Dergi Hakkında

Yayın Politikası

Amaç ve Kapsam

Tıp Eğitimi Dünyası Türkiye'deki tıp ve sağlık çalışanlarının eğitimi ile ilgilenen herkese açık Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği'nin resmi dergisidir.

Tıp Eğitimi Dünyası, tıp eğitimi alanı ile ilgili; kesitsel, retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derlemeler, eğitim programı tanıtımları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, kitap değerlendirmelerini yayımlayan bilimsel bir dergidir.

Yayın Değerlendirme

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Baş Editör veya Editör tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün araştırma yazısı, derleme ve örnek olay çalışması sınıfı yazılar hakem değerlendirme (eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler. Baş Editör veya Editör, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir. Eş değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra sayfa düzeni yapılıp yayına hazır hale getirilen yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir.

Yayınlama ve Gizlilik Bildirimi

Tıp Eğitimi Dünyası'nın mülkiyeti, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği'ne (Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği) aittir ve Editör ekibine tarafından yönetilmektedir.

Tıp Eğitimi Dünyası'nda yayınlanan makalelerin yazarları telif haklarını elinde bulundurmaktadır. Yazarlar, üçüncü taraflara makaleyi orijinal yazarları ve atıf detayları belirlendiği sürece özgürce kullanma hakkı verir. Yazarlar, Tip Egitimi Dunyasi'nin bir Creative Commons ticari olmayan lisansı altında makaleler yayınladığını onaylamaktadır.


Tıp Eğitimi Dünyası, ulusal açık dergi sistemi olan ULAKBİM Dergi Sistemleri'nin (UDS) desteği ile yayınlanmaktadır. 

Açık Erişim Bildirimi

Tıp Egitimi Dunyası, Creative Commons ticari olmayan telif hakkı lisansları 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu dergide yayınlanan yazıların tümü, okuyucuya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulmaktadır. Okuyucular, makalenin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bağlayabilir. Aynı zamanda Tıp Egitimi Dunyası veya Yazarın yayıncısından önceden izin istemeksizin başka bir yasal amaç için kullanabilirler.

İndeksler

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi 13'ü, uluslararası olmak üzere toplam 23 indekste taranmaktadır.  Yer alınan indeksler sırası ile, TR Dizin, Türk Eğitim İndeksi, TÜRK MEDLINE, Arastirmax, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ASOS Index, Sobiad, Sindex, Kaynakça.info, Akademik Dizin, ReseachBib, Journal Factor, DRJI, International Citation Index, Academic Keys, Google Scholar, Inernational Scientific Indexing, CrossRef, CiteFactor, WorldCat, EuroPub, Index Copernicus, DOAJ şeklindedir. 

Yayın Ücreti

Tıp Eğitimi Dünyası Dergisine gönderilen yayınlardan başvuru veya yayınlanma sürecinde herhangi bir ücret talep edilememektedir.