Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Soner Duman, Günümüz Fıkıh Problemleri

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 581 - 584, 31.12.2020

Öz

Yaklaşık son iki yüzyıldır Müslümanların gerek politik zafiyetleri nedeniyle dünya siyasetinde söz sahibi olma özelliğini yitirmeleri ve gerekse Sanayi Devrimi ile başlayan sosyal, iktisâdî, hukukî vb. değişimler İslam dünyasında çözülmesi oldukça zor sorunlar yığınını gündeme getirmiştir. Bu dönem itibariyle seküler medeniyetin dayattığı sorunlarla da baş etmeye başlayan İslam dünyası, sadece hukukî açıdan değil topyekün kendi dışında oluşan değişime ilk etapta kendi değerleri çerçevesinde kalarak ayak uyduramamış, İslam hukukunun hareketli ve dinamik yapısı ortaya çıkan yeni problemlerin çözümünde işlevselliğini ortaya koyamamıştır. Bununla birlikte İslam hukukçuları birtakım metodolojiler geliştirmek suretiyle zamanla mevcut problemlerin çözümüne ilişkin faaliyetlere girişmişlerdir. Günümüzde İslam ülkelerindeki üniversitelerde İslam hukuku alanında yapılan tezler, kitap ve makale telifleri ve kurumsal faaliyetler ortaya çıkan yeni fıkhî meselelerin çözümüne ışık tutmayı hedeflemektedir. Soner Duman’ın incelediğimiz eseri de bu minvalde değerlendirilmesi gereken, son yıllarda mevzuya ilişkin kaleme alınmış çalışmalar arasında popülaritesi bulunan bir teliftir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Fatiha BOZBAŞ (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7775-3869
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Bozbaş, Fatiha . "Soner Duman, Günümüz Fıkıh Problemleri". Tevilat 1 / 2 (Aralık 2020): 581-584 .