Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 21 - 25 2020-10-15

Eğitici Ahşap Oyuncaklar Bağlamında Vasıta Kategorisi İçin Kategorik Detaylandırmalar

İ̇lker USTA [1]


Gelişme ve öğrenme birlikteliğiyle bütünleşen bir süreç olarak insan hayatının en önemli evresi olan çocukluk, oyun ve oyuncak eşliğinde gerçekleşen 0-6 yaş (0-72 ay) arası okul öncesi dönem önde gelmek üzere kendine özgü bir farklılığa sahiptir. Bu noktada, oyun ve oyuncaklarla gerçekleştirilen keşiflerle ve öğrenmelerle kendini tanıyan ve gerçek hayatın farkına varan okul öncesi dönem çocuğunda, başkalarıyla iletişim kurmaya elveren özgüven kazanımı sağlanır ve odaklanma ile gözleme dayalı beceri sınamalarıyla desteklenen kişilik gelişimi gerçekleşir. Bu perspektifte, okul öncesi çocuk gelişiminin vazgeçilmez araçlarından biri olan eğitici ahşap oyuncaklar, envai çeşit oyuncağın içerisinde geniş bir ürün karmasıyla yer alırken, gelişim dönemleri ve gelişim alanları bakımından işlevsellikleri itibariyle ahşap oyuncak kategorizasyonu çerçevesinde tanıtılmıştır. Vasıta kategorisi oyuncakları bunlardan biri olup hem yaratıcılığı içinde barındıran ve hayal gücünü pekiştiren yönüyle hem de düşünmeyi ve iletişimi öne çıkaran içselliğiyle okul öncesi çocuk gelişiminde ayrı bir önem ihtiva eder. Vasıta kategorisi oyuncakları; akıl yürütme, anımsama, ilişkilendirme ve problem çözme becerileri önceliğinde çocuğun kendi yetkinliklerini fark etmesine ve yaşamı anlamlandırmasına yardımcı olur. Vasıta kategorisi, genel içeriği ve çocuk gelişimindeki işlevi bakımından bu çalışmada kategorik olarak detaylandırılmıştır.
Çocukluk ve çocuk gelişimi, Okul öncesi dönem, Eğitici ahşap oyuncaklar, Kategorik detaylandırma, Vasıta kategorisi
  • Usta, İ. (2013). Eğitici Ahşap Oyuncaklar Ders Notu. Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Ankara.
  • Usta, İ. (2016). Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, e-dergi, 8 Kasım 2016.
  • Usta, İ. (2018). Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar İçin Ahşap Oyuncaklar. Mesleki Bilimler Dergisi. 7 (2), s. 99-122.
  • Usta, İ. (2020a). Çocukluk Deneyimi Yaşamış Genç Yetişkinlerin Okul Öncesi Dönem Bağlamında Yeğledikleri Ahşap Oyuncak Çeşitleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020, İstanbul, Türkiye. s. 904-916.
  • Usta, İ. (2020b). Kategorik Detaylandırma: Vasıta Kategorisi Oyuncakları. Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) Moddle Uzaktan Eğitim Sistemi. https://evdekal.hacettepe.edu.tr [Erişim Tarihi: 03.05.2020].
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0470-5839
Yazar: İ̇lker USTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

APA Usta, İ . (2020). Eğitici Ahşap Oyuncaklar Bağlamında Vasıta Kategorisi İçin Kategorik Detaylandırmalar . Temel Eğitim , 2 (4) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/57292/770266