Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 Salgını Sürecinde Öğrencilerin Olası Öğrenme Kayıpları Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 25 - 35, 15.01.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.3

Öz

Örgün eğitim faaliyetlerine çeşitli nedenlerle verilen aralar, öğrencilerde öğrenme kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Alanyazında yer alan araştırmalar COVID-19 salgınının da benzer bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bu araştırmada öğrenme kayıplarının nedenleri, değerlendirilmesi ve COVID-19 salgınının öğrenme kayıpları üzerindeki etkilerinin bütüncül bir perspektifle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrenme kayıpları üzerinde yurt içi ve yurt dışı literatürde yer alan çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar COVID-19 salgını döneminde uzaktan eğitim faaliyetlerine erişim ve öğrencilerin öğrenme performanslarının desteklenmesi konularında yaşanan sıkıntıların öğrenme kayıplarını derinleştirdiğini göstermiştir. Bununla birlikte meydana gelen öğrenme kayıplarının çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle tespitinin, geliştirilecek telafi eğitim programlarının tasarlanması açısından önemini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrenme kayıplarının azaltılmasına yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: Insights from the beginning school study. New Directions for Youth Development, 114, 11-32.
 • Andrabi, T., Daniels, B., Das, J., 2020. Human capital accumulation and disasters: Evidence from the Pakistan earthquake of 2005. RISE Working Paper Series, 20/039. doi: 10.35489/BSG-RISE-WP_2020/039.
 • Arı, A. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin yaz tatilindeki öğrenme kayıpları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 243-258.
 • Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S. A., & Geven, K. (2020). Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. World Bank Policy Research Working Paper, 9284. Erişim: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-9284
 • Borman, G. D., Benson, J., & Overman, L. T. (2005). Families, schools, and summer learning. The Elementary School Journal, 106, 131-150.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Burç, G., & Karakuyu, A. (2020). Sınıf öğretmenlerı̇nı̇n dönem ı̇çerı̇sı̇nde ı̇lk kez uygulanan ara tatil uygulaması hakkındaki görüşlerı̇. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70), 745-752.
 • Burgess, S., & Sievertsen, H. H., (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. Erişim: 02.03.2021 tarihinde https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education adresinden erişilmiştir.
 • Carlsson, M., Dahl, B., Öckert, B. & Rooth, D. (2015). The effect of schooling on cognitive skills. Review of Economics and Statistics, 97(3), 533-547.
 • Cooper, H. (2003). Summer learning loss: The problem and some solutions. Erişim: 20.01.2021 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED475391.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic. Review of Educational Research, 66(3), 227-268.
 • Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C., & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A meta-analytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65, 119-127.
 • Demir Öztürk, E., Kuru, G., & Demir Yıldız, C. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocuklarının pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.
 • Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpinski, Z., & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. European Commission JRC Technical Report.
 • Dünya Bankası (2020). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. Erişim: 20.01. 2021 tarihinde https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ handle/10986/33696/148198.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Elleseff, T. (2018). Tips on reducing ‘summer learning loss’ in children with language/literacy disorders. Smart Speech Therapy, 1-2.
 • Erol, H. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde demokratik hayat ünitesinin hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyon.
 • Gewertz, C. (2020). Don’t rush to ‘diagnose’ learning loss with a formal test: Do this instead. Erişim: https://www.edweek.org/ew/articles/2020/08/06/dont-rush-to-diagnose-learning-loss-with.html
 • Görgülü Arı, A., & Hayır Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 459-492.
 • Hall, S. (2020, Ekim). Eğitimin geleceğinde bizi ne bekliyor? [Video]. TED. Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=ZJLi9rU-TUU adresinden erişilmiştir.
 • Kaffenberger, M. (2021). Modeling the long-run learning impact of the COVID-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. RISE Insight Series, 1-12. doi: 10.35489/BSG-RISE-RI_2020/017
 • Karahan, E., Bozan, M. A., & Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies. 15(4), 201-214. doi:10.7827/TurkishStudies.44348
 • Kayır, G., & Özçelik, F. U. (2018). İngilizce dersindeki yaz tatili öğrenme kayıplarına ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Primary Education 3(1), 33-45.
 • Kim, J. S., & Quinn, D. M. (2013). The effects of summer reading on low-income children’s literacy achievement from kindergarten to grade 8 a meta-analysis of classroom and home interventions. Review of Educational Research, 83(3), 386-431. doi: 10.3102/0034654313483906
 • Kuhfeld, M., & Tarasawa, B. (2020). The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement. Erişim: https://www.nwea.org/content/uploads/2020/05/Collaborative-Brief_Covid19- Slide-APR20.pdf
 • Menard, J., & Wilson, A. M. (2013). Summer learning loss among elementary school children with reading disabilities. Exceptionality Education International, 23(1), 72-85.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020). Türkiye uzaktan eğitim istatistikleri. Erişim: 02.03.2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr/turkiye-uzaktan-egitim-istatistikleriyle-dijital-dunyanin-listelerini-zorladi/haber/21158/tr adresinden erişilmiştir.
 • Mikulecky, L. J. (1990). Stopping summer learning loss among at-risk youth. Journal of Reading, 33(7), 516-521.
 • Osman, M. E. (2020). Global impact of COVID-19 on education systems: The emergency remote teaching at Sultan Qaboos University. Journal of Education for Teaching, 46(4), 463-471. doi: 10.1080/02607476.2020.1802583
 • Patton, K. L. S., & Reschly, A. L. (2013). Using curriculum-based measurement to examine summer learning loss. Psychology in the Schools, 50(7), 738-753. doi: 10.1002/pits.21704
 • Reid, K. (2005). The causes, views and traits of school absenteeism and truancy: An analytical review. Research in education, 74(1), 59-82.
 • Saavedra, J. (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Erişim: https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic.
 • Sarı T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. doi: 10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sezgin, F., Erdoğan, O., & Dağ, S. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin yaz tatili öğrenme kayıpları: Aile eğitim düzeyine ilişkin bir analiz. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 35-52.
 • Shafer, S. (2020). Overcoming COVID-19 learning loss. Erişim: 18.01.2021 tarihinde https://www.edweek.org/leadership/overcoming-covid-19-learning-loss/2020/08 adresinden erişilmiştir.
 • Şahin, A. (2004). İlköğretimde tatil sonrası öğrenme kayıpları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Turner, K. L., Hughes, M., & Presland, K. (2020). Learning loss, a potential challenge for transition to undergraduate study following COVID19 school disruption. Journal of Chemical Education, 97, 3346-3352. doi: 10.1021/acs.jchemed.0c00705?ref=pdf
 • UNICEF (2020a). Promising practices for equitable remote learning: Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries. Innocenti Research Brief.
 • UNICEF (2020b). Education and COVID-19. Erişim: 18.01.2021 tarihinde https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/ adresinden erişilmiştir.
 • Wilson, M. (2020). COVID-19 learning loss: Recommendations to improve student outcomes during COVID-19 pandemic. Erişim: 18.01.2021 tarihinde https://apluscolorado.org/reports/covid-19-learning-loss/ adresinden erişilmiştir.
 • Wisher, R. A., Curnow, C. K., & Seidel, R. J. (2001). Knowledge retention as a latent outcome measure in distance learning. American Journal of Distance Education, 15(3), 20-35.
 • Yıldız, A., & Akar Vural, R. (2020). Covid-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, 556-565.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burak Baz 0000-0002-5472-5475

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 6 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Baz, B. (2021). COVID-19 Salgını Sürecinde Öğrencilerin Olası Öğrenme Kayıpları Üzerine Bir Değerlendirme. Temel Eğitim, 3(1), 25-35. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.3

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions