Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 213 - 235 2019-06-26

Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi

Abbas KETİZMEN [1]


2016 yılında Türkiye’de yüksek güvenlik özellikleriyle donatılmış ve dayanıklılığa sahip yeni kimlik kartları kullanılmaya başlandı. Yeni kimlik kartlarına yeni form ve normlar kazandırılırken çok önemli bir güvenlik unsuru gözden kaçırılmıştır.  Bu unsur, bireyin kimlik kartı üzerindeki imzasının tersim yapısı, yani tasarımı ve resmediliş özellikleridir. Risk ise, bireyin kimlik kartı üzerindeki imzasının başkası tarafından görülebilir olması, taklit edilebilir olması ve imza sahteciliğine maruz kalma tehlikesidir. İmza kişiye ait biyometrik bir simgedir. İmzada tersim yapısının güçlü olması, sahtesinin üretilmesini engelleyen faktörüdür.

Türkiye’de yeni kimlik başvurusu sırasında bireyden imza örnekleri alınmaktadır.

Süreç,  işlem sırasında, bireyin kendisine verilen formu imzalamasıyla başlamaktadır.  Birçok kişi atmış olduğu imzasının kimlik kartında görüleceğini bilmemektedir.

Öncesinde bireye imzasını güçlü hale getirmesi konusunda herhangi bir bilgilendirme veya eğitim verilmediği ve işlem sırasında uyarılmadığı da bilinmektedir. Bu süreçte bireyin imzasına özen göstermemesi hayatın akışında olağan bir durumdur.

Uygulama öncesi bilgilendirme eksikliği, bireyi basit tersimli imzaya yöneltmektedir.

Birey kimlik kartını üzerindeki imza formuna, artık hayatı boyunca bağlı kalmak zorunluluğu hissedecektir. Bu konu incelenmiş sorunun tespitiyle ilgili çalışmalar, görüşme ve anket yöntemlerinden yararlanılarak elde edilen veriler ve bulgular yorumlanmıştır.

Araştırma sonucunda, sorunun temelinde imzanın nasıl atılması gerektiği konusunda eğitim ve bilgi yetersizliği olduğu açıkça görülmüştür.

Kimlik kartı, İmza sahteciliği, İmza eğitimi, Grafoloji, İmza tasarımı
 • Aslan, M. Y. (2015); “Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Kapsamında Geniş Anlamda Sahtecilik Suçları”, Ankara Barosu Dergisi, s:159, Ankara
 • Aşıcıoğlu, F. ; Cihangiroğlu, B. ; Aşıcıoğlu, F. editör. ( 2005), Adli Belge İncelemesi. 1. Baskı, İstanbul: Beta Basım AŞ; 2005
 • Birincioğlu, İ. ; Özkara, E. (2010). “Adli Belge İncelemelerinde Bilinmeyenler, Örneklerle Yazı ve İmza Analizi ile Islak İmza Kavramı”, tbbdergisi. Sayı 87 S: 11. Bafra, J. (2009), “Belge, İmza ve El Yazılarının İncelenmesi”, (https://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2143 (erişim tarihi:26.04.2019).
 • Bulut, Ş., (2018) “Eğitim fakülteleri Resim Eğitimi Anabilim Dallarındaki öğrencilerin Resim Yapmada İmgeseli Kullanma Durumları Sivas Örneği”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Vol: 57Issue:24, pp.1806-1814
 • Bulut, Ş. (2019), Çocuğun Resim Hali, Gecekitap Yayınevi, 1. Baskı, Ankara
 • Cihangiroğlu B, editör. (2011) Adli Bilimler I. 3.Baskı, JKDB yayınları. Ankara, 2011; s.269–346Conway, P., James,V. (1959), Evidential Documents, Springfield press, III US
 • Gökbulut, Nur (2017). “Deneysel Atölye-Resim Dersi İçin Bir Uygulama Süreci, Uluslararası Berlin Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu”, Madeby Artist, Sayfa 14, Kasım 2017, Berlin, Almanya
 • Kerimoğlu, Dursun (2006). “İmza nedir, Nasıl atılmalı?”, Çağın Polisi Dergisi, Yıl 5, S.49.
 • Ketizmen, A. (2008). Sahtecilik ve Tahrifata Karşı Geliştirilmiş Kıymetli Kağıt ve Belgelerin Tasarım-Teknolojik Özellikleri, Örnek bir Resmi Belge Tasarım Önerisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, S. 27, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Kumral, B., Akın, H. M., Üner, B., İnce, G.N. (2014 )“Aidiyeti Tespit Edilemeyen İmzaların Gönderildiği Yer ve Belge Türüne Göre Değerlendirilmesi”, Int J Basic Clin Med 2014;2(1):38-41
 • Marmara, N.(1994). El yazısının kişiye ait olup olmadığını belirleyen grafik göstergeler “(Yayımlanmamış doktora tezi).İstanbul Üniversitesi, İstanbul.Yolcu, K., Yılmaz, R., Özdemir, V., Günaydın, U., Tırtıl, L. (2010) “Basit Tersimli 50 İmzanın Adli Belge İncelemesi Açısından Değerlendirilmesi” Turkiye Klinikleri J Foren Med 2010;7(1):1-6
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc30781619a03.71331874
 • https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-basit-tersimli-5-imzanin-adli-belge-incelemesi-acisindan-degerlendirilmesi-57636.html (Erişim tarihi:03.05.2019)
 • https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-yeni-kimlik-karti (Erişim tarihi:03.04.2019)
 • (http://www.aghukuk.org/makale-detay.php?id=270 (Erişim tarihi:26.04.2019).
 • http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?kid=7 (Erişim tarihi:26.04.2019).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.1086.pdf (Erişim tarihi:26.04.2019).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2525.pdf (Erişim tarihi:03.04.2019).
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf (Erişim tarihi:03.04.2019).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1512.pdf (Erişim tarihi:26.04.2019).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9353.pdf (Erişim tarihi:12.02.2019).
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf (Erişim tarihi:21.01.2019).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5701-1710
Yazar: Abbas KETİZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tebd566681, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {213 - 235}, doi = {}, title = {Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KETİZMEN, Abbas} }
APA KETİZMEN, A . (2019). Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 213-235 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/46309/566681
MLA KETİZMEN, A . "Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 213-235 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/46309/566681>
Chicago KETİZMEN, A . "Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 213-235
RIS TY - JOUR T1 - Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi AU - Abbas KETİZMEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 235 VL - 17 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi %A Abbas KETİZMEN %T Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi %D 2019 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD KETİZMEN, Abbas . "Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Haziran 2019): 213-235 .
AMA KETİZMEN A . Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. TEBD. 2019; 17(1): 213-235.
Vancouver KETİZMEN A . Kimlik Kartlarında İmza Tasarımının Önemi ve İmza Eğitimine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(1): 235-213.