Sanat ve Edebiyat
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Leonardo da Vinci ve Resim Eğitimi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 39 - 44, 15.10.2019

Öz

Leonardo
da Vinci İtalyan ressam, düşünür, hezarfen ve mühendistir. O, Hegel’in “deha
sanatçı” tanımına birebir uymaktadır. Yaşamı boyunca asla dogmalara boyun
eğmemiş ve kendi çizgisinde yoluna devam etmiştir. Onun çizgisi kuşkusuz
hakikati aramak ve onun işçiliğini yapmaktı. Bu çalışmada Leonardo da Vinci ile
ilgili başlıca düşünürlerin görüşleri alınmıştır. Bu görüşler çerçevesinde onun
dehası ve sanat anlayışı ile ilgili ortaya çıkan veriler resim eğitimi ile
ilgili önerilerle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan sonuç; sanat
eğitimi alan öğrencilerin merak duygularının köreltilmemesi, sürekli çeşitli
disiplinlerden veri alınması ve bunun yanında sağlam desen ve estetik eğitimi
verilmesidir. Derslerde konu verilmesi yerine öğretmenle özgün bir tasarım
ortaya çıkması için ortaklaşa bir sonuca varılması esas olmalıdır. Atölyelerde
özgür düşünce esas olmalıdır. 

Kaynakça

 • Akkaya, T., Beksaç, E. (1990). Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Albayrak, M. (2012). Estetik’in Serüveni. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Alparslan, G. U. (2017). Günümüz Sanatçılarına Geçmişten Bir Yol Gösterici: Leonardo da Vinci. Bilim ve Ütopya Dergisi, 273, 50-51.
 • Bayav, D. (2009). Leonardo Da Vinci’de Sanat, Bilim Ve Etkileşim. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 123-142.
 • Bulut, Ü. (2003). Avrupa resminde üslup ve anlam ilişkisi. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Bulut, Ü., Alparslan, G. U. (2017). Rembrandt van Rijn ve Desen Atölyesi. Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 387 – 399.
 • Da Vinci, L. (2018). Defterler. Turhan Ilgaz (Çev.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Eşen, A. C. (2015). Resim Sanatı Tarihinde Devrimler ve Karşıdevrimler. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Gombrich, E. H. (2007). Sanatın Öyküsü. Erol Erduran, Ömer Erduran (Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Petrov, G. (1979). Büyük Sanatçılar ve Üstin Yapıtları. Hasip A. Aytuna (Çev.). İstanbul: İnkılap ve Aka Basımevi.
 • Read, H. (2014). Sanatın Anlamı. Nuşin Asgari (Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Vasari, G. (2013). Sanaçıların Hayat Hikayeleri. Elif Gökteke (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Yetkin, S. K. (1945). Leonardo da Vinci’nin Sanatı. Ankara: Maarif Matbaası.

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 39 - 44, 15.10.2019

Öz

Kaynakça

 • Akkaya, T., Beksaç, E. (1990). Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Albayrak, M. (2012). Estetik’in Serüveni. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Alparslan, G. U. (2017). Günümüz Sanatçılarına Geçmişten Bir Yol Gösterici: Leonardo da Vinci. Bilim ve Ütopya Dergisi, 273, 50-51.
 • Bayav, D. (2009). Leonardo Da Vinci’de Sanat, Bilim Ve Etkileşim. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 123-142.
 • Bulut, Ü. (2003). Avrupa resminde üslup ve anlam ilişkisi. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Bulut, Ü., Alparslan, G. U. (2017). Rembrandt van Rijn ve Desen Atölyesi. Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 387 – 399.
 • Da Vinci, L. (2018). Defterler. Turhan Ilgaz (Çev.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Eşen, A. C. (2015). Resim Sanatı Tarihinde Devrimler ve Karşıdevrimler. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Gombrich, E. H. (2007). Sanatın Öyküsü. Erol Erduran, Ömer Erduran (Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Petrov, G. (1979). Büyük Sanatçılar ve Üstin Yapıtları. Hasip A. Aytuna (Çev.). İstanbul: İnkılap ve Aka Basımevi.
 • Read, H. (2014). Sanatın Anlamı. Nuşin Asgari (Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Vasari, G. (2013). Sanaçıların Hayat Hikayeleri. Elif Gökteke (Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Yetkin, S. K. (1945). Leonardo da Vinci’nin Sanatı. Ankara: Maarif Matbaası.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Görkem Utku ALPARSLAN

0000-0002-5491-2916
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 27 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ALPARSLAN, G. U. (2019). Leonardo da Vinci ve Resim Eğitimi. Temel Eğitim, 1(4), 39-44.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions