Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 48, Sayfalar 49 - 61 2017-03-15

MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZANLAYIŞLARINA KARŞIN YALNIZLIK, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Nazan Karaoğlu [1] , Özlem Coşkun [2] , Işıl İrem Budakoğlu [3]


Amaç: “Anlama”nın anlamlarından biri, hata yapan insanları yargılamamak, insanların hatalar yapabileceklerini kabul etmektir. Özanlayış da benzer şekilde kişinin kendini hatalarıyla kabuludür. Anlayış ve Özanlayış yalnızlık, kaygı ve umutsuzluk durumlarından etkilenebilmektedir. Hekimlerin ironisi şifacı olmak iddiası ile ölümü durdurmanın mümkün olmadığını bilmenin arasındaki noktadır. Bu ana çatışma tıp eğitiminin başlangıcından itibaren hekimleri strese sokar ve özanlayış bu noktada hekimin duygusal bütünlüğünü koruyabilmesi için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, klinik öncesi tıp öğrencilerinin yalnızlık, durumluk ve sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeylerini tanımlamak ve bunları özanlayış ile ilişkisini  analiz etmektir.

Yöntem: Bu korelasyon araştırmasında, sosyo-demografik bilgi soruları, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Öz Anlayış Ölçeğini içeren anket preklinik dönemdeki  toplam 582 öğrenciden  en az üçte birine ulaşılması hedeflenerek tüm öğrencilere gönüllülüğe dayalı olarak uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması (range: 17-25 yaş) 19.80 ± 1.24 yıldı  ve  yaklaşık yarısı yurtta (n = 94 , %49,0 ) yaşıyordu. Çalışmadaki öğrencilerin sadece % 15,3’ü (n=29) şehirden ve %3,1’i (n=6) seçtikleri kariyerden memnun değildi. Çalışma grubunun UCLA, STAI - I, STAI - II, Beck Umutsuzluk ve Öz Anlayış puanları sırasıyla, 33,19±9,47, 38,77±9,31, 43,35±8,27, 4,32±3,94 ve 75,47±12,38 olarak belirlendi. Kariyer seçiminden memnun olmayan öğrencilerin yalnızlık, durumluk ve sürekli kaygı ile umutsuzluk ölçekleri puanları anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p< 0.05). Yalnızlık, durumluk ve sürekli kaygı ile umutsuzluk pozitif korelasyon içinde iken, öz-anlayış ile diğer hepsi arasında negatif korelasyon vardı.

Sonuç: Öz anlayış tıp mesleğinin çeşitli aşamalarındaki stres faktörlerine karşı başa çıkma aracı olabilir ve başkalarına özellikle de hastalara anlayıştan önce gelir. Kendine yardım etmeden başkalarına yardım iddiası çok gerçekçi değildir.

Yalnızlık, Umutsuzluk, Anksiyete, Özanlayış
 • 1.Halvorsen JG. Professionalism reconsidered priorities for physicians. Arch Fam Med 1999; 8: 173-6.
 • 2. Saultz JW. Viewpoint: Are we serious about teaching professionalism in medicine? Acad Med 2007; 82: 574–7.
 • 3.Coulehan J. Viewpoint: Today’s professionalism: engaging the mind but not the heart. Acad Med 2005; 80: 892-8.
 • 4.Leget C, Olthuis G. Compassion as a basis for ethics in medical education. J Med Ethics 2007; 33: 617-20.
 • 5.Karaoglu N, Seker M. Role of desire and expectations on physicological well-being of medical students (letter). Med Teach 2009; 31: 957–61.
 • 6.Karaoglu N, Seker M. Anxiety and depression in medical students related to desire for and expectations from a medical career. West Indian Med J 2010; 59: 196-202.
 • 7.Karaoglu N, Ongel K, Seker M. The reasons for being a doctor and the future expectations. HealthMED 2010; 4: 335-43.
 • 8. Wear D, Zarconi J. Can compassion be taught? Let’s ask our students. J Gen Intern Med 2007; 23: 948-53.
 • 9. Sit SW. Professionalism in vogue. (Letters). Can Fam Physician 2009; 55: 1183.
 • 10. Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, Fischer MR, Wirtz M, Woopen C et.al. Empathy decline and its reasons: a systematic review of studies with medical students and residents. Acad Med 2011; 86: 996-1009.
 • 11. Newton BW, Barber L, Clardy J, Cleveland E, O'Sullivan P. Is there hardening of the heart during medical school? Acad Med 2008; 83: 244-9.
 • 12. Yeo M. Do FPs agree on what professionalism is? Yes. Can Fam Physician 2009; 55: 968-70.
 • 13. Jacobson L, Hawthorne K, Wood F. The ‘Mensch’ factor in general practice: a role to demonstrate professionalism to students. Brit J Gen Pract 2006; 56: 976-9.
 • 14. Alvi T, Assad F, Ramzan M, Khan FA. Depression, anxiety and their associated factors among medical students. J Coll Physicians Surg Pak 2010; 20: 122-6.
 • 15. Karaoglu N, Seker M. Anxiety and depression levels of preclinic years’ medical students and probable effective factors. TAF Prev Med Bull 2011; 10: 303-12.
 • 16. Eller T, Aluoja A, Vasar V, Veldi M. Syptoms of anxiety and depression in Estonian medical students with sleep problems. Depress Anxiety 2006; 23: 250-6.
 • 17. Karaoglu N, Seker M. Is Medical Education Really Stressful? A prospective study in Selcuk University, Turkey. Kuwait Med J 2012; 44: 104 – 12.
 • 18. Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Acad Med 2006; 81: 354–73.
 • 19. Shapiro J. Walking a mile in their patients' shoes: empathy and othering in medical students' education. (Review) Philos Ethics Humanit Med 2008; 3: 10.
 • 20.Bizjak MČ. Symptoms of anxiety, depression, anger and sexual concern and the role of some demographic characteristics among Slovenian youth: A cross sectional study. Zdrav Var 2012; 51: 105-11.
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Nazan Karaoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem Coşkun

Yazar: Işıl İrem Budakoğlu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mart 2017
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2017

Vancouver Karaoğlu N , Coşkun Ö , Budakoğlu I . MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZANLAYIŞLARINA KARŞIN YALNIZLIK, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 49-61.