Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Fazlur Rahman, İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 329 - 332, 31.12.2021
https://doi.org/10.53352/tevilat.1020203

Öz

İslam dünyası siyaseten geri planda kalmaya başladığı son birkaç asırdan beri, yeniden yapılanma ve ihya hususunda bir arayışa girmiştir. Müslüman alimler, ümmetin içerisinde bulunduğu bu garabetin çözülmesi hususunda hem fikir olmalarına karşın uygulanacak doğru yöntemin ne olduğu hususunda farklı düşüncelere sahiptirler. Bu noktada kaygı ve gayret sahibi fikir adamlarından birisi de Pakistanlı İslam düşünürü Fazlur Raman’dır. Pek çok konuda yeni yaklaşımlar ortaya atan Rahman tıp ilmini de es geçmemiştir. Bu alanda analitik ve bilimsel gelişmelerle ilgili İslami bir çalışmanın eksikliğini tespit eden Rahman, bu eksikliği giderme adına tıbbın değeri, kaynağı, tıp ahlakı ve biyoetik gibi toplumun zihnini meşgul eden konular çerçevesinde “İslam geleneğinde Sağlık ve Tıp” isimli bir eser kaleme almıştır. Tanıtımını yaptığımız bu kitap, Fazlur Rahman’ın dikkatle okunması gereken eserleri arasındadır. Bu kitabında o, değişim ve kimlik bağlamında İslam’ın ve onun köklü geleneğinin tababet ilmine bakışını ortaya koymayı amaçlar. Ona göre insanın ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlığı her şeyin önünde gelir. Bu İslam’ın ve onun yüce kitabının da öncelediği ve önem verdiği bir konudur. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel sağlık birbirinin olmazsa olmazı mesabesinde olup bir bütün olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İlahiyat
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Hasan ERYILMAZ (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-5343-6981
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Eryılmaz, Hasan . "Fazlur Rahman, İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp". Tevilat 2 / 2 (Aralık 2021): 329-332 . https://doi.org/10.53352/tevilat.1020203