Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 48, Sayfalar 5 - 28 2017-03-15

Probleme Dayalı Öğrenim Süreci, İşleyişi ve Kazanımlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışmaları

Serpil VELİPAŞAOĞLU [1] , Berna MUSAL [2]


Probleme dayalı öğrenim, yaklaşık yirmi yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk üç sınıfta eğitim programının merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin probleme dayalı öğrenime ve ilişkili süreçlere yönelik görüşlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.

Bu çalışmada öğrencilerin PDÖ süreçlerinin işleyişi ve kazanımlarına ilişkin algılarının ve özdüzenlemeli öğrenme becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçüm gereçleri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Araştırmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 328 öğrenci oluşturmuş, ulaşma oranı %70,7 olarak gerçekleşmiştir. Analizlerde Cronbach’s alpha ve açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir beş ölçek elde edilmiştir. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerinin probleme dayalı öğrenim uygulayan diğer fakültelerde de sınanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Probleme dayalı öğrenim, özdüzenlemeli öğrenme, ölçek, ölçek geliştirme
  • Azer SA. Problem-based learning overview. Navigating Problem-based Learning. 1st ed,nMarrickville, N.S.W.: Elsevier Australia, 2008.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Serpil VELİPAŞAOĞLU
Ülke: Turkey


Yazar: Berna MUSAL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Kasım 2016
Kabul Tarihi : 8 Ocak 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Vancouver Veli̇paşaoğlu S , Musal B . Probleme Dayalı Öğrenim Süreci, İşleyişi ve Kazanımlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışmaları. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 5-28.