Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Factors Affecting Parking Choice Behaviors: The Case of Izmir

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 3, 11887 - 11901, 01.05.2022
https://doi.org/10.18400/tekderg.766468

Öz

In the study, the parking behavior of drivers using two on-street car parks and two parking garages has been investigated in Alsancak. Alsancak is one of the most central regions of Izmir Province. Data were collected with the help of a survey asking drivers about their socio-economic characteristics, travel information and, why they prefer parking lots. This study tried to determine the duration of parking and the independent variables affecting parking lot choice. The binary logit model was used in the analysis. Utilization rate and peak hour occupancy of parking lots were determined with the help of observations. Factors affecting parking choice selection behaviours have been identified.

Kaynakça

 • Yardım, S., Korkmaz B. ve Yılmaz D., Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 06-210, 2006.
 • Okubay, M., Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada-Eminönü Bölgesi Örneği, Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 2008.
 • Kutlu, K., Trafik Etüdleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 1975.
 • Özdirim, M., Trafik Mühendisliği, KGM, Ankara, 1994.
 • Ma, X., Sun, X., He, Y., and Chen, Y., Parking Choice Behavior Investigation: A Case Study at Beijing Lama Temple. Procedia-Social and Behavioral Science, 96, 2635-2642, 2013.
 • Ibeas, A., Dell’Olio, L., Bordagaray, M., and Ortuzar, D., Modelling Parking Choices Considering User Heterogeneity, Transportation Research Part A, 70, 41-49, 2013.
 • Axhausen, W., K., Polak, and W., J., Choice of Parking: Stated Preference Approach Transportation, Kluwer Academic Publisher, Hollanda, 1991.
 • Teknomo, K., and Hokao, K., Parking Behavior in Central business Districy a Study case of Surabaya, Indonesia, Journal of EASTS, 2, 551-570, 1997.
 • Kobus, M., Puigarnau, E., Rietveld, P., and Ommeren, J., The On-street Parking Premium and Car Drivers’ Choice Between Street and Garage Parking, Regional Science and Urban Economics, 43, 395-403, 2013.
 • Hongzhi, G., and Lanhui, L., Survey and Analysis of Parking Behavior in Metropolitan Business Quarter, Journal of Beijing Polytechnic University, 2003.
 • Yong, Y., and Min, L., Research on Relationship Between Parking-charge and Parking Behavior in CBD, Journal of Hebei University of Technology, 37, 110-114, 2008.
 • Hess,S., and Polak,J.W., An Analysis of Parking Behavior Using Discrete Choice Models Calibrated on SP Datasets, R-Sessions At The European Regional Science Conference, Porto, 2004.
 • Khalid, A., Waerdan, P., Janssens, D., and Wets, G., A Conceptual Framework for Forecasting Car Driver’s On-Street Parking Decisions, Transportation Research Procedia, 37, 131-138, 2019.
 • Gülhan, G., ve Ceylan, H., Otopark Sorununa Otopark Yönetimi Temelinde Yaklaşımlar: İzmir Örneği, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 63-73, 2010.
 • Dönmez, Y., Çabuk, S., Öztürk, M., ve Gökyer, E., Safranbolu Kentsel Sit Alanında Otopark Sorunu ve Çözüm Alternatifleri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 137-145, 2016.
 • Ceylan, H., Gulhan, G., Ceylan H., ve Haldenbilen, S., Kentlerimizde Yol Kenarı Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Örneği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 12. Ulaştırma Kongresi (Ulaştırma Politikaları) Bildiriler Kitabı, 59-70, 2017.
 • Haldenbilen S., Murat, Y.Ş., Baykan, N., ve Meriç, N., Kentlerde Otopark Sorunu: Denizli Örneği, PAJES, 5(2-3), 1099-1108, 1999.
 • Scheiner J., Faust N., Helmer J., Straub M., and Holz-Rau C., What's That Garage For? Private Parking and On-Street Parking in a High-Density Urban Residential Neighbourhood, Journal of Transport Geograpy, 85, 1-14, 2020.
 • Wang H., Li R., Wang X., and Shang P., Effect of On-Street Parking Pricing Policies on Parking Characteristics: A Case Study of Nanning, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 137, 65-78, 2020.
 • Atalay A., ve İçen Y., Kentiiçi Otopark Analizi: Elazığ İli Örneği, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(3), 403-413, 2020.
 • Train, K.E., Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge University Pres, New York, 2009.
 • Şenbil M., ve Yetişkul E., İstanbul için Gece Parklanma Davranışları Modellemesi, İMO Teknik Dergi, 27 (3), 7515-7532, 2016.

Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği

Yıl 2022, Cilt: 33 Sayı: 3, 11887 - 11901, 01.05.2022
https://doi.org/10.18400/tekderg.766468

