Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 27 - 39, 15.01.2019

ÖzBu
araştırmanın amacı Görsel Sanatlar Öğretimi dersinde sınıf öğretmeni adaylarına
uygulanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama metodunun,
öğrencilerin derse karşı tutumlarına ve çalışmalarına etkilerini ortaya
koymaktır. Geliştirilen metot Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
2017 - 2018 öğretim yılı güz döneminde öğrenim görmekte olan 34 ve 26 kişilik
iki ayrı sınıf öğretmenliği öğrenci grubuna uygulanmıştır. Birinci grup
öğrencilerde uygulama çalışmasında estetik kaygıların giderilmesini sağlayan
uygulama metodu ile çalışılmış, İkinci grup öğrencilerde ise klasik uygulama
metotlarına bağlılıkla ders yürütülmüştür. Uygulanan metodun etkileri
öğrencilere sorulan açık uçlu sorularla ortaya koyulmuş ve iki grubun derse
karşı tutumu karşılaştırılmıştır. Öğrencilerden alınan verilerden uygulanan
metodun olumlu etkisini destekleyen bulgulara varılmıştır. Bu uygulama
aracılığı ile öğrencilerin derse karşı tutumları ümit verici düzeyde
farklılaşmış, derse ilgileri artmıştır. Ayrıca öğrencilerin sanatsal
farkındalık düzeylerinde, duyuşsal algılarında, sanatsal öğrenmelerinde ve
hatta bilişsel algılarında gelişme olduğunu doğrulayan bulgular elde
edilmiştir. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Uygulama sonucundaki ürünler ve
araştırma verilerinden elde edilen bulgular, uygulanan metodun sanat eğitiminin
amaçlarını geliştirmede ekonomik bir etkisi olduğunu düşündürmektedir.
Uygulanan sanatsal uygulama metodunda oluşturulan öğrenme yaşantılarının sınıf
öğretmeni adaylarının mesleki tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği
yordanmaktadır.

Kaynakça

  • Bıkmaz, F. H. (2002). Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği Eğitim Bilimleri ve Uygulama, II, Ankara.
  • Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim Görmek, Öğrenmek, Yaratmak. Ankara: Pegem A Yayınları.
  • Senemoğlu, N. (1997) Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya Ankara: Ertem Matbaacılık.
  • Stokrocki, M., Kırışoğlu, O. (1996) Ortaöğretim Sanat Eğitimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara: YÖK Yayınları.

The Effect of Eliminating Aesthectical Concerns in Teaching of Visual Arts Courses to Preservice Primary School Teachers' Approaches to Course and Their Works

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 27 - 39, 15.01.2019

ÖzThe
aim of this research is to determine the effects of the method, that is applied
in Teaching in Visual Arts courses to preservice primary school teachers and
developed by researchers, on the students’ approaches to the course and their
works. The developed method was implemented to two groups of students in Bachelor
degree of Primary Teacher Education consisting of 34 and 26 students. The first
group was lectured with the method of eliminating aesthetical concerns, whereas
the second group was lectured with adherence to classical methods. The effects
of the method was observed with open ended questions to compare the approaches
of these groups to the lecture. The data compiled from the students support the
positive influences of the method to the students’ approaches to the course.
Through this method students’ approach to the lecture was promisingly altered
and their attention to the course was increased. Moreover data verified an
improvement on students’ artistic awareness, affective perception, artistic
learning and even their cognitive abilities. This study is an experimental
study. The products of the study and the findings derived from research data reveals
that the method used is economic in advancing the purposes of art education. It
could be said that the learning experiences created by this method of teaching
art will have a positive impact on the professional careers of the students.

Kaynakça

  • Bıkmaz, F. H. (2002). Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği Eğitim Bilimleri ve Uygulama, II, Ankara.
  • Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim Görmek, Öğrenmek, Yaratmak. Ankara: Pegem A Yayınları.
  • Senemoğlu, N. (1997) Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya Ankara: Ertem Matbaacılık.
  • Stokrocki, M., Kırışoğlu, O. (1996) Ortaöğretim Sanat Eğitimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara: YÖK Yayınları.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mukadder Özdemir Balakoğlu Bu kişi benim 0000-0001-8709-5863

Muhammet Fatih Doğan 0000-0002-1530-5195

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdemir Balakoğlu, M., & Doğan, M. F. (2019). Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi. Temel Eğitim, 1(1), 27-39.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions