BibTex RIS Kaynak Göster

BİLGİSAYAR DESTEKLİ METİN OKUNABİLİRLİĞİ ANALİZİ

Yıl 2009, Cilt: 7 Sayı: 4, 751 - 766, 01.12.2009

Öz

Okunabilirlik kavramı dile özgü bir kavramdır ve genel olarak bir metnin belirli bir düzeydeki okuyucular tarafından anlaşılma derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kullanılan dile özgü olması itibarı ile bu alanda yapılan çalışmaların daha çok ulusal nitelikte olması kaçınılmazdır. Amacımız, disiplinler arası katılımı gerektiren bu türdeki çalışmaların süreç aşamalarını ortaya koyarken, benzer araştırmalarda kullanılabilecek ve Türkçe için eksikliğini hissettiğimiz bir metin analizi yazılımının geliştirilmesi sürecini de konuyla ilgilenen araştırmacılarla paylaşmaktır.

Kaynakça

 • Anagnostou, N. K., Weir, G. R. S. (2006). From corpus-based collacation frequencies to readability measure. ICT in the Analysis, Teaching and Learning of Languages, Preprints of the ICTATLL Workshop. Glasgow, 33- 46.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 58, 171-174.
 • Chall, J. S. (1988). The beginning years. İçinde: Zakaluk, B. L., Samuels, S. J. (Ed.), Readability: Its Past, Present ve Future, 2-13, Newark, Delaware: IRA.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 206-219.
 • Dale, E., Chall, J. S. (1948). A formula for predicting readability. Educational Research Bulletin, January 21 ve February 17, 27:1-20, 37-54.
 • Dale, E., Chall, J. S. (1949). The concept of readability. Elementary English 26:23.
 • Dubay, W. H. (2004). The principles of readability. U.S.: Impact Information.
 • Johnson, K. (2000). Readability. http://www.timetabler.com/reading.html adresinden 28.03.2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Klare, George. R. (1963). The measurement of readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
 • Klare, George. R. (1988). The formative years. In B. L. Zakaluk , S. J. Samuels (Eds.), Readability: Its Past, Present ve Future (pp. 24-34), Newark, Delaware: IRA.
 • McLaughlin, G. H. (1969). SMOG Grading - A new readability formula. Journal of Reading, 22, 639-646.
 • McLaughlin, G. H. (1974). Temptation of the flesch. Journal of Instructional Science, 2(4), 367- 383.
 • Tekbıyık, A. (2006). Lise Fizik I ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 441-446.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Weir, G., Ritchie, C. (2006). Estimating readability with the strathclyde readability measure. ICT in the Analysis, Teaching ve Learning of Languages, Preprints of the ICTATLL Workshop 2006. Glasgow, 25-32.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime – cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

COMPUTER ASSISTED TEXT READABILITY ANALYSIS

Yıl 2009, Cilt: 7 Sayı: 4, 751 - 766, 01.12.2009

Öz

Readability concept is a concept unique to language and is generally defined as the
level of comprehensibility by readers of a certain level. Considering that it is unique
to the language used, it is inevitable that studies conducted in this field are mostly
national in quality. Our aim is to share the process of the development of text
analysis software for Turkish which we felt its deficiency and which can be used in
similar researches by the researchers interested in the subject, while putting
forward the process stages of these kinds of studies requiring interdisciplinary
participation.

Kaynakça

 • Anagnostou, N. K., Weir, G. R. S. (2006). From corpus-based collacation frequencies to readability measure. ICT in the Analysis, Teaching and Learning of Languages, Preprints of the ICTATLL Workshop. Glasgow, 33- 46.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 58, 171-174.
 • Chall, J. S. (1988). The beginning years. İçinde: Zakaluk, B. L., Samuels, S. J. (Ed.), Readability: Its Past, Present ve Future, 2-13, Newark, Delaware: IRA.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 206-219.
 • Dale, E., Chall, J. S. (1948). A formula for predicting readability. Educational Research Bulletin, January 21 ve February 17, 27:1-20, 37-54.
 • Dale, E., Chall, J. S. (1949). The concept of readability. Elementary English 26:23.
 • Dubay, W. H. (2004). The principles of readability. U.S.: Impact Information.
 • Johnson, K. (2000). Readability. http://www.timetabler.com/reading.html adresinden 28.03.2008 tarihinde indirilmiştir.
 • Klare, George. R. (1963). The measurement of readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
 • Klare, George. R. (1988). The formative years. In B. L. Zakaluk , S. J. Samuels (Eds.), Readability: Its Past, Present ve Future (pp. 24-34), Newark, Delaware: IRA.
 • McLaughlin, G. H. (1969). SMOG Grading - A new readability formula. Journal of Reading, 22, 639-646.
 • McLaughlin, G. H. (1974). Temptation of the flesch. Journal of Instructional Science, 2(4), 367- 383.
 • Tekbıyık, A. (2006). Lise Fizik I ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 441-446.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Weir, G., Ritchie, C. (2006). Estimating readability with the strathclyde readability measure. ICT in the Analysis, Teaching ve Learning of Languages, Preprints of the ICTATLL Workshop 2006. Glasgow, 25-32.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime – cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59KA42DU
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tolga GÜYER Bu kişi benim

Turan TEMUR Bu kişi benim

Ebru SOLMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA GÜYER, T., TEMUR, T., & SOLMAZ, E. (2009). BİLGİSAYAR DESTEKLİ METİN OKUNABİLİRLİĞİ ANALİZİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 751-766.

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı