., Temiz, Ç., 2014, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Durumları, International Journal Of Leangues’ Education and Teaching, 2, 81-91
 • URL_1, https://yigitambalaj.com.tr/Matbaa-Tarihi-ve-Bask%C4%B1-%C3%87e%C5%9Fitleri/ [Erişim Tarihi: 24.12.2019]
 • URL_2, https://www.slideshare.net/EnformatikSeminerleri/tipografi-seminer-sunumu [Erişim Tarihi: 21.12.2019]
 • URL_3, https://www.laurenscharff.com/research/survreslts.html [Erişim Tarihi: 13.01.2020]
 • URL_4, https://www.logoloji.com/tipografi-ve-okunurluk/ [Erişim Tarihi: 11.01.2020]
 • URL_5, http://www.serdarsezer.com/web-tasarimda-gorsel-hiyerarsi/ [Erişim Tarihi: 03.01.2020]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül ÇAKIROĞLU> (Sorumlu Yazar)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1613-855X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Kabul Tarihi 29 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { te675725, journal = {Tasarım Enformatiği}, issn = {2687-4652}, address = {enformatik@msgsu.edu.tr}, publisher = {Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, number = {2}, pages = {75 - 82}, title = {Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çakıroğlu, Betül} }
APA Çakıroğlu, B. (2021). Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi . Tasarım Enformatiği , 2 (2) , 75-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/675725
MLA Çakıroğlu, B. "Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi" . Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 75-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/675725>
Chicago Çakıroğlu, B. "Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi". Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 75-82
RIS TY - JOUR T1 - Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi AU - BetülÇakıroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tasarım Enformatiği JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 82 VL - 2 IS - 2 SN - 2687-4652- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tasarım Enformatiği Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi %A Betül Çakıroğlu %T Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi %D 2021 %J Tasarım Enformatiği %P 2687-4652- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Çakıroğlu, Betül . "Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi". Tasarım Enformatiği 2 / 2 (Aralık 2021): 75-82 .
AMA Çakıroğlu B. Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi. te. 2021; 2(2): 75-82.
Vancouver Çakıroğlu B. Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi. Tasarım Enformatiği. 2021; 2(2): 75-82.
IEEE B. Çakıroğlu , "Tipografi’nin Mobil Uygulama Tasarımına Etkisi ve Okunurluk, Okunabilirlik Kavramları Bağlamında İncelenmesi", Tasarım Enformatiği, c. 2, sayı. 2, ss. 75-82, Ara. 2021