Amaç

Tıp Eğitimi Dünyası Türkiye'deki tıp ve sağlık çalışanlarının eğitimi ile ilgilenen Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği'nin resmi dergisidir. Derginin resmi olarak sahipliğini  dernek adına derneğin başkanı temsil eder.

Kapsam

Tıp Eğitimi Dünyası, tıp eğitimi alanı ile ilgili; kesitsel, retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derlemeler, eğitim programı tanıtımları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, kitap değerlendirmelerini yayımlayan bilimsel bir dergidir.