Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Biyoetik Teriminin Keşfi ve Fritz Jahr’ın Hayatı

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 293 - 304, 31.12.2021
https://doi.org/10.53352/tevilat.1031822

Öz

Fritz Jahr ve yazılarının keşfi son otuz yıllık biyoetik tarihinin en ilgi çekici haberlerinden biridir. 1998'den beri yayınlanan birçok makale ya Fritz Jahr'ın 1927 tarihli makalesini ele alır ya da en azından onun adından söz eder. Zira Jahr’ın 1927 tarihinde kaleme aldığı “Biyo-Etik” isimli makalesi, sanılanın aksine biyoetik teriminin mucidinin Van Rensselaer Potter değil, Jahr olduğunu göstermiştir. Potter’den yaklaşık olarak kırk dört yıl önce biyoetik terimini kullanan Jahr, hem terimi icat etmesi hem de biyoetiğe evrensel bir şekilde yaklaşması nedeniyle önemli bir isimdir. Son yıllarda İngilizcede birçok çalışma yapılmasına rağmen, bu konu Türkçe literatürde henüz yeterli düzeyde ilgi görmemiştir. Bu nedenle makalemizde Fritz Jahr’ın hayatı ve biyoetik tarihi için oldukça önemli olan yazıları ele alınacaktır. Öncelikle biyoetik teriminin keşfedilme serüveni üzerinde durulacak daha sonra ise Fritz Jahr’ın hayatı ve eserlerine değinilecektir. Jahr’ın hayatını konu alan ilk Türkçe yazı olan makalemiz meseleyi deskriptif bir şekilde ele alsa da literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kaynakça

 • Aşar, Haluk. “İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik”, Türkiye Biyoetik Dergisi, 4/2 ( 2017), 74. https://doi.org/10.5505/tjob.2017.07078
 • Erkoç Baydar, Tuba . "Ölme Hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku Açısından Mukayeseli Bir Yaklaşım". Darulfunun İlahiyat 29/2 (Aralık 2018): 269-286. https://dx.doi.org/10.26650/di.2018.29.2.0035
 • Erkoç Baydar, Tuba. Bu Can Kimin: Ötanazi Ölme Hakkı ve Tedavinin Reddine Müslümanca Bakış, İstanbul: İz yayınları, 2021.
 • Fritiz Jahr, Essays in Bioethics 1924-1948, Irene M. Milller ve Hans Martin Sass ed. Zuuerich: LIT, 2013.
 • Muzur, Amir- Rincic, Iva. “Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, JAHR 2/4 ( Ekim 2011), 385-394.
 • Muzur, Amir- Sass, Hans Martin (ed.). Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse. Zürich–Wien: LIT Verlag GmbH & Co. KG, 2017. Potter, Van Rensselaer. Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy, Michigan State Üniversitesi Yayınları, 1988.
 • Rinčić, Iva- Muzur, Amir. “Fritz Jahr: The Invention of Bioethics and Beyond”. Perspectives in Biology and Medicine, 54/4 (Sonbahar 2011), 550-556. https://doi.org/10.1353/pbm.2011.0045
 • Sass, Hans Martin. “Fritz Jahr’s 1927 Concept of Bioethics”. Kennedy Institute of Ethics Dergisi, 17/4 ( Aralık 2007), 279-295. https://doi.org/10.1353/ken.2008.0006
 • Ilkılıc, Ilhan- Ertin, Hakan- Brömer, Rainer, “Fritz Jahr's term bioethics- an evaluation from the perspective of Islamic tradition”, 1926 – 2016 Fritz Jahr’s Bioethics Aglobal Discourse, ed. Muzur, Amir- Sass, Hans Martin, Zürich–Wien: LIT Verlag GmbH & Co. KG, 2017.

Discovery of Bioethics and The Life of Fritz Jahr

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 293 - 304, 31.12.2021
https://doi.org/10.53352/tevilat.1031822

Öz

The discovery of Fritz Jahr and his works is one of the most intriguing notice in the history of bioethics over the past three decades. Many articles published since 1998 either deal with Fritz Jahr's 1927 article or at least mention his name. As Jahr's article "Bio-Ethics", written in 1927, showed that the inventor of the term bioethics is not Van Rensselaer Potter, but Jahr, contrary to popular belief. Jahr, who used the term bioethics approximately forty-four years before Potter, is a crucial name both for discovering the term and for his universal approach to bioethics. Although many studies have been carried out in English in recent years, this subject has not yet received sufficient attention in the Turkish literature. For this reason, in our article, the life and works of Fritz Jahr, which are very significant for the history of bioethics, will be discussed. First of all, the adventure of discovering the term bioethics will be laid stress on, and then the life and works of Fritz Jahr will be touched upon. Our article, which is the first Turkish article on Jahr's life, aims to make a contribution to the literature.

Kaynakça

 • Aşar, Haluk. “İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik”, Türkiye Biyoetik Dergisi, 4/2 ( 2017), 74. https://doi.org/10.5505/tjob.2017.07078
 • Erkoç Baydar, Tuba . "Ölme Hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku Açısından Mukayeseli Bir Yaklaşım". Darulfunun İlahiyat 29/2 (Aralık 2018): 269-286. https://dx.doi.org/10.26650/di.2018.29.2.0035
 • Erkoç Baydar, Tuba. Bu Can Kimin: Ötanazi Ölme Hakkı ve Tedavinin Reddine Müslümanca Bakış, İstanbul: İz yayınları, 2021.
 • Fritiz Jahr, Essays in Bioethics 1924-1948, Irene M. Milller ve Hans Martin Sass ed. Zuuerich: LIT, 2013.
 • Muzur, Amir- Rincic, Iva. “Fritz Jahr (1895-1953): a life story of the "inventor" of bioethics and a tentative reconstruction of the chronology of the discovery of his work”, JAHR 2/4 ( Ekim 2011), 385-394.
 • Muzur, Amir- Sass, Hans Martin (ed.). Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse. Zürich–Wien: LIT Verlag GmbH & Co. KG, 2017. Potter, Van Rensselaer. Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy, Michigan State Üniversitesi Yayınları, 1988.
 • Rinčić, Iva- Muzur, Amir. “Fritz Jahr: The Invention of Bioethics and Beyond”. Perspectives in Biology and Medicine, 54/4 (Sonbahar 2011), 550-556. https://doi.org/10.1353/pbm.2011.0045
 • Sass, Hans Martin. “Fritz Jahr’s 1927 Concept of Bioethics”. Kennedy Institute of Ethics Dergisi, 17/4 ( Aralık 2007), 279-295. https://doi.org/10.1353/ken.2008.0006
 • Ilkılıc, Ilhan- Ertin, Hakan- Brömer, Rainer, “Fritz Jahr's term bioethics- an evaluation from the perspective of Islamic tradition”, 1926 – 2016 Fritz Jahr’s Bioethics Aglobal Discourse, ed. Muzur, Amir- Sass, Hans Martin, Zürich–Wien: LIT Verlag GmbH & Co. KG, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuba ERKOC BAYDAR (Sorumlu Yazar)
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Erkoc Baydar, Tuba . "Biyoetik Teriminin Keşfi ve Fritz Jahr’ın Hayatı". Tevilat 2 / 2 (Aralık 2021): 293-304 . https://doi.org/10.53352/tevilat.1031822