Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 39 2019-01-15

The Effect of Eliminating Aesthectical Concerns in Teaching of Visual Arts Courses to Preservice Primary School Teachers' Approaches to Course and Their Works
Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi

Mukadder ÖZDEMİR BALAKOĞLU [1] , Muhammet Fatih DOĞAN [2]


The aim of this research is to determine the effects of the method, that is applied in Teaching in Visual Arts courses to preservice primary school teachers and developed by researchers, on the students’ approaches to the course and their works. The developed method was implemented to two groups of students in Bachelor degree of Primary Teacher Education consisting of 34 and 26 students. The first group was lectured with the method of eliminating aesthetical concerns, whereas the second group was lectured with adherence to classical methods. The effects of the method was observed with open ended questions to compare the approaches of these groups to the lecture. The data compiled from the students support the positive influences of the method to the students’ approaches to the course. Through this method students’ approach to the lecture was promisingly altered and their attention to the course was increased. Moreover data verified an improvement on students’ artistic awareness, affective perception, artistic learning and even their cognitive abilities. This study is an experimental study. The products of the study and the findings derived from research data reveals that the method used is economic in advancing the purposes of art education. It could be said that the learning experiences created by this method of teaching art will have a positive impact on the professional careers of the students.

Bu araştırmanın amacı Görsel Sanatlar Öğretimi dersinde sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama metodunun, öğrencilerin derse karşı tutumlarına ve çalışmalarına etkilerini ortaya koymaktır. Geliştirilen metot Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2017 - 2018 öğretim yılı güz döneminde öğrenim görmekte olan 34 ve 26 kişilik iki ayrı sınıf öğretmenliği öğrenci grubuna uygulanmıştır. Birinci grup öğrencilerde uygulama çalışmasında estetik kaygıların giderilmesini sağlayan uygulama metodu ile çalışılmış, İkinci grup öğrencilerde ise klasik uygulama metotlarına bağlılıkla ders yürütülmüştür. Uygulanan metodun etkileri öğrencilere sorulan açık uçlu sorularla ortaya koyulmuş ve iki grubun derse karşı tutumu karşılaştırılmıştır. Öğrencilerden alınan verilerden uygulanan metodun olumlu etkisini destekleyen bulgulara varılmıştır. Bu uygulama aracılığı ile öğrencilerin derse karşı tutumları ümit verici düzeyde farklılaşmış, derse ilgileri artmıştır. Ayrıca öğrencilerin sanatsal farkındalık düzeylerinde, duyuşsal algılarında, sanatsal öğrenmelerinde ve hatta bilişsel algılarında gelişme olduğunu doğrulayan bulgular elde edilmiştir. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Uygulama sonucundaki ürünler ve araştırma verilerinden elde edilen bulgular, uygulanan metodun sanat eğitiminin amaçlarını geliştirmede ekonomik bir etkisi olduğunu düşündürmektedir. Uygulanan sanatsal uygulama metodunda oluşturulan öğrenme yaşantılarının sınıf öğretmeni adaylarının mesleki tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği yordanmaktadır.

  • Bıkmaz, F. H. (2002). Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği Eğitim Bilimleri ve Uygulama, II, Ankara.
  • Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim Görmek, Öğrenmek, Yaratmak. Ankara: Pegem A Yayınları.
  • Senemoğlu, N. (1997) Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya Ankara: Ertem Matbaacılık.
  • Stokrocki, M., Kırışoğlu, O. (1996) Ortaöğretim Sanat Eğitimi, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara: YÖK Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8709-5863
Yazar: Mukadder ÖZDEMİR BALAKOĞLU
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1530-5195
Yazar: Muhammet Fatih DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { temelegitim520278, journal = {Temel Eğitim}, issn = {2528-892X}, eissn = {2667-7857}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {27 - 39}, doi = {}, title = {Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR BALAKOĞLU, Mukadder and DOĞAN, Muhammet Fatih} }
APA ÖZDEMİR BALAKOĞLU, M , DOĞAN, M . (2019). Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi. Temel Eğitim , 1 (1) , 27-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/520278
MLA ÖZDEMİR BALAKOĞLU, M , DOĞAN, M . "Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 27-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/520278>
Chicago ÖZDEMİR BALAKOĞLU, M , DOĞAN, M . "Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi". Temel Eğitim 1 (2019 ): 27-39
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi AU - Mukadder ÖZDEMİR BALAKOĞLU , Muhammet Fatih DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Temel Eğitim JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 39 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-892X-2667-7857 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Temel Eğitim Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi %A Mukadder ÖZDEMİR BALAKOĞLU , Muhammet Fatih DOĞAN %T Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi %D 2019 %J Temel Eğitim %P 2528-892X-2667-7857 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR BALAKOĞLU, Mukadder , DOĞAN, Muhammet Fatih . "Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi". Temel Eğitim 1 / 1 (Ocak 2019): 27-39 .
AMA ÖZDEMİR BALAKOĞLU M , DOĞAN M . Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi. temelegitim. 2019; 1(1): 27-39.
Vancouver ÖZDEMİR BALAKOĞLU M , DOĞAN M . Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi Uygulama Çalışmalarında Estetik Kaygının Giderilmesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Derse Karşı Tutumlarına ve Çalışmalarına Etkisi. Temel Eğitim. 2019; 1(1): 39-27.