Makaleler


Y. KIYAK, I. BUDAKOĞLU, N. BOYACI DÜNDAR, Ö. COŞKUN
Olguya Dayalı Çok İstasyonlu Elektronik İç Hastalıkları Sınavının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 ile Uyumunun Değerlendirilmesi, Tıp Eğitimi Dünyası, (2020)
İ. BUDAKOĞLU, Y. KIYAK, Ö. COŞKUN
Tıp Fakültesine Başvurudan Aile Hekimi Olmaya: Tıp Öğrencisinin Ülkelere Göre Eğitim ve Kariyer Serüveni, Tıp Eğitimi Dünyası, (2020)
Y. KIYAK, İ. BUDAKOĞLU, Ö. COŞKUN
Öğretim Tasarımı, Modelleri ve Program Geliştirmeyle İlişkisi, Tıp Eğitimi Dünyası, (2020)
Y. KIYAK, Ö. COŞKUN, İ. BUDAKOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Algılanan Öğrenme Düzeyleri, Uyku Kaliteleri Ve İçecek Tüketimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tıp Eğitimi Dünyası, (2019)
Y. KIYAK, Ö. COŞKUN, İ. BUDAKOĞLU
BLOKZİNCİRİ, AKILLI KONTRATLAR VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÜÇ UYGULAMA ÖRNEĞİ, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2019)
İ. BUDAKOĞLU, Ö. COŞKUN, V. ÖZEKE
Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2018)
H. ALTAN, S. DEMİRTAŞ, D. TAŞ, İ. BUDAKOĞLU
Ankara’da Bir Devlet Hastanesine Başvuran Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansının Belirlenmesi, Ankara Medical Journal, (2017)
N. Karaoğlu, Ö. Coşkun, I. Budakoğlu
MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZANLAYIŞLARINA KARŞIN YALNIZLIK, UMUTSUZLUK VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ, Tıp Eğitimi Dünyası, (2017)
Ç. Yeşil, Ö. Coşkun, İ. Budakoğlu
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI EĞİTİM-ÖĞRENİM AMAÇLI KULLANIMI, Tıp Eğitimi Dünyası, (2016)