Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 59 - 64, 23.12.2021

Öz

Artırılmış Gerçeklik, birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de, okul öncesi dönem eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı yeterli düzeyde incelenmemiş bir konudur. Bu çalışma; okul öncesi eğitim döneminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve kullanımının farklı yönlerinin değerlendirilmesi amacını taşır. Çalışmada; artırılmış gerçeklik kavramına, eğitimde ve okul öncesi dönemde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanımına, okul öncesi eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir

Kaynakça

  • Referans1 : Abdüsselam, M. S., & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181. Referan2 : Adams Becker, S., Freeman, A., Giesinger Hall, C., Cummins, M. and Yuhnke, B. (2016). NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.Arth vd., 2015 Referans3 :Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2) Referans4 :Akkoyunlu, B., & Tuğrul, B. (2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23). Referans5 :Aral, N., Kandır, A. ve Can-Yaşar, M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı.(2002 Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Geliştirilmiş 2. Baskı). İstanbul: YAPA Yayınları. Referans6 :Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1(1), 55–67. Referans7 :Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Teleoperatorsand Virtual Environments, 6(4), 355-385. Referans8 :Can-Yaşar, M., İnal, G., Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2012). Using technology in pre- school education. US-China Education Review, 4: 375-383. Referans9 :Caudell, T. P. and Mizell, D.W. (1992). Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. Paper presented at the System Sciences, Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on System Sciences. Referans10 :Cascales, A., Pérez-López, D., & Contero, M. (2013). Study on parent's acceptance of the augmented reality use for preschool education. Procedia Computer Science, 25, 420-427. Referans11 :Çilenti, K. (1995), “Eğitim Teknolojisi ve Önemi”, Ankara: Kadıoğlu Matbaası Referans12 :Çilenti, K. (1979). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Referans13 :Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596. Referans14 :Engler,D. (1972). Instructional technology and the curriculum.In F.J.Pula and R.J.Goff (Eds), technology in education.Challenge and change.Washington OH:Charles A.Jones. Referans15 :Huang, Y., Li, H., & Fong, R. (2016). Using Augmented Reality in early art education: a case study in Hong Kong kindergarten. Early Child Development and Care, 186(6), 879-894. Referans16 :Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A. and Kishino, F. (1994). Augmented reality a class of displays on the reality-virtuality continuum. Telemanipulator and Telepresence Technologies, SPIE, 2351, 282- 292. Referans17 :NAEYCF (National Association for the Education of Young Children and Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media ) (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8: A joint position statement. Referans18 :Önder, R. (2016). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Aurasma ve Color Mix. 18. Akademik Bilişim Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3-5 Şubat. Referans19 :Özpolat, V. (2013). Öğretmenlerin mesleki önceliklerinde öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının yeri. Referans20 :Rambli, D. R. A., Matcha, W., & Sulaiman, S. (2013). Fun learning with AR alphabet book for preschool children. Procedia computer science, 25, 211-219. Referans21 :Rasalingam, R. R., Muniandy, B., & Rass, R. (2014). Exploring the application of augmented reality technology in early childhood classroom in Malaysia. Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 4(5), 33-40. Referans22 :Rideout, V. J., & Hamel, E. (2006). The media family: Electronic media in the lives of infants, toddlers, preschoolers, and their parents. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation. Referans23 :Sayan, H. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13): 67- 83 Referans24 :Tomi, A. B., & Rambli, D. R. A. (2013). An interactive mobile augmented reality magical playbook: Learning number with the thirsty crow. Procedia computer science, 25, 123-130. Referans25 :Yilmaz, R. M., Kucuk, S., & Goktas, Y. (2017). Are augmented reality picture books magic or real for preschool children aged five to six?. British Journal of Educational Technology, 48(3), 824-841. Referans26 :Zomer, R. N. (2014). Technology use in early childhood education: A review of the Literature.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin KOÇ> (Sorumlu Yazar)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ANABİLİM DALI, BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM (YL) (TEZLİ)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Kabul Tarihi 17 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { te675481, journal = {Tasarım Enformatiği}, issn = {2687-4652}, address = {enformatik@msgsu.edu.tr}, publisher = {Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, number = {2}, pages = {59 - 64}, title = {Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı}, key = {cite}, author = {Koç, Selin} }
APA Koç, S. (2021). Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı . Tasarım Enformatiği , 2 (2) , 59-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/675481
MLA Koç, S. "Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı" . Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 59-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/675481>
Chicago Koç, S. "Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı". Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 59-64
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı AU - SelinKoç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tasarım Enformatiği JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 64 VL - 2 IS - 2 SN - 2687-4652- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tasarım Enformatiği Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı %A Selin Koç %T Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı %D 2021 %J Tasarım Enformatiği %P 2687-4652- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Koç, Selin . "Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı". Tasarım Enformatiği 2 / 2 (Aralık 2021): 59-64 .
AMA Koç S. Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı. te. 2021; 2(2): 59-64.
Vancouver Koç S. Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı. Tasarım Enformatiği. 2021; 2(2): 59-64.
IEEE S. Koç , "Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı", Tasarım Enformatiği, c. 2, sayı. 2, ss. 59-64, Ara. 2021