Yıl 2018, Cilt 17 , Sayı 53, Sayfalar 24 - 40 2018-12-31

Evaluation of Clinical Learning Climate ın a Flipped Classroom Implementation
Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi

Cüneyt Orhan Kara [1] , Erol Gürpınar [2]


Background: Flipped classroom has been used in otolaryngology clerkship education at Pamukkale University Medical Faculty. In this flipped classroom implementation while classroom lectures are offered online, students participate in clinical practices at these times. This study investigated the effect of this flipped classroom strategy on student’s clinical learning climates perceptions

Materials and Methods: Data were collected using the Clinical Learning Climate Scale. Seventy-six students filled the scale form. The results were compared with previously reported national data. Students’ written feedbacks were analysed and gathered under related scale items. In this way, we tried to explain the results of the Clinical Learning Climate Scale using clues from feedback. The results are compared with previously reported national data. In addition, student written feedback was assessed by content analysis.

Results: Scores of the study group were higher than the groups of national study. 

While the total scale points was 118.47 ± 20.85 in national study, it was found as 149.65 ± 12.04 in research group (PAÜKBB). The highest difference was found in the clinical education subscale’s points (National 75.19 ± 16.01 vs PAÜKBB 101.81 ± 8.55). Written feedback also includes a large number of student comments that could explain this quantitative data.

Conclusion: Evidences have been obtained that the application of the flipped classroom strategy has a positive impact on the students' clinical learning climate perception. 

It should not be forgotten that this success is partly due to the flipped classroom strategy as well as the active participation of faculty members and residents in clinical education.

Giriş; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kulak burun boğaz klinik stajında ters yüz sınıf uygulanmaktadır. Ters yüz sınıf uygulamasında öğrenciler mesai saatlerini klinik hizmetlerde değerlendirirken, çevrimiçi sunulan dersleri ise bağımsız çalışma saatlerinde izlemektedirler. Bu çalışmada ters yüz sınıf stratejisinin öğrenci klinik öğrenme iklim algısındaki etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Veriler Klinik Öğrenme İklim Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yetmiş altı öğrenci ölçek formunu doldurmuştur. Sonuçlar önceden rapor edilmiş ulusal verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca öğrenci yazılı geri bildirimleri içeriği incelenmiş ve bu içerikler ilgili ölçek maddeleri altında toplanmıştır. Bu şekilde geri bildirimlerden elde dilen ipuçları ile Klinik Öğrenme İklim ölçek sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubunun puanları ulusal puanlardan daha yüksek bulunmuştur. Toplam ölçek puan ortalamaları ulusalda 118.47±20.85 iken, araştırma grubunda (PAÜKBB) 149.65 ±12.04 bulunmuştur. En yüksek fark ise klinik eğitim ortamı alt ölçek puanında ortaya çıkmıştır (Ulusal 75.19±16.01 vs PAÜKBB 101.81 ± 8.55). Yazılı geri bildirimlerde de bu nicel verileri açıklayabilecek çok sayıda öğrenci yorumuna rastlanmıştır.

Sonuç: Ters yüz sınıf uygulamasının öğrencilerin klinik öğrenme iklim algısını pozitif olarak etkilediği yönünde kanıtlar elde edilmiştir. Bu başarının bir kısmının öğretim üyelerinin ve uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitim sürecine aktif katılımına da bağlı olduğu göz ardı edilmemelidir.

 • 1. Yılmaz, N.D. (2010) Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Öz yeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • 2. Balkan, A. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin klinik öğrenme iklimi algılarının akademik başarıya etkisinin değerlendirilmesi. file:///C:/Users/user/Downloads/409664%20(3).pdf
 • 3. Roff S, McAleer S. What is educational climate? Med Teach. 2001;23(4):333-334.
 • 4. Yılmaz Demiral N. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde: Öğrenme ortamı ve öğrenme iklimi. Türkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics 2016;1:1-7.
 • 5. Yilmaz ND, Velipasaoglu S, Ozan S, Basusta BU, Midik O, Mamakli S, Karaoglu N, Tengiz F, Durak Hİ, Sahin H. A multicenter study : how do medical students perceive clinical learning climate? Med Educ Online. 2016;21:30846.
 • 6. Kara CO. (2016) Tıp Fakültesi Klinik Eğitiminde “Ters Yüz Sınıf Modeli” kullanılabilir mi? Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 7. Kara CO. Ters yüz sınıf Tıp Eğitimi Dünyası 15;12-26, 2016.
 • 8. Baris Sezer &Ece Abay. Looking at the Impact of the Flipped Classroom Model in Medical Education. Scand J Educ Research 2018 (in press)
 • 9. Kara CO. Ters yüz sınıf Toraks Cerrahisi Bülteni 2015; 9: 224-8
 • 10. Karim J, Al-Halabi B, Marwan Y, Sadeq H, Dawas A, Al-Abdulrazzaq D. The educational environment of the undergraduate medical curriculum at Kuwait University. Adv Med Educ Pract. 2015 ;6:297-303.
 • 11. Dolmans DH, Wolfhagen IH, Heineman E, Scherpbier AJ. Factors adversely affecting student learning in the clinical learning environment: a student perspective. Educ Health (Abingdon). 2008;21:32.
 • 12. Boor K, Scheele F, van der Vleuten CP, Teunissen PW, den Breejen EM, Scherpbier AJ. How undergraduate clinical learning climates differ: a multi-method case study. Med Educ. 2008; 42:1029-36.
 • 13. Kendall ML, Hesketh EA, Macpherson SG. The learning environment for junior doctor training--what hinders, what helps. Med Teach. 2005;27:619-24.
 • 14. Daloğlu M, Şenol Y. Multiprofesyonel Eğitim: Avantajlar, Zorluklar ve Program Geliştirme Önerileri. Tıp Eğitimi Dünyası 2018; 17: 5-12.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2219-4283
Yazar: Cüneyt Orhan Kara (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erol Gürpınar
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ted433132, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {}, publisher = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {24 - 40}, doi = {10.25282/ted.433132}, title = {Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kara, Cüneyt Orhan and Gürpınar, Erol} }
APA Kara, C , Gürpınar, E . (2018). Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası , 17 (53) , 24-40 . DOI: 10.25282/ted.433132
MLA Kara, C , Gürpınar, E . "Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018 ): 24-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ted/issue/39892/433132>
Chicago Kara, C , Gürpınar, E . "Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018 ): 24-40
RIS TY - JOUR T1 - Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi AU - Cüneyt Orhan Kara , Erol Gürpınar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.433132 DO - 10.25282/ted.433132 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 40 VL - 17 IS - 53 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.433132 UR - https://doi.org/10.25282/ted.433132 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi %A Cüneyt Orhan Kara , Erol Gürpınar %T Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 53 %R doi: 10.25282/ted.433132 %U 10.25282/ted.433132
ISNAD Kara, Cüneyt Orhan , Gürpınar, Erol . "Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 53 (Aralık 2019): 24-40 . https://doi.org/10.25282/ted.433132
AMA Kara C , Gürpınar E . Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018; 17(53): 24-40.
Vancouver Kara C , Gürpınar E . Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018; 17(53): 40-24.