Yıl 2018, Cilt 25 , Sayı 112, Sayfalar 344 - 354 2018-12-31

Analysis of Employment and Work Accidents in Turkish Textile Sector
Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi

Esma Nur GÜLLÜOĞLU [1] , Erturul TAÇGIN [2]


Textile is the oldest sector due to the necessity of dressing, which is the most basic need of mankind, and has shown great development with its wide range of applications over time. The textile industry has an important place in the world trade and production as much as it is in our country. Work accidents increase with the increase in production and competition, and the risks to the health of workers and work safety are increasing. Textile sector has an important place in terms of the number of work accidents in our country. In this study, between the years 2007-2016 work accidents occurred in Turkey and work accidents in the textile sector data were examined and analyzed. Besides, Turkey textile sector accidents at work were compared with data from member countries of the European Union.

Tekstil, insanlığın en temel gereksinimi olan giyinme ihtiyacından dolayı ortaya çıkan en eski bir sektör olup, zaman içinde çok geniş uygulama alanları ile büyük gelişim göstermiştir.  Tekstil sektörü ülkemizde olduğu kadar, dünya ticaretinde ve üretiminde önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve rekabetin büyük ölçüde artmasıyla iş kazaları sonucu çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikelerde artmaktadır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sayısı bakımından tekstil sektörü önemli bir yer tutmaktadır.  Bu çalışmada 2007-2016 yılları arasında Türkiye genelinde meydana gelen iş kazaları ile tekstil sektöründe yaşanan kazalara ait veriler incelenerek analiz edilmiştir. Bunun yanında Türkiye tekstil sektörü iş kazaları verileri Avrupa birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılmıştır.

 • http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm (Erişim: 11.03.2018)
 • Atılgan, T., Dengizler, İ., (2007), Hazır Giyim Sektöründe Örgütsel Stres Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 62-93.
 • T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Tekstil, Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2015-2018, Sanayi Genel Müdürlüğü
 • Temmuz (2012), Tekstil Ürünleri İmalatı ve Giyim Eşyalarının İmalatı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi , 81, 22-27.
 • Şahin, D., (2015), Türkiye ve Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünün Analizi, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (47), 155-171.
 • Mezarcıöz, S., Oğulata, R.T., (2014), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Tekstil İşletmelerinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Sorunları, Mühendis ve Makine, 55 (655), 72-79.
 • Uğurlu, F., (2011), Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adana.
 • Arpat, B., Yeşil, Y., Öter, N.S., (2014), Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Çalışan Algıları ve Farkındalığı: Denizli İli Örneği, Akademik Sosyal Araştırma Dergisi, 2 (8), 281-318.
 • Serinken, M., Türkçüer, İ., Dağlı, B., Karcıoglu, Ö., Zencir, M., Uyanık, E., (2012), Work-related injuries in textile industry workers in Turkey, Ulus Travma Acil Cerrahi Derg., 18(1), 31-36
 • Ergin, H., Mergen, A., (2017), Hazır Giyim Mağazacılık Sektöründe İş Kazaları ve Çözüm Önerileri:_Örnek Bir Uygulama, Marmara Fen Bilimleri Dergisi, I: 29-38
 • Efe, Ö.F., Efe, B., (2015), Tekstil Sektöründe İş Kazalarının Oluşumuna Ait Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3 (3), 623-629.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2012), “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”, Resmi Gazete Sayı:28602,
 • International Labour Office (ILO), (1998), 16th International Conference of Labour Statisticians, Geneva,
 • Eurostat European Commission, (2013), “European Statistics on Accidents at Work (ESAW)- Summary Methodology”, Eurostat Methodologies & Working Paper, 2013 Edition.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2007 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2007, Ankara
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2008 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2008, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2009 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2009, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2010 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2010, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2011 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2011, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2012 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2012, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2013 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2013, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2014 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2014, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2015 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2015, Ankara.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2016 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2016, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2010), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2010, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2011), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2011, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2012), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2012, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2013), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2013, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2014), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2014, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2015), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2015, Ankara.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2016), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2016, Ankara.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Erişim: 23.09.2018)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2430-5100
Yazar: Esma Nur GÜLLÜOĞLU (Sorumlu Yazar)

Yazar: Erturul TAÇGIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { teksmuh507636, journal = {Tekstil ve Mühendis}, issn = {1300-7599}, eissn = {2147-0510}, address = {}, publisher = {Tekstil Mühendisleri Odası}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {344 - 354}, doi = {}, title = {Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi}, key = {cite}, author = {GÜLLÜOĞLU, Esma Nur and TAÇGIN, Erturul} }
APA GÜLLÜOĞLU, E , TAÇGIN, E . (2018). Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi. Tekstil ve Mühendis , 25 (112) , 344-354 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teksmuh/issue/42162/507636
MLA GÜLLÜOĞLU, E , TAÇGIN, E . "Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi". Tekstil ve Mühendis 25 (2018 ): 344-354 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/teksmuh/issue/42162/507636>
Chicago GÜLLÜOĞLU, E , TAÇGIN, E . "Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi". Tekstil ve Mühendis 25 (2018 ): 344-354
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi AU - Esma Nur GÜLLÜOĞLU , Erturul TAÇGIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekstil ve Mühendis JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 354 VL - 25 IS - 112 SN - 1300-7599-2147-0510 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tekstil ve Mühendis Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi %A Esma Nur GÜLLÜOĞLU , Erturul TAÇGIN %T Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi %D 2018 %J Tekstil ve Mühendis %P 1300-7599-2147-0510 %V 25 %N 112 %R %U
ISNAD GÜLLÜOĞLU, Esma Nur , TAÇGIN, Erturul . "Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi". Tekstil ve Mühendis 25 / 112 (Aralık 2019): 344-354 .
AMA GÜLLÜOĞLU E , TAÇGIN E . Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi. Tekstil ve Mühendis. 2018; 25(112): 344-354.
Vancouver GÜLLÜOĞLU E , TAÇGIN E . Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi. Tekstil ve Mühendis. 2018; 25(112): 354-344.