Tevilat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-4849 | e-ISSN 2757-654X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://tevilat.com


dinivedijitalyasam.pngSelçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan TEVİLAT isimli bilimsel, hakemli dergimizin teması "DİN VE DİJİTAL YAŞAM" olarak belirlenmiştir.

Makale son gönderim tarihi 1 Temmuz 2021'dir. Başvurular Dergipark üzerinden yapılacaktır.

Yazım kuralları ve yazım şablonu için tıklayınız.


tevilat3-makale-cagrisi.png

Afişi büyük görüntülemek için tıklayınız.


TEVİLAT dergisi uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Dergi altı ayda bir yayınlanır. Bu dergide yayınlanan yazıların fikri sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Bu fikirlerin dergide yer alması bunları yayın kurulunun da benimsediği anlamına gelmez. Yayın kurulu gönderilen yazıların özünü saklı tutmak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapma hakkına sahiptir. Dergide yer alan yazıların alıntılanması durumundan akademik etik kuralları çerçevesinde hareket edilmesi ve dipnot gösterilmesi zorunludur.

Tevilat

ISSN 2687-4849 | e-ISSN 2757-654X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://tevilat.com
Kapak Resmi


dinivedijitalyasam.pngSelçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan TEVİLAT isimli bilimsel, hakemli dergimizin teması "DİN VE DİJİTAL YAŞAM" olarak belirlenmiştir.

Makale son gönderim tarihi 1 Temmuz 2021'dir. Başvurular Dergipark üzerinden yapılacaktır.

Yazım kuralları ve yazım şablonu için tıklayınız.


tevilat3-makale-cagrisi.png

Afişi büyük görüntülemek için tıklayınız.


TEVİLAT dergisi uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Dergi altı ayda bir yayınlanır. Bu dergide yayınlanan yazıların fikri sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Bu fikirlerin dergide yer alması bunları yayın kurulunun da benimsediği anlamına gelmez. Yayın kurulu gönderilen yazıların özünü saklı tutmak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapma hakkına sahiptir. Dergide yer alan yazıların alıntılanması durumundan akademik etik kuralları çerçevesinde hareket edilmesi ve dipnot gösterilmesi zorunludur.

Cilt 1 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. The Change Caused by the Transition of Ash'ari to Ahl-i Sunnah in the Religious Paradigm
  Sayfalar 289 - 309
  Hüseyin AYDIN
 2. Musa Carullah Bigi ve Mustafa Sabri Efendi’nin Cehennem Azabının Ebediliği Meselesine Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 311 - 334
  Mustafa DEMİR
 3. 73 Fırka Hadisi “Allah’ın Geniş Rahmetini Daraltır” mı? Gazzâlî’nin Faysalu’t-tefrika’daki 73 Fırka Hadisine Yaklaşımı Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 335 - 348
  Kadir GÖMBEYAZ, Sadiye SEYMEN
 4. Değişen Birey Anlayışı Karşısında Müslüman Birey
  Sayfalar 349 - 368
  Hasan SEVİM
 5. Eş‘arî Geleneğinde İmâmet Anlayışı (İbn Arafe Örneği)
  Sayfalar 369 - 382
  Murat AKIN
 6. Seyyid Kutub'un Tefsire Psikolojik Yaklaşımı: Bakara Sûresi Örneği
  Sayfalar 383 - 407
  Yasemin DÜVEN
 7. "Münkerin El, Dil ve Kalp ile Düzeltilmesi" Rivayetinin Tahlili ve Yorumlanması
  Sayfalar 409 - 430
  Fidan ORHAN
 8. Religious and Cultural Change in Three Generations
  Sayfalar 431 - 460
  Mustafa BAKIRCI
 9. Islamic Law and Change: Constants and Variables
  Sayfalar 461 - 477
  Mehmet ERDOĞAN
 10. Islam, Muslims, and Social Change
  Sayfalar 479 - 506
  Ejder OKUMUŞ
 11. An Evaluation of the Relationship Between Islam and Social Change
  Sayfalar 507 - 523
  Talip ÖZDEŞ
 12. On the Nature of ‘Ilahiyat’ as a Higher Religious Education Institution in the course of Transition to Modernity
  Sayfalar 525 - 538
  Mehmet PAÇACI
 13. The Fitrah Line in Change and Innovation
  Sayfalar 539 - 560
  İsmail YALÇIN
 14. Updating the Religious Decree: It's Scope, Possibility and Reasons
  Sayfalar 561 - 579
  Ahmet YAMAN
 15. Soner Duman, Günümüz Fıkıh Problemleri
  Sayfalar 581 - 584
  Fatiha BOZBAŞ
 16. Yılmaz Arı, Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite-Adıyaman Dedeleri Örneği
  Sayfalar 585 - 588
  Fatih ÖZKAN
İrtibat

twitter_su.png  facebook_su.png

Makale Çağrısı

tevilat3-makale-cagrisi.png