Son Sayı

Cilt: 2 - Sayı: 2, 23.12.2021

Yıl: 2020

Derginin amacı Tasarım Enformatiği ve ilgili bilim alanlarında etkin bilgi değişimi ve paylaşımı sağlanması olarak belirlenmiştir.Dergimiz akademisyenler arası ve akademisyenler ile diğer sektör paydaşları arasında bilimsel bilginin hızlı paylaşımı ve yayılımı konusunda etkin bir platform olmayı amaç edinmiştir

 Dergimize Tasarım Enformatiği ilgi alanı içerisine giren akademik makaleler kabul edilecektir.Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıdaki alanlar kapsamında olması beklenmektedir.

 • Tasarım Enformatiği
 • Mimari Enformatik
 • Mekansal Enformatik
 • Kentsel Enformatik
 • Kent Dokusu/İç Mekan Veri Modelleme/Analiz/Yönetimi
 • Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Yönetimi
 • Oyun Tasarımı ve Oyunlaştırma
 • Etkileşim Tasarımı
 • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tasarımı
 • Modern (Giyilebilir, Bilişsel...) Arayüz Tasarımı
 • Tasarım, Bilişim ve Öğrenme
 • Sayısal ve Parametrik Tasarım
 • Tasarım ve Robotik
 • Mobil Uygulama Tasarımı
 • Tasarımda Optimizasyon ve Simulasyon
 • Tasarım Enformatiği ve...
 •             Nesnelerin Interneti (IoT)
 •             Akıllı Şehirler
 •             Mekansal İstatistik
 •             Tahminsel Analitik ve Veri Madenciliği
 •             Yapay Öğrenme ve Derin Öğrenme
 •             Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
 •             Bilgi/Bilişim Sistem ve Teknolojileri
 •             Sosyal Ağ Analizi 
 •             Ağ Bilimi
 •             Veri Yönetimi (SQL/NoSQL Veri Saklama)
 •             Yönetim Bilgi Sistemleri
 •             Karar Verme Model ve Yöntemleri

Lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ederek,ilgili şablona göre makalenizi hazırlayınız .

Makale başlığını BÜYÜK HARFLER ile, kendi isim ve adresinizi Camel Case (ilk harfi büyük kelimeler) formatında sisteme girdiğinizden emin olunuz.

Makalenizin en az 250 kelimelik özet ve 5 anahtar kelime içerdiğinden emin olunuz.Özet ve anahtar kelimelerin sisteme de doğru girildiğinden emin olunuz.

Tüm makaleler intihal kontrolüne tabi tutulmaktadır.Kaynak göstemeden alıntı yapmadığınıza emin olunuz.

Tüm tablo ve şekillerinize metin içinden atıf yapıldığından emin olunuz.

Tüm alıntıların kaynakça bölümünde listelendiğine emin olunuz.

Kaynakça bölümünün sisteme doğru girildiğinden emin olunuz.

Telif hakkı size ait olmayan bir şekil yada resim kullanmayınız yada eser sahibinden izin belgesi sununuz.

Yayınlanan makalelerin tüm  telif hakları dergimize aittir, ve açık kaynak olarak sunulur. Her yazar bu kuralı kabul etmiş sayılır.

Yazım kurallarının yer aldığı şablona buradan ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Tasarım Enformatiği Dergisi yılda (2) iki sayı olarak yayınlanır.Yılda en fazla (1) bir özel sayı yayınlanabilir.
Tasarım Enformatiği Dergisi hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
Tasarım Enformatiği Dergisi makale işlem ücreti, değerlendirme ücreti, basım ücreti veya herhangi bir şekilde makalelere yazardan ücret talep etmemektedir.
Tasarım Enformatiği Dergisi sistemine sunulan kişisel bilgiler, yalnızca derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.
Tasarım Enformatiği Dergisinde yayınlan tüm makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Dergipark sistemi aracılığıyla pdf formatında arşivlenmekte ve saklanmaktadır.
Tasarım Enformatiği Dergisi reklam kabul etmemektedir.
Tasarım Enformatiği Dergisi faaliyetleri COPE tarafından hazırlanan "The COPE Code of Conduct for Journal Editors" hükümlerine uyumlu olarak yürütülmeye çalışılmaktadır.
Dergide yayınlanan makalelerin tüm telif hakları dergiye devredilmiş sayılır. Yazar makale gönderimi yaparken bu şartları kabul etmiş sayılır.
Daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış bir eser Tasarım Enformatiği Dergisinde tekrar yayınlanamaz.
Dergide yayın için gönderilen makalelerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk yayında ismi olan yazarlara aittir.
Tüm yayınlar bilimsel etik kurallarına dikkat ederek hazırlanmalıdır.
Aksi durumda yayında yer alan tüm yazarlar kara listeye alınacak ve tekrar yayın yapmasına izin verilmeyecektir.
Dergide yayınlanan herhangi bir makalede sonradan intihal tespit edilmesi durumunda yazar kara listeye alınır ve tekrar yayın yapmasına izin verilmez.


Yayın Süreci

Dergiye gönderilen makaleler gönderim sırası esas alınarak değerlendirmeye alınmaktadır.
Dergi kapsamında olmayan makaleler editör tarafından değerlendirme aşaması öncesi RED edilmektedir.
Editöryal ön değerlendirme sonrası dergi makaleleri kör hakemlik değerlendirme süreci ile değerlendirmeye alınmaktadır.
Kör hakemlik sürecinde her makale editörlük görevi olmayan 2 hakem tarafından incelenmektedir.
Değerlendirme sürecinde 1 hakem RED kararı verirse, değerlendirme sürecine 3.hakem katılmaktadır.
Dergi makale değerlendirme süresi ortalama 3 aydır.Bu süre yoğunluk nedeni ile değişiklik gösterebilir.
Değerlendirme sonrası yazardan 7 gün yada 15 gün içerisinde önerilen değişiklikleri tamamlaması beklenmektedir.
Hakem önerileri sonrasında gerekli değişikliklerin yapıldığı makaleler, hakemler ve editörler tarafından tekrar kontrol edilir.
Değişiklikler sonrası hakemlerin ve editörlerin ortak görüşü dikkate alınarak KABUL yada RED kararı verilir.
Değişiklikleri zamanında tamamlanmayan makaleler hakkında başka bir uyarıya gerek kalmaksızın RED kararı verilir.
Kabul kararı verilen makaleler son okuma ve biçimsel düzenlemelerin ardından gelecek sayılardan birinde yayına alınır.