Tekstil ve Mühendis
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-7599 | e-ISSN 2147-0510 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Tekstil Mühendisleri Odası | http://www.tekstilvemuhendis.org.tr


  

TEKSTİL VE MÜHENDİS

Üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.  (ISSN: 1300-7599 E-ISSN: 2147-0510)

"Tekstil ve Mühendis", özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan bir dergidir. Dergide tekstille ilgili bilimsel, teknik, ekonomik içerikli yazılar yayımlanır. Bu yazılar, yazım kurallarına göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar veya belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar biçiminde olabilir. 


TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Adına İmtiyaz Sahibi

Aykut ÜSTÜN (TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı)

Tekstil ve Mühendis

ISSN 1300-7599 | e-ISSN 2147-0510 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Tekstil Mühendisleri Odası | http://www.tekstilvemuhendis.org.tr
Kapak Resmi


  

TEKSTİL VE MÜHENDİS

Üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.  (ISSN: 1300-7599 E-ISSN: 2147-0510)

"Tekstil ve Mühendis", özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan bir dergidir. Dergide tekstille ilgili bilimsel, teknik, ekonomik içerikli yazılar yayımlanır. Bu yazılar, yazım kurallarına göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar veya belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar biçiminde olabilir. 


TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Adına İmtiyaz Sahibi

Aykut ÜSTÜN (TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı)