Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 2143 - 2161, 15.12.2019

Öz

Osmanlı Devleti’nin İngilizlerle girdiği siyasi, ekonomik ve askerî ilişkiler neticesinde İngilizlere Türkçe öğretimini konu edinen birçok eser yayımlanmıştır. Bu eserleri hazırlayanlardan biri de Sir James William Redhouse’dur. Bu çalışmanın amacı, Redhouse’un yazdığı A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language (Muhtasar Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi) adlı eseri yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından incelemektir.

Nitel olarak planlanan araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Ulaşılan verilere göre eserde dil bilgisi çeviri yönteminin izleri görülmektedir. Ayrıca Redhouse eserinde çok sayıda örnek kelimeye yer vermiştir. Bunun yanı sıra Redhouse’un örnek Türkçe kelimelerin ve cümlelerin telaffuzuna yer vermesi dikkat çekmektedir.

Kaynakça

 • Alan, G. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’na Amerikan Protestan Okulları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Aydın, Ö. (1996). Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğretimi. Ankara: (Yayınevi belirtilmemiştir).
 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(4), 107-133.
 • Demircan, Ö. (2005). Yabancı-dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Der Yayınevi.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2018). İngilizlere Türkçe öğretiminde tarihî bir eser: “Osmanlı konuşma dili cep kılavuzu. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 10(3), 183-199.
 • Eren, H. (1998). Türklük bilimi sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gatenby, E. V. (1954). Material for a study of Turkish words in English. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XII, 85-144.
 • Hitzel, F. (1995). Dil oğlanları ve tercümanlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Karagöl, E. (2011). Sir James William Redhouse ve İngilizlere Türkçe öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Patton, Q., M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, çev. ed.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Redhouse, J. W. (1855). The Turkish campaigner’s vade-mecum of Ottoman colloquial language. London: Published By Thomas Harrison.
 • Redhouse, J. W. (1884). A simplified grammar of the Ottoman-Turkish language. London: Trübner&Co.
 • Serin, N. ve Turan, D. E. (2015). Yunus Emre Türkçe Öğretimi Seti’nde yer alan metinlerin tür, tema ve özgünlük açısından incelenmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1229-1250.
 • Tekeli, İ. ve İlkin, S. (1999). Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Efecan KARAGÖL>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0331-8009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { teke667084, journal = {Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi}, issn = {2147-0146}, address = {}, publisher = {Cengiz ALYILMAZ}, year = {2019}, volume = {8}, number = {4}, pages = {2143 - 2161}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ}, key = {cite}, author = {Karagöl, Efecan} }
APA Karagöl, E. (2019). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 8 (4) , 2143-2161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/50771/667084
MLA Karagöl, E. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ" . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2019 ): 2143-2161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/50771/667084>
Chicago Karagöl, E. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2019 ): 2143-2161
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ AU - Efecan Karagöl Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2143 EP - 2161 VL - 8 IS - 4 SN - 2147-0146- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ %A Efecan Karagöl %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ %D 2019 %J Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi %P 2147-0146- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Karagöl, Efecan . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 / 4 (Aralık 2019): 2143-2161 .
AMA Karagöl E. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ. TEKE. 2019; 8(4): 2143-2161.
Vancouver Karagöl E. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2019; 8(4): 2143-2161.
IEEE E. Karagöl , "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 2143-2161, Ara. 2019