Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 50, Sayfalar 5 - 11 2017-12-29

TIP EĞİTİMİNDE EĞİTİM STRATEJİLERİ İLE METABİLİŞ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Utku Şenol [1] , Yeşim Şenol [2] , Mustafa Mert [3] , Buket Cinemre [4] , Can Cevikol [5] , Ali Ünal [6] , Evrim Gülbetekin [7]


Giriş: Metabiliş, bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Metabiliş yaşla birlikte ve uygun eğitim ile gelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, müdahale grubunda uygulanan öğrenme stratejilerinin metabiliş farkındalık ölçeğinde yarattığı değişimi izlemektir. Bu yazı üç yıllık bir projenin ilk sonuçlarını içermektedir

Gereç ve yöntem: Çalışma 2014-2015 eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören ikinci sınıf öğrencilerinin bir bölümüyle ile yürütülen müdahale araştırmasıdır. Matabiliş farkındalığını arttıracak eğitim stratejileri uygulanmıştır. Değişimin izlenmesi için Metabiliş farkındalık ölçeği ( MAI) kullanılmıştır.

Bulgular: Müdahale grubunda kontrol grubuna göre ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir. Başlangıçta MAI puanı ve başarı puanları arasında bir korelasyon bulunmazken, Eğitim verilen grupta MAI ve ortalama başarı arasında anlamlı ve bir ilişki bulunmuştur. (p<0,05, r=,474)

Sonuç: Çalışmanın sonucunda, eğitime katılan öğrencilerin, katılmayanlara göre MAI ölçeği puanlarının eğitim öncesinden sonrasına göre, anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.

metabiliş, eğiim stratejisi
 • 1) Schraw G, Crippen K J, Hartley K. Promoting Self-Regulation in Science Education: Metacognition as Part of a Broader Perspective on Learning; Research in Science Education, 2006; 36: 111-139.2
 • 2) Kuhn D. Metacognitive development, Current Directions in Psychological Science, 2000;9 (5): 178-181.
 • 3) Coutinho S. Self efficacy, metacognition and performance, North American Journal of Psychology. 2008;10 (1):165-172.
 • 4) Schwartz BL. ve Son KL. “Relation between metacognitive monitoring and control”, In: Schwartz BL, Perfect TJ, Eds. Applied Metacogniton. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.
 • 5) Flavell JH. Cognitive development: children’s knowledge about the mind Annual Review of Psychology. 1999; 50: 21-45
 • 6) Joseph N. Metacognition Needed: Teaching Middle and High School Students to Develop Strategic Learning Skills. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth. 2009; 54:2, 99-103.
 • 7) Schraw G, Dennison R. Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology. 1994;19:460-475.
 • 8) Medina MS, Castleberry AN, Persky AM. Strategies for Improving Learner Metacognition in Health Professional Education. Am J Pharm Educ. 2017;81(4):78.
 • 9) Alexander J, Johnson K, Albano J, Freygang T, Scott B. Relation between intelligence and development of metaconcetual knowledge. Metacognition and Learning. 2006;1:51-67.
 • 10) Landine J, Stewart J. Relationship between matacognition, motivation, locus of control, self efficacy, and Academic achievement. Canadian Journal of Counseling. 1998;32(3): 200-212.
 • 11) Turan S, Demirel O, Sayek I. “Metacognitive awareness and self-regulated learning skills of medical students in different medical curricula”, Medical Teacher 2009; 31 (10):e477-483.
 • 12) Polat S, Uslu M. Fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının 5. sınıf öğrencilerininerişilerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012; 5 (3): 28-42.
 • 13) Sperling RA, Howard BC, Staley R, DuBois N. Metacognition and Self-Regulated Learning Constructs; Educational Research and Evaluation 2004;10(2) 117-139.
 • 14) Sternberg RJ. Intelligence as Developing Expertise; Contemporary Educational Psychology 1999; 24, 359-375.
 • 15) Jacobs JE, Paris SG. Children’s Metacognition About Reading: Issues in Definition, Measurement, and Instruction; Educational Psychologist. 1987; 22(3-4)255-278.
 • 16) Chew KS, Durning SJ, van Merriënboer JJ. Teaching metacognition in clinical decision-making using a novel mnemonic checklist: an exploratory study. Singapore Med J. 2016 Dec;57(12):694-700.
 • 17) Karpicke JD, Butler AC, Roediger HL 3rd. Metacognitive strategies in student learning: do students practise retrieval when they study on their own? Memory. 2009;17(4):471-9.
 • 18) Hartman HJ. Metacognition in teaching and learning: An introduction; Instructional Science 1998; 26: 1-3.
 • 19) Ekiz D. Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri, İlköğretim online 2006;5 (1):45-57.
 • 20) Vermetten YJ, Vermunt J D, Lodewijks HG. Powerful learning environments? How university students differ in their response to instructional measures; Learning and Instruction: 2002;12, 263-284.
 • 21) Georghiades P. Beyond conceptual change learning in science education: focusing on transfer, durability and metacognition; Educational Research. 2000; 42 (2): 119–139.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Utku Şenol
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD
Ülke: Turkey


Yazar: Yeşim Şenol (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD

Yazar: Mustafa Mert
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Buket Cinemre
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD

Yazar: Can Cevikol
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD

Yazar: Ali Ünal
Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Yazar: Evrim Gülbetekin
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Kasım 2017
Kabul Tarihi : 20 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Vancouver Şenol U , Şenol Y , Mert M , Cinemre B , Cevikol C , Ünal A , Gülbetekin E . TIP EĞİTİMİNDE EĞİTİM STRATEJİLERİ İLE METABİLİŞ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 5-11.