Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teachers' Views Regarding the Reasons for Employment in Vefa Social Support Teams

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 6 - 14, 15.01.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.1

Öz

Kaynakça

  • Gencer, N. (2020). COVID-19 sürecinde yaşlı olmak: 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı üzerine değerlendirmeler ve manevi sosyal hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1) , 35-42.
  • Güder, N., (2006). STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara.
  • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
  • Palabıyık, H., (2011). Gönüllülük ve yerel hizmetlere gönüllü katılım üzerine açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 82-113.
  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde Görev Alma Nedenlerine İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 6 - 14, 15.01.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.1

Öz

Bu çalışmada öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ne ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması desenine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Eskişehir ili Odunpazarı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü olarak görev alan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’ne ilişkin görüşlerinin çözümlenmesinde nitel veri analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde öğretmenlerin tamamına yakınında Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü olarak görev almasında vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin öne çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde görev yaparken huzur, vicdani rahatlık, işe yaramanın verdiği haz, manevi yönden haz, kendisiyle gurur duyma, insan olmanın onurunu yaşama ve aidiyet hislerini yaşamıştır. Öğretmenlerin tamamına yakını kesinlikle bu tür faaliyetlerde tekrar görev alabileceklerini belirtmiştir. Bu bulgudan hareketle Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü görev alan öğretmenlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine karşı oldukça duyarlı oldukları, görev verilmesi halinde hazır oldukları söylenebilir.

Kaynakça

  • Gencer, N. (2020). COVID-19 sürecinde yaşlı olmak: 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı üzerine değerlendirmeler ve manevi sosyal hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1) , 35-42.
  • Güder, N., (2006). STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara.
  • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
  • Palabıyık, H., (2011). Gönüllülük ve yerel hizmetlere gönüllü katılım üzerine açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 82-113.
  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Özdoğru 0000-0002-3853-8389

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdoğru, M. (2021). Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde Görev Alma Nedenlerine İlişkin Görüşleri. Temel Eğitim, 3(1), 6-14. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.1

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions