PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2, 0 - 0, 29.10.2016

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de 2006 yılından itibaren 26 adet olarak bölgesel düzeyde kurulmuş bulunan Kalkınma Ajansları (KA) ile ilgili 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından tespit edilen sorunlardan “kurumsal ve stratejik yönetimde bütüncüllük” ile ilgili olanların analizi yapılmaktadır. Çalışmamızda bir iç kontrol standardı olan COSO ile bir BT yönetişimi çerçevesi olan COBIT modelleri kullanılmaktadır. Sorunların kaynağı olan çekirdek nedenin, kurumu baştan sona kapsayıcı bütüncül bir stratejik planlama sürecinin eksikliğinden kaynaklanabileceği tezi ortaya atılmıştır. Bu kapsamda yapılan analizlerde DDK tarafından tespit edilmiş bölge planları ile ilgili mevzuat yetersizliği sorununun aslında bölgesel kalkınma düzleminde strateji, mevzuat ve planlama ile ilgili olarak bütüncül bir yaklaşımın tesis edilmemiş olmasından kaynaklandığı tezi ileri sürülmüştür. Ulusal stratejiler ele alınarak yapılan analizler sonucunda KA tarafından

Kaynakça

 • BKYP. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Erişim tarihi: 01.02.2016. kalkınma.gov.tr: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/.OnuncuKal %C4%B1nmaPlan%C4%B1.pdf
 • BSTB. (2015). KÜSİ strateji ve eylem planı 2018. Erişim tarihi: 01.02.2016. Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150627-16-1.pdf
 • BSTB-YPKK. (2015). Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015 2018). Erişim tarihi: 01.02.2016. Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150630-6.htm
 • ÇALIŞKAN, Ç. O. (2015). Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Ortaya Çıkışı ve Dünden Bugüne Gelişimi. Erişim tarihi: 01.02.2016. www.planlama.org: http://www.planlama.org/index.php/boelgesel-kalknma-ajanslar3
 • ÇSGB. (2014). Ulusal İstihdam Stratejisi 2023. Erişim tarihi: 01.02.2016 uis: http://www.uis.gov.tr/Media/Books/UIS-tr.pdf
 • ÇŞB. (2015). İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2023. Erişim tarihi: 01.02.2016. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: http://www.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/uyum_stratejisi_eylem_plani_TR.pdf
 • ÇŞB-MPGM. (2015). Bütünleşik Kentsel Gelİşme Stratejisi ve Eylem Plani. Erişim tarihi: 01.02.2016. KENTGES: http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/kentges_tr.pdf
 • DDK, Aykın, H., ARSLANBAŞ, M., DERE, A., ÖZÇELİK, A., BOYALI, C., . . . ÖZKILINÇ, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/
 • ddkraporlari/.
 • Efe, A. (2015). Türkiye’de Kalkınma Ajansları için Bir Yönetişim Modellemesi: COBIT-5. Ankara: TODAİE (Basılmamış Doktora Tezi).
 • ETKB. (2015). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Erişim tarihi: 01.02.2016. Türkiye Ulusal Yenlenebilir Enerji Eylem Planı: http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/document/Turkiye_Ulusal_Yenilenebilir_Enerji_Eylem_Plani.PDF
 • ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • KB-BGYUGM. (2014). Devlet Denetleme Kurulu Kalkinma Ajanslari Araştirma ve İnceleme Raporu Kapsaminda Alinacak Tedbirler. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).
 • Özen, P. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları. Erişim tarihi: 01.02.2016. ANKARA: TEPAV, www.tepav.org.tr/upload/files/1271245092r8246. Bolgesel_Kalkinma_Ajanslari.pdf
 • Pellegrin, J. (2007). Regional Innovation Strategies in the EU or a Regionalized EU Innovation Strategy?. Innovation: The European Journal of Social Sciences, ss. 203-221.
 • Tegledi, A. M. (2011). Ways and Instruments of Accomplishing the Regional Policy – Romanian Sustainable Development Strategy 2000–2025 . Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series, ss. 96-104.
 • Tiftikçigil, B. Y. (2010). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yasanan Dönüşüm Ve Kalkınma Ajansları Üzerine Bir Degerlendirme. İstanbul: Marmara Üniversitesi İktisat ABD Basılmamış Doktora Tezi.
 • UGS-YPKK. (2015). Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018). Ankara: Başbakanlık.
 • Yılmaz, B. (2011). Kalkınma Politikalarında Değişim: Bölgesel Kalkınma Ajansları. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi ABD Basılmamış Doktora Tezi.
 • YPKK. (2012, 06 12). Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2023. Erişim tarihi: 01.02.2016. Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-31-1.pdf

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

AHMET EFE>

0000-0002-2691-7517

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tesamakademi261447, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2016}, volume = {3}, number = {2}, pages = {0 - 0}, title = {STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Efe, AHMET} }
APA Efe, A. (2016). STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ . TESAM Akademi Dergisi , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/24719/261447
MLA Efe, A. "STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ" . TESAM Akademi Dergisi 3 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tesamakademi/issue/24719/261447>
Chicago Efe, A. "STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ". TESAM Akademi Dergisi 3 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ AU - AHMETEfe Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 TESAM Akademi Dergisi STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ %A AHMET Efe %T STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ %D 2016 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Efe, AHMET . "STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ". TESAM Akademi Dergisi 3 / 2 (Ekim 2016): 0-0 .
AMA Efe A. STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ. TESAM Akademi Dergisi. 2016; 3(2): 0-0.
Vancouver Efe A. STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ. TESAM Akademi Dergisi. 2016; 3(2): 0-0.
IEEE A. Efe , "STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ", TESAM Akademi Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 0-0, Eki. 2016