Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 353 - 376 2009-06-01

GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHER PERSPECTIVES ABOUT THE EXPANDED MICROTEACHING EXPERIENCES

Murat PEKER [1]


Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının genişletilmiş mikro öğretim yaşantılarına dayalı görüşlerini alarak genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarının öğretmen yeterliliklerine katkısını incelemektir. Çalışmaya 21 ortaöğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması için gittikleri okulda genişletilmiş mikro öğretim tekniğini kullanarak ders sunumlarını yapmışlardır. Bu uygulama 8 hafta süresince yapılmıştır. Uygulama sonrasında rastgele seçilen 10 matematik öğretmeni adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme metoduyla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonunda matematik öğretmen adaylarının kendilerine daha fazla güvendikleri, genişletilmiş mikro öğretim hakkında olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarından hoşlandıklarını, bu uygulama ile öğretme becerileri hakkında bilgi edindiklerini göstermiştir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının öz güvenlerinin ve öğretme becerilerinin arttığı görülmüştür. Genişletilmiş mikro öğretim uygulamaları, öğretmen adaylarının öğretmede güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelerine fırsat vermiştir. Görüşmeler sonunda ayrıca genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının planlama, zamanlama, değişik örnekler verme, soru sorma, sınıf yönetimi, materyal kullanımı, fiziksel görünüm bakımından önemli bir şekilde gelişmelerini sağladığı görülmüştür. Genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarının ortaöğretim matematik öğretmenliği programlarında kullanılabilecek önemli bir teknik olduğu görülmüştür.
The purpose of this study was to determine the perspectives of pre-service mathematics teachers for expanded microteaching, and was to investigate the contribution of expanded microteaching on preservice mathematics teachers. 21 pre-service secondary mathematics teachers were included in this study. The pre-service mathematics teachers lectured mathematics through expanded microteaching at the high school they were assigned to. The duration of the study was eight weeks. At the end of this process, it was made semi-structured interview with 10 pre-service teachers who taught mathematics through expanded microteaching at the high school. After the interview, it was observed that pre-service mathematics teachers were more confident and positive towards the expanded microteaching. Findings showed that pre-service mathematics teachers enjoyed the expanded microteaching experiences, learned about their teaching abilities. Also their self-confidence and teaching skills increased. The expanded microteaching practice allowed them to assess their instructional strengths and weaknesses. Also the results of the interview showed that expanded microteaching has significant improvements on planning, timing, giving different examples, asking questions, class management, effective material use, and preservice mathematics teachers’ physical appearance. It is seen that the use of expanded microteaching in pre-service secondary mathematics teacher education programs can be a valuable instructional tool.
 • Akalın, S. (2005). Öğretmen adaylarının okullardaki öğretmenlik uygulamaları sırasında geleneksel öğretmenlik uygulamasıyla mikro öğretim uygulamasının karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 1-13.
 • Amobi, F. A. (2005). Preservice teachers’ reflectivity on the sequence and consequences of teaching actions in a microteaching experience. Teacher Education Quarterly, 32(1), 115-130.
 • Baki, A. (1996). Nitelikli matematik öğretmeninin alan eğitimi bilgisi. Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler Sempozyumu, 624-630, Ankara.
 • Baki, A. (1997). Çağdaş gelişmeler ışığında matematik öğretmenliği eğitimi programları. Eğitim ve Bilim, 21(103), 46-54.
 • Benton-Kupper, J.B. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121(4), 830-835.
 • Butler, A. (2001). Preservice music teachers’ conceptions of teaching effectiveness, microteaching experiences, and teaching performance. Journal of Research in Music Education, 49(3), 258-272.
 • Copeland, W.D. (1975). The relationship between microteaching and student teacher classroom performance. The Journal of Educational Research, 68(8), 289- 293.
 • Durmus, S. (2004). Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125-128.
 • Goulding, M., Hatch, G., Rodd, M. (2003). Undergraduate mathematics experience: its significance in secondary mathematics teacher preparation. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 361-393.
 • Hiebert, J., Morris, A.K., Glass, B. (2003). Learning to learn to teach: an “experiment” model for teaching and teacher preparation in mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 201-222.
 • Higgins, A., Nicholl, H. (2003). The experiences of lecturers and students in the use of microteaching as a teaching strategy. Nurse Education in Practice,3, 220- 227.
 • Huber, J., Ward, B.E. (1969). Pre-service confidence through microteaching. Education, 90(1), 65-68.
 • Kaya, Z. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Klinzing, H.G., Floden, R.E. (1991). The development of the microteaching movement in Europa. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Assocation in Chicago, IL.
 • Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-486.
 • MEB. (2004). İlköğretim matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEGEP. (1998). Öğretmen eğitimi dizisi: Fakülte-okul işbirliği. Ankara: YÖK yayını.
 • Olkun, S., Aydogdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (timms): matematik nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim-Online, 2(1), 28-35. İnternetten 2 Mart 2007’de elde edilmiştir: http://www.ilkogretim-online.org.tr.
 • Subramaniam, K. (2006). Creating a microteaching evaluation form: The needed evaluation criteria. Education, 126(4), 666-667.
 • Toluk, Z. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMMS): matematik nedir? İlköğretim-Online, 2(1), 36-41. İnternetten 2 Mart 2007’de elde edilmiştir: http://www.ilkogretim-online.org.tr.
 • Ubuz, B. (2002). Üniversite eğitimi ve öğretmenlik: Matematik öğretmenlerinin ve adayların görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Umay, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmenliği programının öğrencilerin matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Diğer ID JA47CE64HD
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat PEKER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275063, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {353 - 376}, doi = {}, title = {GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {PEKER, Murat} }
APA PEKER, M . (2009). GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 353-376 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275063
MLA PEKER, M . "GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 353-376 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275063>
Chicago PEKER, M . "GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 353-376
RIS TY - JOUR T1 - GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AU - Murat PEKER Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 376 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %A Murat PEKER %T GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD PEKER, Murat . "GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 353-376 .
AMA PEKER M . GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. TEBD. 2009; 7(2): 353-376.
Vancouver PEKER M . GENİŞLETİLMİŞ MİKRO ÖĞRETİM YAŞANTILARI HAKKINDA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 376-353.