Dergimize nasıl atıf yapılmalıdır?

Tevilat'taki makalelere atıf şu şekilde yapılmalıdır:


İlk Geçtiği Yerde:

Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Tevilat Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.


Örnekler:

Mustafa Çakır, “Bir Yatırım Alternatifi Olarak Varantlara Fıkhî Bir Bakış”, Tevilat 4/1 (Haziran 2023), 22.

Yusuf Duyğu, H. Reşit Demirel, “Vahyin Perde Arkasından Gelişi Bağlamında “Câbir Hadisi”nin Tahlil ve Tenkîdi”, Tevilat 3/2 (2022), 289.Kaynakçada:

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Tevilat Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX


Örnekler:

Çakır, Mustafa. “Bir Yatırım Alternatifi Olarak Varantlara Fıkhî Bir Bakış”. Tevilat 4/1 (Haziran 2023), 21-43. https://doi.org/10.53352/tevilat.1267152

Duyğu, Yusuf - Demirel, H. Reşit. “Vahyin Perde Arkasından Gelişi Bağlamında ‘Câbir Hadisi’nin Tahlil ve Tenkîdi”. Tevilat 3/2 (2022), 289-314. https://doi.org/10.53352/tevilat.1121567