Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 47 - 58, 23.12.2021

Öz

Çizge kuramı, güncel araştırmalarda bilim insanları tarafından tercih edilen, disiplinler arası, oldukça önemli bir kuramdır. Matematik, mühendislik, sağlık, biyoloji, kimya, nöroloji, sosyoloji, edebiyat, tarih, mimarlık, istatistik, ekonometri gibi pek çok alanda, problemlerin çözümünde uygulanmaktadır. Çizge kuramı konusu, Türkiye’de ortaöğretim matematik dersi müfredatında bulunmamaktadır. Bu makale, çizge kuramı konusunun müfredata dahil edilmesinin sağlayacağı faydaları ele alır. Araştırma, nitel olarak, doküman inceleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Makalede konu ile ilgili çalışmalardan kısa derlemeler bulunur. Ayrıca, Türkiye’de çizge kuramı konusunun ortaöğretim ile ilişkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, çizge kuramının, üniversite öncesinde öğretilmesinin faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na ve öğretim programlarının belirlenmesine katkıda bulunan komisyon üyelerine yönelik bir öneri niteliğindedir.

Kaynakça

 • Asghary, N., Shahvarani, A. ve Haghighi, A. R. (2012). Graph Theory as a Tool for teaching Mathematical Processes. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 3. 731-734. 10.20533/ijcdse.2042.6364.2012.0104.
 • Avustralya Müfredatı. 28 Ocak 2021 tarihinde https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/mathematics/general-mathematics/?unit=Unit+3&searchTerm=discrete#dimension-content adresinden erişildi.
 • Baden-Württemberg Eğitim Planları. BP2016BW_ALLG_SEK1_IMP.pdf. 25 Ocak 2021 tarihinde http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/IMP/PK/20 adresinden erişildi.
 • Barabási, A. L. (2015). Network Science. Cambridge University Press, Chapter 2.
 • Baydemir T. (2020). Çizge Kuramı - Büyük Çizgeler Daha Küçüklerinin Kopyalarıyla Oluşturulabilir mi? Bilim ve Teknik, Kasım 2020. Erişim adresi: https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/cizge.pdf
 • Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü. 26 Ocak 2021 tarihinde, http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/information/mat_yazkampi.html adresinden erişildi.
 • Brown, J. A., Rudie, J. D., Bandrowski, A., Horn, J. D. V. ve Bookheimer S. Y. (2012). The UCLA multimodal connectivity database: a web-based platform for brain connectivity matrix sharing and analysis. Article in Frontiers in Neuroinformatics.
 • Ceyhun Y. (1976). Çizge Kuramı Üzerine Kısa Bir İnceleme. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayın No:54, Ankara.
 • Çizge Kuramı Tınaz Ekim, Seminer. 26 Ocak 2021 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=zLY0yb8Vt1g&list=PLnGcZzlyKDqR4cR4LXhY0VBaUMhCmT6s0&index=8 adresinden erişildi.
 • Çizgeler Kuramı 1.1, 26 Ocak 2021 tarihinde, https://www.youtube.com/watch?v=yQtYhI1elCo adresinden erişildi.
 • Dafik, Agustin I. H., Alfarisi, R., Kurniawati E. Y. (2020). Integrating A Graph Theory In A School Math Curriculum Of Indonesia Under Realistic Mathematics Education. Internatıonal Journal Of Scıentıfıc & Technology Research, 9. 19 Aralık 2020 tarihinde http://www.ijstr.org/final-print/jan2020/-Integrating-A-Graph-Theory-In-A-School-Math-Curriculum-Of-Indonesia-Under-Realistic-Mathematics-Education-.pdf adresinen erişildi.
 • Debellis, V. A. ve Rosenstein, J. G. (2004). Discrete Mathematics in Primary and Secondary Schools in the United States. ZDM. 36. 46-55. 10.1007/BF02655758. 19 Aralık 2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/226889127_Discrete_Mathematics_in_Primary_and_Secondary_Schools_in_the_United_States adresinden erişildi.
 • Ekimi, T. (2020). Eşleşme Kuramı ve 2012 Nobel Ekonomi Ödülü, Matematik Dünyası, 2020. 26 Ocak 2021 tarihinde http://hacivat.ie.boun.edu.tr/~tinaz/DocumentsPhotos/MD_Kararli%20Esleme_proofs.pdf adresinden erişildi.
 • Ferrarello, D. ve Mammana, M. F. (2018). Graph Theory in Primary, Middle, and High School. 10.1007/978-3-319-70308-4_12.
 • Gaio, A., Branchetti, L. ve Capone, R. (2020). Learning Math Outdoors: Graph Theory using Maps. 10.37626/GA9783959871440.0.12. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/342564911_Learning_Math_Outdoors_Graph_Theory_using_Maps
 • Gaio, A. ve Paola, B. (2018). Discrete Mathematics in Lower School Grades? Situation and Possibilities in Italy. 10.1007/978-3-319-70308-4_3.
 • Gupta, V. (2015). Importance of Graph Theory. Journal of Computer and Mathematical Sciences, 6. 19 Aralık 2020 tarihinde http://compmath-journal.org/dnload/Vandana-Gupta/CMJV06I06P0306.pdf adresinden erişildi.
 • Hart, E. ve Martin, W. G. (2018). Discrete Mathematics Is Essential Mathematics in a 21st Century School Curriculum. 10.1007/978-3-319-70308-4_1.
 • Hart, E. W. ve Sandefur, J. (2016). Teaching and Learning Discrete Mathematics Worldwide: Curriculum and Research
 • Lessner, D. (2011). Graph Theory In High School Education. Charles University, Prague, Czech Republic. Erişim adresi: https://ksvi.mff.cuni.cz/~lessner/w/data/_uploaded/file/papers/2011_06_WDS_lessner_contribution.pdf
 • Matematiğin Peşinde. 26 Ocak 2021 tarihinde https://matematiginpesinde.com/page/2/ adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 19 Aralık 2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/SSS.aspx adresinden erişildi.
 • National Council of Teachers of Mathematics. 28 Ocak 2021 tarihinde, https://www.nctm.org/Search/?query=graph%20theory#?wst=6c1650e12d1250efb188fd3d45636893 adresinden erişildi.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston
 • Nesin Matematik Köyü, 26 Ocak 2021 tarihinde, https://nesinkoyleri.org/wp-content/uploads/2020/01/nmk_tanitim.pdf adresinden erişildi.
 • Nesin Matematik Köyü Lise Yaz Okulları, 26 Ocak 2021 tarihinde, https://nesinkoyleri.org/events/2021-nesin-matematik-koyu-lise-yazokullari/ adresinden erişildi.
 • Nesin Matematik Köyü Tüm Etkinlikler. 26 Ocak 2021 tarihinde, https://nesinkoyleri.org/tum-etkinlikler/ adresinden erişildi.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 19 Aralık 2020 tarihinde https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm#indicator-chart adresinden erişildi.
 • Robert Koleji. 26 Ocak 2021 tarihinde, https://website.robcol.k12.tr/tr/egitim-ogretim/akademik-bolumler/matematik adresinden erişildi.
 • Rosen, K. H. (2019). Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill Education.
 • Rosenstein, J. (2018). The Absence of Discrete Mathematics in Primary and Secondary Education in the United States… and Why that Is Counterproductive. 10.1007/978-3-319-70308-4_2.
 • Santoso, E. B. (2018). Mathematıcs Classroom Actıvıtıes Based On Some Topıcs In Graph Theory To Develop Crıtıcal Thınkıng Of Prımary And Secondary School Students. International Journal of Indonesian Education and Teaching. 2. 154-160. 10.24071/ijiet.2018.020207.
 • Smithers, D. B. (2005). Graph Theory for the Secondary School Classroom. Electronic Theses and Dissertations. 1015. https://dc.etsu.edu/etd/1015
 • Şeker, S.E. (2015). Çizge Kuramı (Graph Theory). YBS Ansiklopedi, v.2, is.2, pp. 17-29, Erişim adresi: http://ybsansiklopedi.com/wp-content/uploads/2015/05/cizge_kuramı.pdf
 • TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Sonuçları 25 Ocak 2021 tarihinde, https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/51._lise_ogrencileri_arastirma_projeleri_final_yarismasi_sonuclari.pdf adresinden erişildi.
 • TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Bilgisayar Olimpiyatları 1. Aşama Sınavı Müfredat ve Kaynaklar. 7 Kasım 2020 tarihinde, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/bilgisayar_ortaokul_1._asama_mufredat_-_2018.pdf adresinden erişildi.
 • Zwillinger, D. (2003). Standard Mathematical Tables and Formulae, CRC Press LLC.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nermin YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ANABİLİM DALI
0000-0003-2349-7892
Türkiye

Destekleyen Kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { te871274, journal = {Tasarım Enformatiği}, issn = {2687-4652}, address = {enformatik@msgsu.edu.tr}, publisher = {Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, number = {2}, pages = {47 - 58}, title = {ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Nermin} }
APA Yılmaz, N. (2021). ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ . Tasarım Enformatiği , 2 (2) , 47-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/871274
MLA Yılmaz, N. "ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ" . Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 47-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/te/issue/66501/871274>
Chicago Yılmaz, N. "ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ". Tasarım Enformatiği 2 (2021 ): 47-58
RIS TY - JOUR T1 - ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ AU - NerminYılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Tasarım Enformatiği JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 58 VL - 2 IS - 2 SN - 2687-4652- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tasarım Enformatiği ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ %A Nermin Yılmaz %T ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ %D 2021 %J Tasarım Enformatiği %P 2687-4652- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Nermin . "ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ". Tasarım Enformatiği 2 / 2 (Aralık 2021): 47-58 .
AMA Yılmaz N. ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ. te. 2021; 2(2): 47-58.
Vancouver Yılmaz N. ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ. Tasarım Enformatiği. 2021; 2(2): 47-58.
IEEE N. Yılmaz , "ÇİZGE KURAMININ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINA EKLENMESİ", Tasarım Enformatiği, c. 2, sayı. 2, ss. 47-58, Ara. 2021