Öz

Çalışmada, İzmir ilinin en merkezi bölgelerinden birisi olan Alsancak bölgesinde iki yol kenarı otoparkı ve iki kapalı otoparkı kullanan sürücülerin davranışları incelenmiştir. Sürücülere sosyoekonomik özelliklerinin, yolculuk bilgilerinin ve otoparkları neden tercih ettiklerinin sorulduğu bir anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Otoparklarda kalma süreleri ile bu süreleri etkileyen bağımsız değişkenlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizlerde ikili logit model kullanılmıştır. Yapılan gözlemlerle otoparkların doluluk oranları ve zirve saat işgal oranları tespit edilmiştir. Otopark seçimini etkileyen faktörler tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Yardım, S., Korkmaz B. ve Yılmaz D., Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 06-210, 2006.
 • Okubay, M., Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada-Eminönü Bölgesi Örneği, Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 2008.
 • Kutlu, K., Trafik Etüdleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 1975.
 • Özdirim, M., Trafik Mühendisliği, KGM, Ankara, 1994.
 • Ma, X., Sun, X., He, Y., and Chen, Y., Parking Choice Behavior Investigation: A Case Study at Beijing Lama Temple. Procedia-Social and Behavioral Science, 96, 2635-2642, 2013.
 • Ibeas, A., Dell’Olio, L., Bordagaray, M., and Ortuzar, D., Modelling Parking Choices Considering User Heterogeneity, Transportation Research Part A, 70, 41-49, 2013.
 • Axhausen, W., K., Polak, and W., J., Choice of Parking: Stated Preference Approach Transportation, Kluwer Academic Publisher, Hollanda, 1991.
 • Teknomo, K., and Hokao, K., Parking Behavior in Central business Districy a Study case of Surabaya, Indonesia, Journal of EASTS, 2, 551-570, 1997.
 • Kobus, M., Puigarnau, E., Rietveld, P., and Ommeren, J., The On-street Parking Premium and Car Drivers’ Choice Between Street and Garage Parking, Regional Science and Urban Economics, 43, 395-403, 2013.
 • Hongzhi, G., and Lanhui, L., Survey and Analysis of Parking Behavior in Metropolitan Business Quarter, Journal of Beijing Polytechnic University, 2003.
 • Yong, Y., and Min, L., Research on Relationship Between Parking-charge and Parking Behavior in CBD, Journal of Hebei University of Technology, 37, 110-114, 2008.
 • Hess,S., and Polak,J.W., An Analysis of Parking Behavior Using Discrete Choice Models Calibrated on SP Datasets, R-Sessions At The European Regional Science Conference, Porto, 2004.
 • Khalid, A., Waerdan, P., Janssens, D., and Wets, G., A Conceptual Framework for Forecasting Car Driver’s On-Street Parking Decisions, Transportation Research Procedia, 37, 131-138, 2019.
 • Gülhan, G., ve Ceylan, H., Otopark Sorununa Otopark Yönetimi Temelinde Yaklaşımlar: İzmir Örneği, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 63-73, 2010.
 • Dönmez, Y., Çabuk, S., Öztürk, M., ve Gökyer, E., Safranbolu Kentsel Sit Alanında Otopark Sorunu ve Çözüm Alternatifleri, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 137-145, 2016.
 • Ceylan, H., Gulhan, G., Ceylan H., ve Haldenbilen, S., Kentlerimizde Yol Kenarı Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Örneği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 12. Ulaştırma Kongresi (Ulaştırma Politikaları) Bildiriler Kitabı, 59-70, 2017.
 • Haldenbilen S., Murat, Y.Ş., Baykan, N., ve Meriç, N., Kentlerde Otopark Sorunu: Denizli Örneği, PAJES, 5(2-3), 1099-1108, 1999.
 • Scheiner J., Faust N., Helmer J., Straub M., and Holz-Rau C., What's That Garage For? Private Parking and On-Street Parking in a High-Density Urban Residential Neighbourhood, Journal of Transport Geograpy, 85, 1-14, 2020.
 • Wang H., Li R., Wang X., and Shang P., Effect of On-Street Parking Pricing Policies on Parking Characteristics: A Case Study of Nanning, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 137, 65-78, 2020.
 • Atalay A., ve İçen Y., Kentiiçi Otopark Analizi: Elazığ İli Örneği, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(3), 403-413, 2020.
 • Train, K.E., Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge University Pres, New York, 2009.
 • Şenbil M., ve Yetişkul E., İstanbul için Gece Parklanma Davranışları Modellemesi, İMO Teknik Dergi, 27 (3), 7515-7532, 2016.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Makale
Yazarlar

Mervegül Uysal 0000-0002-6482-1436

Yalçın Alver 0000-0002-9833-4505

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2022
Gönderilme Tarihi 9 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 33 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Uysal, M., & Alver, Y. (2022). Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği. Teknik Dergi, 33(3), 11887-11901. https://doi.org/10.18400/tekderg.766468
AMA Uysal M, Alver Y. Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği. Teknik Dergi. Mayıs 2022;33(3):11887-11901. doi:10.18400/tekderg.766468
Chicago Uysal, Mervegül, ve Yalçın Alver. “Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği”. Teknik Dergi 33, sy. 3 (Mayıs 2022): 11887-901. https://doi.org/10.18400/tekderg.766468.
EndNote Uysal M, Alver Y (01 Mayıs 2022) Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği. Teknik Dergi 33 3 11887–11901.
IEEE M. Uysal ve Y. Alver, “Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği”, Teknik Dergi, c. 33, sy. 3, ss. 11887–11901, 2022, doi: 10.18400/tekderg.766468.
ISNAD Uysal, Mervegül - Alver, Yalçın. “Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği”. Teknik Dergi 33/3 (Mayıs 2022), 11887-11901. https://doi.org/10.18400/tekderg.766468.
JAMA Uysal M, Alver Y. Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği. Teknik Dergi. 2022;33:11887–11901.
MLA Uysal, Mervegül ve Yalçın Alver. “Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği”. Teknik Dergi, c. 33, sy. 3, 2022, ss. 11887-01, doi:10.18400/tekderg.766468.
Vancouver Uysal M, Alver Y. Otopark Seçim Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği. Teknik Dergi. 2022;33(3):11887-901.