Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği
    Tevilat Dergisi, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, akademik, hakemli ve tematik bir dergidir. Her sayısında İslam dünyasının tarihi ve güncel problemlerinden birini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan ve bu konuda çözüm önerileri sunan ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Tevilat Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam

    Tevilat Dergisi'nin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, beşerî ve sosyal bilimlerde ilgili alanlarda özgün araştırma makaleleri, kitap incelemeleri ve editöre mektuplar yayınlanır. Tevilat, sosyal ve beşerî bilimlerle ilgili aşağıda kategorisi verilen alanlarda makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Tevilat gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Tevilat Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Editörlere aittir.

Konu Kategorisi
    Beşerî Bilimler:
        Din (İlahiyat; Dinler Tarihi; Hadis; İslam Hukuku; İslam Mezhepleri; Kelam; Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat; Tasavvuf; Tefsir; Temel İslam Bilimleri (Diğer))

        Sanat (Türk-İslam Sanatları Tarihi; Ebru Sanatı; Halı; Kilim ve Dokuma; Mimari; Seramik ve Cam Tasarımı; Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar; Türk İslam Sanatında Güzel Hat)
        Tarih (İslam Tarihi; İslam Tarihi ve Medeniyeti; Türk İslam Devletleri Tarihi; Osmanlı Azınlıklar Tarihi; Osmanlı Merkez Teşkilatı; Osmanlı Taşra Teşkilatı)
        Bilim Tarihi ve Felsefesi
        Felsefe (Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi; Türk İslam Düşünce Tarihi; Osmanlı Düşünce Tarihi)
        Edebiyat (Türk İslam Edebiyatı)
        Müzik (Dinî Musiki, Türk Musikisi)
    Sosyal Bilimler:
        Arkeoloji (Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi; İslam Coğrafyası Arkeolojisi)
        İşletme ve Ekonomi (İslam Ekonomisi; Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi; İslam Finansı; İslami Mikrofinans)
        Kültürel Çalışmalar (Osmanlı Kültür ve Sanatı; Osmanlı Toplumu; Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti (Diğer))
        Eğitim ve Eğitim Araştırmaları (Din Müfredatı ve Pedagojisi; Osmanlı Eğitim Tarihi)
        Devlet ve Hukuk (Hukuk ve Din)
        Dilbilim (Arap Dili ve Belagatı)
        Psikoloji (Din Psikolojisi)
        Sosyoloji (Din Sosyolojisi)


Anahtar Kelimeler: Türk-İslam Sanatları Tarihi, İslam Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk İslam Devletleri Tarihi, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Dinler Tarihi, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri, Kelam, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tasavvuf, Tefsir, Türk İslam Edebiyatı, Din Eğitimi, Dinî Musiki, Arap Dili ve Belagatı, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi.


Yayın Dili
    Tam Metin Yayın Dili:
        • Birincil Dil: Türkçe
        • İkincil Dil: İngilizce
    İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
        • Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
        • Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
        • Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
        • Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
        • Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
    Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde) veya İngilizce


Makale Başvuruları

    Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir. Tevilat Dergisi, makale kabul tarihleri dışında gönderilen çalışmaları ve aynı dönemde bir yazarın birden fazla başvurusunu kabul etmeme hakkına sahiptir.


Okur Kitlesi
    Hedef okuyucu kitlesi; sosyal ve beşerî bilimlerin her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.


Telif Hakkı
    Tevilat Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Tevilat tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.


Makalelerin Özgünlüğü
    Tevilat, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık