Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 55, Sayfalar 101 - 107 2019-08-31

An example of TEAD contribution to the development of multidisciplinary clinical clerckship programs: ACU Orthopedics / Physical Medicine and Rehabilitation Clerckship Program
Multidisipliner klinik staj programlarının geliştirilmesinde TEAD katkısına bir örnek: ACU Ortopedi/FTR Stajı

Tekin Kerem ÜLKÜ [1] , Şule ARSLAN [2] , Levent ALTINTAŞ [3] , Melike ŞAHİNER [4]


Introduction

Integrated education systems in medical education, which started in the world since the 1950s, have been applied in an increasing number of faculties since the 1960s in our country. Although the integration of medical education programs is implemented by medical schools, there are also significant differences and problems regarding the realization of integration. horizontal and vertical integration in clinical trainings has quite different and difficult  features regarding both content and context.  In addition, assessment has also of particular importance while  structuring integration.

Aim

The aim of this article is to discuss the program development studies of the 5th grade Orthopedics / PTR clerkship of Acıbadem Universtity School of Medicine as a result of a joint study with Department of Medical Education (DME) and to reveal the stages of developing a clinical training program with the contribution of DME.

Conclusion

The existence of individual motivations of the faculty members is one of the important factors in the success of the process. It was seen that, despite the difficulties faced by the service workloads of the faculty members working in the clinical period, they were able to work together and develop situations in which they would be successful and willing to develop processes that contribute to medical education. DMEs should effectively act as consultants in these multidisciplinary studies in the clinical period.

Dünyada 1950’lerden itibaren başlayan tıp eğitiminde entegre eğitim sistemleri , ülkemizde 1960'lı yıllardan itibaren giderek artan sayıda fakültede uygulanmaya başlamıştır. Tıp eğitim programlarındaki entegrasyon tıp fakülteleri tarafından uygulanmakta olsa da gerçek anlamda  entegrasyonun gerçekleştirildiği konusunda belirgin farklılıklar ve sorunlar da bulunmaktadır.  Klinik staj eğitimlerindeki  entegrasyon ise oldukça farklı özellikler içermektedir, yatay dikey entegrasyon açısından  taska dayalı  öğrenme yöntemleri ile entegrasyon  sağlanabildiği gibi  disiplinler arası entegrasyon uygulamaları da vardır. Entegrasyonun eğitim içeriği ve  eğitimin verilme yöntemleri açısından yapılanmasının yanı sıra ölçme değerlendirmesi de ayrı önem taşımaktadır.

Bu makaledeki amaç  ACU Tıp Fakültesi 5. Sınıf Ortopedi/FTR  stajının  TEAD ile  ortak bir çalışma sonucu gerçekleştirdiği   program geliştirme çalışmalarını tartışmaya açmak ve  TEAD katkısı ile  gelişen bir klinik eğitim programı geliştirme   aşamalarını  ortaya koymaktır.

Süreçlerin yürütülmesinde öğretim üyelerinin bireysel motivasyonlarının varlığı başarıyı sağlayan önemli faktörlerden biridir. Klinik dönemde görev yapan öğretim üyelerinin hizmet iş yükleri nedeni ile  karşılaşmış oldukları zorluklara rağmen birlikte çalışarak tıp eğitimine katkı sağlayan  süreçler geliştirme konusunda istekli ve başarılı olacakları durumlar geliştirebildikleri bu çalışma süreci ile  görülmüştür. TEAD’lar klinik dönemdeki bu multidisipliner çalışmalarda danışman  rolünü  etkin olarak sürdürmelidir. 

  • Wall A., Leckie A. Curriculum Integration: An Overview. Current Issues in Middle Level Education, 2017; 22 (1): 36-40
  • Harden RM. The integration ladder: a tool for curriculum planning and evaluation. Medical Education 2000;34:551-557.
  • Şenol Y., Aktekin M. Tıp Eğitiminde Entegrasyon. Tıp Eğitimi Dünyası, 2003;13: 51-58
  • https://www.acibadem.edu.tr/mezuniyet-oncesi
  • http://kongre.teged.org/uploads/GiBtLCaL/media/utes-2017-bildiri-kitapcigi_gG5djEiE.pdf
  • http://kongre.teged.org/uploads/Tr8J4Mvm/media/utes-2019-kitapcikpdf_4ailVrsC.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3980-7226
Yazar: Tekin Kerem ÜLKÜ
Kurum: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2215-4142
Yazar: Şule ARSLAN
Kurum: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4950-6956
Yazar: Levent ALTINTAŞ
Kurum: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6561-7675
Yazar: Melike ŞAHİNER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Vancouver Ülkü T , Arslan Ş , Altıntaş L , Şahi̇ner M . Multidisipliner klinik staj programlarının geliştirilmesinde TEAD katkısına bir örnek: ACU Ortopedi/FTR Stajı. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 101-107.