Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 78 2019-01-15

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

Talha GÖKTENTÜRK [1] , Emre YAZICI [2]


Türkiye’de eğitme ve öğretme faaliyetlerinin sahasında uzmanlaşmış kişilerce yapılması cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana mühim bir mesele olarak ön plana çıkmıştır. Bu amaçla ilk olarak enstitülerle başlayan öğretmen yetiştirme faaliyetlerinde Türkçe öğretmenliğinin kendisine ait bir yer kazanması ise 1992-1993 eğitme ve öğretme yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Türkçe öğretmenliği lisans programının açılması ile mümkün olabilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin ana vazifelerinden biri ana dili olarak Türkçe öğrenen öğrencilere ana dili becerilerinde gelişme sağlamak ve kendi dillerini daha iyi kullanma şuurunu kazandırmaktır. Dil becerilerinin gelişmesinde temel unsur ise metinlerdir. Bu sebeple yetişecek her bir Türkçe öğretmeninin Türkçenin içinde gelişen metin türlerine dair bilgi sahibi olması zaruridir. Bu çalışmada metin türlerinden hikâye ile Türkçeyi öğretme hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği lisans programının ikinci sınıfında öğrencilik sürecine devam eden 8 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan odak grup görüşmesi formu öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler kodlama ve kod çözme yoluyla çözülmüştür. Araştırmanın geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak için ortaya çıkarılan kodlar hususunda uzman görüşü alınmış ve ortaya çıkarılan bilgilerden hareketle önerilerde bulunulmuştur.
Türkçe öğretmenliği, Türkçenin öğretimi, hikâye
  • Ergür, Derya Oktar. Öğrenen Özerkliğinin Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü. International Conference on New Trends in Education and Their Implications bidiriler kitabı içinde (354-359. s.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Güzel, Abdurrahman. (2003). Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 63-86.Miles, Matthew. B. Huberman, A. Michael. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). California: Sage Publications.Tortop, Hasan Said. Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor. Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 153-160.Yıldırım, Ali. Şimşek, Hasan. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.İnternet Kaynaklarıhttp://dosya.marmara.edu.tr/aef/tto/AEF_Turkce_TR.pdf, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://ebs.istanbul.edu.tr/home/kazanim/?id=1150, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://uludag.edu.tr/egitim/default/konu/1179, 2017 Mayıs 21 Pazar.http://www.sbt.yildiz.edu.tr/sayfa/1/Hakk%C4%B1nda/17, 2017 Mayıs 20 Cumartesi.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8619-0698
Yazar: Talha GÖKTENTÜRK
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3884-372X
Yazar: Emre YAZICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim513828, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {71 - 78}, doi = {}, title = {Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {GÖKTENTÜRK, Talha and YAZICI, Emre} }
APA GÖKTENTÜRK, T , YAZICI, E . (2019). Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. Temel Eğitim , 1 (1) , 71-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/513828
MLA GÖKTENTÜRK, T , YAZICI, E . "Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri". Temel Eğitim 1 (2019 ): 71-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/513828>
Chicago GÖKTENTÜRK, T , YAZICI, E . "Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri". Temel Eğitim 1 (2019 ): 71-78
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri AU - Talha GÖKTENTÜRK , Emre YAZICI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 78 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri %A Talha GÖKTENTÜRK , Emre YAZICI %T Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD GÖKTENTÜRK, Talha , YAZICI, Emre . "Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri". Temel Eğitim 1 / 1 (Ocak 2019): 71-78 .
AMA GÖKTENTÜRK T , YAZICI E . Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. temelegitim. 2019; 1(1): 71-78.
Vancouver GÖKTENTÜRK T , YAZICI E . Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. Temel Eğitim. 2019; 1(1): 78-71.